Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksAVG en klantgegevens

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
AVG en klantgegevens

Donderdag 25 mei 2023
In het recente ANVR-Retailplatform kwam het mailen van klanten en bewaren van klantgegevens aan de orde. Aangezien wij dit soort vragen regelmatig ook van andere leden krijgen, hebben we dit in een Q&A op een rijtje gezet.

Mag ik mijn hele klantenbestand benaderen met mailings en of aanbiedingen of moet de klant daar expliciet toestemming voor hebben gegeven?
Op grond van artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet (spamverbod) is de hoofdregel dat je alleen digitale direct marketing mag sturen (zoals per e-mail, sms of app) als hiervoor toestemming is gekregen van de ontvanger. Maar er is idd één uitzondering: je hoeft geen toestemming te vragen als je als bedrijf je bestaande klanten benadert met aanbiedingen voor je eigen, soortgelijke producten.
Iemand is een bestaande klant als deze persoon een product of dienst van je heeft gekocht. Er moet sprake zijn van een koopovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst waarin je verplicht bent of was om iets te leveren en de klant om daarvoor te betalen.
Iemand is géén klant als diegene (nog) niets heeft gekocht of (nog) geen dienst heeft afgenomen, maar zich alleen maar heeft aangemeld voor je nieuwsbrief, een enquête heeft ingevuld, meegedaan heeft aan een prijsvraag of spel of een gebruikersaccount heeft aangemaakt.

Als iemand zich expliciet heeft aangemeld voor je nieuwsbrief, dan mag je die uiteraard sturen ook al is het (nog) geen bestaande klant. Je kunt die nieuwsbrief blijven sturen totdat de klant verzoekt hiermee te stoppen. Het is onvoldoende om alleen te noteren dat iemand vanaf datum x de nieuwsbrief krijgt. Je moet de toestemming van de klant kunnen bewijzen.
Ook voor klanten die je een nieuwsbrief stuurt n.a.v. een gesloten reisovereenkomst geldt: je kan de nieuwsbrief (jarenlang) blijven sturen maar in elke nieuwsbrief moet de klant de mogelijkheid worden gegeven om dit te beëindigen (verzet aan te tekenen) en moet je dan ook direct met de verzending naar deze klant stoppen.

En als mijn klant bezwaar maakt tegen  het ontvangen van mailings/aanbiedingen?
De Telecommunicatiewet geeft mensen het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van hun gegevens voor digitale direct marketing. Hebben zij dat gedaan, dan mag je hen geen digitale direct marketing meer sturen. Je moet mensen duidelijk en uitdrukkelijk de kans geven om verzet aan te tekenen. Dit moet je niet alleen doen als je hun persoonsgegevens krijgt, maar ook iedere keer als je digitale direct marketing verstuurt.

Hoe lang moet ik klantgegevens bewaren?
In de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG, ook wel aangeduid met de Engelse afkorting GDPR) staan geen concrete bewaartermijnen genoemd. Het uitgangspunt is dat je persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk voor het doel van je verwerking. Hoe lang je gegevens mag bewaren, verschilt dus per geval. Er kan bepaalde wetgeving van toepassing zijn: de belastingwetgeving bepaalt dat je bepaalde gegevens 7 jaar moet bewaren. Bij pakketreizen is de verjaringstermijn voor het indienen van klachten in de reisvoorwaarden 2 jaar. Het is de wettelijk minimale termijn.  Je moet dus in ieder geval de klantgegevens minimaal 2 jaar bewaren. Als je ze langer bewaart moet je dat kunnen beargumenteren. Daarbij moet je de bewaartermijnen opnemen in je privacy verklaring .

AVG.png

Meer weten?
De website van de website van de Autoriteit persoonsgegevens geeft veel informatie. Daarnaast wijzen we natuurlijk op de specifieke hulp via het  AVG-programma van de Stichting AVG waarmee de ANVR een samenwerkingsafspraak mee heeft.