Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksRetail Platform Nederland: aan de slag met beleid voor de platformeconomie

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Retail Platform Nederland: aan de slag met beleid voor de platformeconomie

Donderdag 23 januari 2020
De platformeconomie is en blijft de komende jaren wereldwijd in ontwikkeling. Het huidige kader van regelgeving en beleid is echter (nog) niet toegerust op deze snel veranderende ontwikkelingen en er zijn veel open vraagstukken. Retail Platform Nederland gaat daarom graag in dialoog met de betrokken stakeholders en de staatssecretaris om hier mee aan de slag te gaan. ANVR is één van de oprichters van Retail Platform Nederland.

​Vandaag heeft het Platformcollectief, een collectief van acht platformpartijen, een meta-analyse aangeboden aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de rol van platforms in de economie en maatschappij. Het onderzoek, uitgevoerd door SEO economisch onderzoek, is een bundeling van bestaande literatuur. Volgens het onderzoek blijkt uit de literatuur dat online platforms verschillende groepen gebruikers bij elkaar brengen en daardoor zorgen voor een betere aansluiting tussen de vraag naar en het aanbod van goederen en diensten, oftewel bijdragen aan een efficiëntere marktwerking. Tegelijkertijd staat in het rapport ook dat goed onderzoek ontbreekt en hetgeen er wel is niet één op één te vertalen is naar Nederland. Volgens het onderzoek is er dan ook meer behoefte aan kwantitatief onderzoek waarbij rekening gehouden wordt met de diverse samenstellingen van online platforms in Nederland.

Kansen voor retailers

De partijen die deelnemen aan Retail Platform Nederland (naast ANVR, ook Detailhandel Nederland, INretail, Techniek Nederland en Thuiswinkel.org) zien, net als het Platformcollectief, deze voordelen die de platformeconomie aan retailers biedt. Platformen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en bieden retailers de kans om zo goed mogelijk in te spelen op de wensen van consumenten.

Level playing field binnen de platformeconomie

"Tegelijkertijd brengt de platformeconomie een aantal risico's met zich mee waardoor de voordelen van platformen onder druk komen te staan. Enkele worden ook in het onderzoek genoemd. Tegelijkertijd is hier meer onderzoek naar nodig. Om de transitie naar een platformgedreven samenleving in al zijn facetten te omarmen en de toegevoegde waarde van deze ontwikkeling volop te benutten, is het van belang om een level playing field te creëren. Denk daarbij aan het voorkomen van marktmacht van grote platformbedrijven en het tegengaan van datamisbruik. Daarnaast willen we concurrentie behouden door ervoor te zorgen dat alle andere spelers niet uit de markt worden gedrukt", zegt Frank Radstake van de ANVR.

Beleid voor de platformeconomie

De door de staatssecretaris voorgestelde ex ante tools voor mededingingsautoriteiten, die ook worden genoemd in het onderzoek, krijgen daarom de steun van Retail Platform Nederland. Hier pleiten wij voor in combinatie met een duidelijke opdracht aan de ACM om te onderzoeken of er sprake is van misstanden binnen de platformeconomie die negatieve effecten hebben op retailers en consumenten. Zoals ook uit het onderzoek blijkt gaan de ontwikkelingen snel en om die bij te houden pleiten wij ervoor dat Nederland moet inzetten op het opleiden, ondersteunen en behouden van nieuw (tech)talent om de Nederlandse tech-branche te versterken en gebruikers van platformen (zoals retailers als consumenten) te ondersteunen.

"Het Platformcollectief wil met het onderzoek een uitgestoken hand bieden. Deze pakken wij graag aan om een constructieve dialoog te kunnen voeren over de uitdagingen waar alle partijen voor staan", zegt Radstake.

Retail Platform Nederland is een samenwerking tussen ANVR, Detailhandel Nederland, INretail, Techniek Nederland en Thuiswinkel.org. Meer weten over Retail Platform Nederland? Ga naar www.retailplatformnederland.nl