Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksANVR biedt een calamiteitendekking aan voor reisorganisaties, incl. risico pandemieën

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
ANVR biedt een calamiteitendekking aan voor reisorganisaties, incl. risico pandemieën

Woensdag 4 maart 2020
De ANVR gaat samen met Aon aan de ANVR-ondernemingen een calamiteitenverzekering aanbieden. De verzekering moet een financiële dekking bieden voor de financiële compensatie van de organisatie bij annulering door een calamiteit. De verzekering is zowel voor reisorganisator als reisagenten die zelf een pakketreis samenstellen. De hoofdlijnen van de verzekering zijn gisteren gepresenteerd op een RMC-bijeenkomst over corona.

​                            Aon.png
De aanleiding voor het ontwikkelen van deze verzekering is het toegenomen risico voor reisondernemingen op grond van de aanpassing van de pakketreizen wet uit 2018. Met name reisagenten die zelf reizen samenstellen lopen tegen dit probleem aan. Opzet en voorwaarden zijn met Aon in 2019 verder ontwikkeld.
De verzekering gaat dekking bieden voor terrorisme, aardbevingen vulkaanuitbarstingen, politieke onrust en burgeroorlog, overstromingen, orkanen en pandemieën

Exclusief voor de ANVR leden biedt Aon een collectieve calamiteitendekking voor de verplichtingen die voortvloeien uit de EU-richtlijn pakketreizen en die niet gedekt worden door het Calamiteitenfonds.  

Het gaat daarbij om verzekerde gebeurtenissen zoals

  • Ramp/ crisissituatie tijdens of voor een reis naar het buitenland wanneer de overheid mensen adviseert niet naar een land te reizen.
  • Onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden waardoor redelijkerwijs niet kan worden voldaan aan de verplichtingen van de leden.

Dit betekent dat een verzekerde gebeurtenis ook buiten een negatief advies van de overheid om kan plaatsvinden.  

De verzekering biedt een dekking voor annulering voor vertrek in geval van natuurrampen, molest of andere ernstige situaties op de bestemming.

De premie bedraagt EUR 1200 per mln risicodragende omzet. De opgave aan SGR (je hebt de ANVR een machtiging gegeven voor inzage hierin) is leidend. Er is een limiet van max. EUR 10.000 per reiziger. In de bijgevoegde info van Aon wordt op hoofdlijnen nadere info gegeven over deze nieuwe verzekering.

Klik hier voor de informatiebrochure waarin staat dat er een eigen risico is van EUR 250 per reiziger. Met Aon is gisteren nogmaals overleg gevoerd. Je kan er vanuit gaan dat dit risico verder wordt verlaagd naar EUR 150 per reiziger.  

Indien je een dergelijke verzekering in principe wil afsluiten, stuur dan een mail naar verzekeringen@anvr.nl  met vermelding van naam bedrijf en ANVR-nummer. Graag met totale omzet en risicodragende omzet volgens de meest recente opgave aan SGR. Bij een voldoende serieuze belangstelling van ANVR-leden zal AON in overleg met de ANVR de premie/eigen risico verder naar beneden aanpassen.
Met jouw opgave aan ons ben je nog niet contractueel gebonden aan deze verzekering, maar gaan wij uit van een serieuze belangstelling. Wij verzoeken jouw belangstelling binnen 14 dagen op te geven aan de ANVR. Wij gaan daarna verder in gesprek met Aon. Zodra de verzekering rond is, zal een offerte met uitgebreide voorwaarden worden toegezonden. Wij verzoeken vriendelijk evt. vragen per mail naar verzekeringen@anvr.nl te sturen.