Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksANVR roept KL/AF en reserveringssystemen op om afspraken te maken over invoering NDC

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
ANVR roept KL/AF en reserveringssystemen op om afspraken te maken over invoering NDC

Dinsdag 7 januari 2020
In het overleg eind november heeft de ANVR aan KLM een verlenging verzocht van de KLM/NTA met minimaal een half jaar, vanwege de vertraging in de voortgang van de NDC-ontwikkeling bij KLM. Met NDC-only tarieven tijdens de WDW van KLM en de rap naderende afloopdatum van de NTA (1/4/20) dreigen agenten zonder NDC connectie het slachtoffer te worden van de impasse tussen AF/KL en de GDS’en. De ANVR roept partijen daarom dringend op om tot afspraken te komen.

Reactie KLM op verzoek ANVR
In een reactie op het verzoek tot verlenging van NTA heeft KLM in december de ANVR aangegeven het te betreuren dat het tot dusver niet mogelijk is geweest om contractuele afspraken te maken met de GDS'en als toekomstige NDC-aggregators.

Indien KL/AF niet op korte termijn tot overeenstemming komt met de GDSen, zal dit waarschijnlijk consequenties hebben op een eventuele verlenging van de huidige NDC Transition Agreements (NTA). Als bekend  is een NTA de overeenkomst tussen drie partijen, te weten Air France KLM, de GDS en de Agent. 

De GDSen kunnen eenzijdig besluiten om de NTA's niet te verlengen Er is AirFrance-KLM veel aan gelegen om op korte termijn tot een overeenkomst te komen met de GDSen. Mocht dit het geval zijn dan zal naar redelijkheid een verlenging van de NTA's worden voorgesteld, zodat de agenten de mogelijkheid wordt geboden om met het GDS als aggregator te "connecten".
AF/KL heeft ons voorts gemeld de content differentiatie tussen het GDS en NDC in 2020 verder gaan intensiveren, tevens zullen nieuwe ontwikkelingen, zoals b.v. Continuous Pricing (uitbreiding van het aantal boekingsklasses en meerdere prijspunten) niet getoond kunnen worden in het huidige GDS

Om te voorkomen dat de agenten geen toegang meer zullen hebben tot de volledige AirFrance-KLM content en geconfronteerd gaan worden met de GDS surcharge, adviseren KL/AF de agenten om te "connecten" via een aggregator of om gebruik te maken van de Agent Booking Tool (voorzover zij nog geen Direct Connect hebben met AF/KL)

Vervolg
Door KLM is reeds in eerder aangekondigd met NDC-only acties te komen. Diverse agenten en consolidators hebben inmiddels fors geinvesteerd in NDC. De overgang naar NDC gaat niet bij een ieder in hetzelfde tempo. Dit zet uiteraard de markt onder druk.
Inmiddels zijn we 2020 gestart en er is (helaas) nog steeds geen overeenstemming tussen AF/KL en de GDS'en. Daarbij ontbreekt ook nog steeds een officieel goedgekeurde NDC versie 18.2 van KL/AF.  Zelfs het uiterste minimum van 3 maanden implementatietijd voor agenten kan niet meer gehaald worden.  Echter, KLM Nederland start wel eind deze week een Werelddeal weken actie waarbij maar liefst de eerste 4 dagen de WDW tarieven alleen via NDC-beschikbaar worden gesteld. Een dergelijke actie is naar onze mening billijk indien aan agenten (zonder Direct Connect) voldoende implementatietijd is/wordt gegeven én KLM op tijd haar NDC-huiswerk zou hebben gedaan. Dit is echter niet het geval. De ANVR betreurt dit. De door KLM gesuggereerde alternatieven voor een Direct Connect (werken met een aggregator of met de ABT van KLM) zijn voor veel agenten op dit moment nog niet goed werkbaar.
Deze WdW-actie kan overigens niet los worden gezien van de onderhandelingen tussen KL/AF en de GDS'en. Een onderhandeling waarbij agenten zonder Direct Connect tussen wal en schip terecht komen. De ANVR roept dringend partijen (airline én GDS'en) op om tot afspraken te komen.