Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksWerktijdverkorting onder voorwaarden mogelijk voor ANVR-reisondernemingen

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Werktijdverkorting onder voorwaarden mogelijk voor ANVR-reisondernemingen

Maandag 2 maart 2020
Op ons eerdere nieuwsbericht over de mogelijke noodzakelijkheid voor reisbedrijven om werktijdverkorting aan te vragen, hebben wij de afgelopen periode ongelooflijk veel reacties gekregen. Als je reisonderneming aan de voorwaarden voldoet, waardoor de medewerkers tijdelijk niet of minder kunnen worden ingezet, kun je werktijdverkorting en een WW-uitkering voor je personeel aanvragen. De overheid heeft inmiddels vastgesteld dat het corona-virus Covid19 een bijzondere omstandigheid is die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kan worden gerekend, waarbij werktijdverkorting kan worden aangevraagd.

Voorwaarden
Om in aanmerking te kunnen komen voor werktijdverkorting is het noodzakelijk dat gedurende tenminste 2 kalenderweken, maar gedurende maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20% van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut. Je komt niet in aanmerking voor werktijdverkorting voor een periode voorafgaand aan de aanvraag én ook niet als je personeelsbestand niet is afgestemd op de (gewone) te verwachten behoefte van je onderneming.

Hoe vraag ik werktijdverkorting aan?
Een ontheffing voor werktijdverkorting kan alleen digitaal worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken, via deze link:
https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=10196&mNch=h5zppfgdvh ​
(kopieer de link en plak hem in een nieuw tabblad).

Wat is de volgende stap?
Als je van het Ministerie van Sociale Zaken een vergunning voor werktijdverkorting hebt gekregen meld je je meteen bij het UWV. Na afloop van de vergunning kun je de ww-uitkering aanvragen voor je medewerkers bij het UWV. 

Kan ik ook werktijdverkorting aanvragen voor oproepkrachten met een nul-urencontract?
Nee,  je kunt werktijdverkorting alleen aanvragen voor werknemers waarvoor je een loondoorbetalingsverplichting hebt. Dus niet voor uitzendkrachten.

Betaalt het UWV mijn werknemers?
Nee, je betaalt als werkgever het loon aan je werknemer door. Als je werknemers aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoen, zal de WW-uitkering aan jouw als werkgever worden overgemaakt.

Wat kost het de werknemers?
Als je een vergunning hebt voor werktijdverkorting, kun je voor je werknemers een WW-uitkering voor de niet-gewerkte uren aanvragen. De werknemer maakt dan dus aanspraak op zijn WW-rechten.

Moet ik de aanvraag voor een vergunning ook melden bij de ANVR?
Nee, dat is natuurlijk niet verplicht. Maar om een goed overzicht te houden van de ontwikkelingen in de (werkgelegenheid in de) sector zouden wij die informatie wel graag ontvangen, inclusief om hoeveel werknemers het gaat. Die gegevens verwerken wij vanzelfsprekend vertrouwelijk. 

Waar kan ik terecht met specifieke vragen?
Het UWV heeft een speciaal informatienummer ingesteld voor vragen over werktijdverkorting:
UWV Eindhoven, tel. 040- 4004263

Voor meer informatie of het doorgeven van gegevens kun je terecht via fradstake@anvr.nl.