Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Intranet

Skip Navigation LinksSeizoenswerk: art.7 cao geldt (voorlopig) sinds 1 september jl. niet meer

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Seizoenswerk: art.7 cao geldt (voorlopig) sinds 1 september jl. niet meer

Donderdag 5 september 2019
De in de cao opgenomen uitzondering op de ketenregeling, dat voor seizoenswerk de keten van opvolgende arbeidsovereenkomsten wordt doorbroken door een arbeidscontract loze tussenpoos aan te houden van tenminste 3 (in plaats van 6) maanden, geldt sinds 1 september j.l. tijdelijk niet meer. Dit komt omdat de cao op 31 augustus is geëindigd en deze bepaling geen zogenaamde 'nawerking' heeft. ANVR en vakbonden onderhandelen op dit moment over een nieuwe cao, waaronder een sub-cao voor seizoenswerkers. Zodra er een nieuwe CAO is afgesloten, kunnen reisondernemingen weer gebruik maken van art. 7 Seizoenswerk.

Toelichting
Op grond van de wet (art. 7:668a lid 1 BW) ontstaat een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd indien tussen partijen drie arbeidsovereenkomsten zijn afgesloten en/of als opvolgende arbeidsovereenkomsten 24 maanden overschrijden. Om de keten van arbeidsovereenkomsten te doorbreken dient er in principe tenminste een tussenpoos van 6 maanden te zijn.

In art. 7 cao is voor seizoenswerk een speciale regeling opgenomen: sinds 1 juli 2016 wordt de keten doorbroken bij een tussenpoos van tenminste 3 (i.p.v. 6) maanden. Deze uitzondering kan alleen via cao worden geregeld; art.7:668a lid 1 BW is een wettelijk voorschrift van zogenaamd driekwart dwingend recht waarvan alleen bij cao kan worden afgeweken.

Omdat de cao is geëindigd op 31 augustus j.l., kan t.a.v. seizoenmedewerkers die op of na 1 september 2019 (opnieuw) in dienst treden, geen gebruik meer worden gemaakt van de mogelijkheid van artikel 7 cao. Als de arbeidsovereenkomst van de werknemer nu afloopt en er (bijvoorbeeld) 4 maanden later een volgende arbeidsovereenkomst zou ingaan, wordt op dat moment gekeken en beoordeeld of er een cao geldt die de termijn verkort van 6 naar 3 maanden. Is die cao er dan niet dan geldt gewoon de wet. In dit voorbeeld (tussenpoos 4 maanden) zou o.g.v. de wet de tussenpoos te kort zijn om de keten te doorbreken.