Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksCorona-voucher bij annulering of omboeking

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Corona-voucher bij annulering of omboeking

Zaterdag 14 maart 2020
De ANVR is blij dat SGR reisondernemingen een creatieve mogelijkheid heeft geboden bij het omboeken of annuleren van de reis, waarbij de uit te geven Corona-voucher onder dekking valt van dit garantiefonds. Hiermee blijven reizigers de zekerheid houden dat hun reeds betaalde reissom veilig is gesteld.

SGR laat weten:
Er is thans een ernstige crisissituatie ontstaan rond het zogenaamde Corona virus (Covid-19 virus) als gevolg waarvan de reisbranche wordt geconfronteerd met een groot aantal annuleringen en de verplichting aan reizigers de vooruitbetaalde reissommen terug te betalen. Een en ander kan tot cashflow problemen in de reisbranche leiden. Aan reizigers wordt daarom door reisondernemingen gevraagd om de reis om te boeken of om een voucher te accepteren voor een reis op een later tijdstip (we noemen dit gemakshalve 'Corona-voucher'). 

De garantieregeling van SGR sluit waardebonnen en reischeques die niet hebben geleid tot een boeking met een deelnemer-reisonderneming uit van vergoeding. 
Er is in deze crisissituatie aanleiding om te bepalen dat tijdelijk en onder na te melden aanvullende voorwaarden een Corona-voucher wel voor vergoeding in aanmerking kan komen, teneinde het consumentenvertrouwen in deze vorm van compensatie voor de annulering van een reis te versterken. 

Het bestuur van SGR besluit daarom als volgt: 

1. Met ingang van 16 maart 2020 beschouwt SGR door aan SGR deelnemende organisatoren uitgegeven vouchers als vallende onder de dekking van SGR in de zin van artikel 3 van de SGR garantieregeling met inachtneming van punt 2 t/m 7 van dit besluit. 

2. Deze dekking geldt alleen als de voucher voldoet aan de door SGR voorgeschreven model voucher en slechts voor uitgegeven vouchers in geval van het annuleren van reizen in verband met het niet kunnen uitvoeren van de reis in het kader van het ontstaan van de onvermijdbare en buitengewone omstandigheden ten gevolge van het Corona virus en onder voorwaarde dat de waarde van de voucher duidelijk is ingevuld en de voucher de naam 'Corona voucher' bevat. 

3. De waarde van de voucher kan niet meer zijn dan de (aan)betaling die gedaan is op de reis die geannuleerd is vanwege het Corona virus en welke reis oorspronkelijk ook onder de garantie van SGR viel. 

4. De voucher dient een expliciete geldigheidsduur te bevatten van maximaal een (1) jaar na datum van uitgifte. 

5. Op de voucher dient te worden vermeld dat de garantieregeling van SGR van toepassing is. 

6. Op de website van SGR dient dit besluit te worden gecommuniceerd met duidelijke vermelding van het specifieke karakter, de tijdelijkheid en de handhaving van artikel 3 lid 10 onder g garantieregeling voor andere waardebonnen en reischeques. 

7. Dit besluit heeft een tijdelijk karakter en vervalt op 1 juni 2020 ten aanzien van de uitgifte van Corona-vouchers met garantie van SGR, onverminderd de mogelijkheid dat het bestuur na goedkeuring van de Raad van Toezicht deze termijn kan verlengen. 

Praktische noot: 

 • Alleen deelnemers aan SGR mogen Corona-vouchers met garantie van SGR afgeven. Indien het deelnemerschap aan SGR derhalve inmiddels is beëindigd/geëindigd nadat een reisovereenkomst met SGR garantie met een consument is afgesloten en de reisovereenkomst inmiddels door annulering is beëindigd, kan een ex-deelnemer geen Corona-vouchers met garantie meer uitgeven. 
 • Duidelijk dient te worden dat consumenten (reizigers) wel gedekt zijn bij financieel onvermogen van een organisator als de betreffende consument een Corona-voucher inwisselt. 
 • Aanspraken die voortvloeien uit een geannuleerde reis anders dan een voucher vallen niet onder de garantieregeling van SGR. Immers de garantieregeling is komen te vervallen doordat de oorspronkelijke reisovereenkomst is ontbonden door annulering. 
 • Indien een consument (reiziger) bij financieel onvermogen van de bij SGR aangesloten organisator aanspraak maakt op de garantie op een Corona-voucher, dient ook de oorspronkelijke (geannuleerde) reisovereenkomst overlegt te worden en betalingsbewijs, een en ander conform de garantieregeling van SGR. 
 • Deelnemers zijn vrij om een Corona-voucher uit te geven in haar eigen 'look and feel'. Echter een voucher dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten: 
  - de waarde (maximaal de betaalde reissom); 
  - een uitgifte datum; 
  - een einddatum die maximaal 1 jaar na uitgifte datum ligt; 
  - het woord: 'Corona-voucher'; 
  - dat de garantieregeling van SGR van toepassing is conform bestuursbesluit van 16 maart 2020 (het beeldmerk van SGR alleen is niet voldoende).