Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
ANVR: brief van Minister aan Tweede Kamer onderstreept het belang van het SEO onderzoek naar leisurevervoer op Schiphol

Dinsdag 30 juli 2019
Op verzoek van de Tweede Kamer heeft Minister Cora van Nieuwenhuizen een eerste reactie gegeven op het onderzoek van SEO (Sociaal Economisch Onderzoek) naar het belang van leisurevervoer op Schiphol. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de ANVR en in mei 2019 gepubliceerd. De Minister geeft aan dat ook ambtelijk is gesproken met de ANVR en de resultaten worden meegenomen in de op te stellen Luchtvaartnota.

De reactie van de Minister in een brief van aan de Tweede Kamer is op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. De Minister geeft in de reactie aan dat zij met interesse heeft kennisgenomen van dit rapport. Ook verwijst ze naar een gesprek dat de ANVR begin deze maand over dit rapport heeft gevoerd met ambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De Minister wijst er in de reactie op dat het rapport deels een update is van een eerder door het Ministerie uitgevoerd onderzoek, maar dat nu ook de klimaateffecten zijn berekend. De uitkomsten van het SEO rapport zullen door de Minister worden meegenomen bij de later dit jaar te publiceren Luchtvaartnota 2020-2050.
Walter Schut, adj. directeur van de ANVR: "Het verzoek van de vaste commissie voor IenW om een reactie van de Minister is niet voor niks en onderstreept het belang van het rapport. De onderzoeksresultaten komen op het juiste moment en kunnen prima worden gebruikt bij het opstellen van de nieuwe Luchtvaartnota. Wij blijven benadrukken dat leisure én business travel elkaar nodig hebben en elkaar versterken".