Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Intranet

Skip Navigation LinksIATA maakt RHC en bijbehorende bankgarantie aan agenten bekend

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
IATA maakt RHC en bijbehorende bankgarantie aan agenten bekend

Donderdag 26 september 2019
Medio september heeft IATA bevestigd dat vanaf 1 november 2019 alle IATA Agenten in Nederland vallen onder de regels van IATA NewGen ISS (IATA Resolutie 812). Deze week zal IATA aan iedere IATA agent duidelijk maken op welk bedrag de Remittance Holding Capacity (RHC) van de agent is vastgesteld. De RHC is een kredietlimiet waarbinnen een IATA agent tickets kan uitgeven. Eveneens zal IATA aan de agent melden of, en zo ja, voor welk bedrag, een garantie gesteld moet worden. Dit kan op basis van een bankgarantie of een verzekering.

Risk events en berekening van de RHC
Deze wijziging houdt in dat alle gebeurtenissen van de afgelopen 12 maanden en soms zelfs 24 maanden opnieuw zullen worden beoordeeld aan de hand van de in de IATA Resolutie vastgestelde "risk events". Aan de hand van deze risk-events en de beoordeling van de jaarcijfers over 2018 en 2017 zal worden bepaald in welke risico- categorie iedere IATA agent wordt ingedeeld. Deze risico - categorie (A, B of C) is van invloed op hoe hoog de RHC is, maar ook of de IATA agent een financiële garantie aan IATA moet verstrekken (categorie B en C).

Flexibele remittance in Nederland
In afwijking van andere landen is de RHC van Nederlandse agenten niet eenvoudig te berekenen. Deze wordt vastgesteld aan de hand van de betaalfrequentie per luchtvaartmaatschappij. Van alle luchtvaartmaatschappijen die dezelfde betaalfrequentie hebben, wordt in de voorgaande 12 maanden de omzet van de 3 hoogste periodes genomen en de RHC berekend. De totale RHC is dan een optelsom van de verschillende RHC (deel) calculaties.

Berekening ingewikkeld
Niet alle transacties worden in deze periode meegenomen. Dat maakt de van IATA ontvangen RHC moeilijk te controleren. Bovendien zal de IATA agent die een financiële garantie moet stellen, het bedrag van deze garantie ook willen controleren.

Een analyse van de periodes vergt het analyseren van alle transacties in de afgelopen 12 maanden. Als je dit vermenigvuldigt met 4 periodes x (ca) 140 luchtvaartmaatschappijen x (ca.) 10 soorten transacties, dan kom je al snel uit op bijna 70 duizend regels aan informatie. Wij vermoeden dat dit één van de redenen is geweest dat de invoering van RHC in Nederland eerder tot 2x toe is uitgesteld.

Agenten die de RHC willen controleren en hierbij ondersteuning nodig hebben, kunnen een bericht sturen aan luchtvaart@anvr.nl. Wij zullen deze dan voorverwijzen naar een branchepartner die de gegevens geautomatiseerd kan uitlezen en berekenen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.