Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Intranet

Skip Navigation LinksBen jij al klaar voor de WAB? WW-premiedifferentiatie en naleving van de wetgeving

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Ben jij al klaar voor de WAB? WW-premiedifferentiatie en naleving van de wetgeving

Donderdag 7 november 2019
Op 1 januari a.s. treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Alle werkgevers krijgen daarmee te maken: dus ook ondernemers in reizen. Er verandert behoorlijk wat: we besteden de komende weken steeds aandacht aan een verandering in het ANVR Nieuws. Deze keer gaat het om de ww-premiedifferentiatie en nalevingsaspecten van de nieuwe wetgeving.

Dinsdag 5 november schreven we al dat vanaf 1 januari 2020 de hoogte van de WW-premie wordt bepaald op basis van de aard van de arbeidsovereenkomst. De hoogte van de premies worden jaarlijks vastgesteld en zijn voor 2020 door het Ministerie van SZW bepaald op 2,94% (laag) en 7,94% (hoog). Het verschil tussen laag en hoog is fors, dus de moeite waard te kijken of je als werkgever aan de voorwaarden van het lage tarief voldoet!

Wanneer wordt het lage tarief naar hoog tarief aangepast?  De 30%-regeling.
Er zijn twee situaties waarin het lage tarief achteraf alsnog naar hoog tarief kan worden aangepast.
- dat is al indien de arbeidsovereenkomst twee maanden na aanvang eindigt (het maakt niet uit waarom);
- als je de werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% meer uren uitbetaald dan het aantal contractueel vastgelegde uren.

Dat betekent dat het nadrukkelijk geen oplossing is je werknemer een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden met een beperkt aantal uren (en zo te kwalificeren voor het lage WW-tarief) en daarna steeds te laten overwerken. Daarom geldt deze regel niet voor je werknemers met een arbeidsovereenkomst van 36 uur of meer.   

Welke uren tellen dan mee voor de afwijking van 30%?
Daarvoor tellen alle verloonde uren mee. Het gaat dus niet alleen om alle gewerkte uren, maar tevens de uren die niet gewerkt zijn, maar wel loon wordt uitbetaald (zoals vakantie, ziekte, en vrijstelling van werk). Mocht je vakantie-uren uitbetalen, telt dit ook mee.

Hoe zit het met de bereikbaarheidsdienst uit art. 13 van de cao reisbranche?
Naast de vaste arbeidsomvang kun je ook de bereikbaarheidsdienst (zoals opgenomen in art. 13 van de cao reisbranche) opnemen in de arbeidsovereenkomst. Dan geldt (als je voldoet aan de voorwaarden) de lage WW-premie, behalve als in dat geval weer meer dan 30% van de vastgelegde uren wordt verloond. De bereikbaarheidsuren mogen dus maximaal 30% van de vastgelegde maximale arbeidsomvang vormen. Dat geldt dus ook voor overwerk.

Wie is er verantwoordelijk of dit allemaal goed gaat en wat moet je nog doen in voorbereiding?
 Als werkgever ben jij hiervoor verantwoordelijk. UWV en Belastingdienst houden toezicht. Op de loonstrook moet je nu verplicht melden of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Daarnaast meld je bij de loonaangifte wat voor type het contract is (wel of geen oproepovereenkomst dus) en wat de overeengekomen arbeidsduur is. Dat laatste dus vanwege de 30%-regel.      

Voor meer vragen over het onderwerp kun je contact opnemen met Frank Radstake, verantwoordelijk voor Sociaal Beleid bij de ANVR, via fradstake@anvr.nl.