Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksQ&A over vouchers, aanbetalingen, buitenlandse reisorganisatoren en reisagenten

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Q&A over vouchers, aanbetalingen, buitenlandse reisorganisatoren en reisagenten

Woensdag 29 april 2020
Bij de bemiddeling door agenten bij buitenlandse reisorganisatoren en over het vraagstuk van de aanbetalingen waren diverse vragen. Mede door het aanvullende CV-besluit van SGR (zie het ANVR-Nieuws van 28 april) zijn deze vragen nu goed te beantwoorden.

  • De klant heeft aan de agent de (restant)reissom betaald, echter de organisator heeft inmiddels de reis vanwege corona  geannuleerd. De agent heeft de (restant) reissom nog niet doorbetaald aan de organisator en wil de reissom terugbetalen aan de klant. De organisator eist echter doorbetaling en wil een voucher uitgeven. Mag dat?

Uitgaande van de ANVR agentuurvoorwaarden is een betaling van een klant aan een agent een betaling aan de organisator. De door de klant betaalde gelden horen toe aan de organisator.  (art 9, lid 2, ANVR Agvw). Het is dus de organisator die beslist of de gelden worden terugbetaald aan de klant of moeten worden doorbetaald aan de organisator waarna deze een CV uitgeeft. Dit is ook het geval indien b.v. een organisator geen aanbetaling vereist, maar de agent dit wél vraagt aan de klant.
De reisovereenkomst is weliswaar vervallen, maar de agentuur tussen agent en organisator niet. Ook in dat geval bepaalt de organisator wat er met de (aan)betalingen moet gebeuren.

  • De touroperator heeft de reis geannuleerd, maar eist nog wel doorbetaling van door de reisagent geïncasseerde reissommen. Dat is toch raar? Als de reis door de organisator is ontbonden, heeft de klant toch recht op teruggave van de reissom?

Een touroperator kan niet precies zien welke klanten reeds hebben betaald en wie nog niet. In art. 9 lid 4 ,5 en 6 van de ANVR Agvw is precies geregeld wat een agent moet doen als de klant de restantreissom niet wil betalen. De agent moet direct de klant sommeren en de klant een termijn van 14 dagen geven. Als de klant dan nog niet heeft betaald, moet dat direct aan de organisator worden gemeld. Als de agent dit niet doet, is de agent aansprakelijk voor betaling van de klant aan de organisator. Kortom: sommeer de klant, maar meld ook op tijd de organisator dat de klant in gebreke is gebleven, dan kan jij daar als agent niet aansprakelijk voor worden gesteld.
Uiteraard heeft de klant recht op teruggave van zijn reissom als de organisator de reis annuleert. Indien de organisator dit doet vanwege corona, kan de organisator hiervoor een CV uitgeven. Het is echter de organisator die dit besluit, Niet de reisagent.

  • De organisator heeft de reis door corona geannuleerd. Kan de organisator betaling van de restant reissom vragen via de agent?

Indien de reis is geannuleerd, kan de organisator geen nog niet betaalde reissommen opvragen bij de klant. De agent hoeft bij annulering door de organisator de klant dus niet te sommeren de (restant)reissom alsnog te voldoen. Dit geldt uiteraard ook indien de organisator geen aanbetaling vraagt en de klant dus nog niets heeft betaalt aan de agent. 

  • De reis gaat vanwege corona niet door. De organisator geeft geen voucher maar geeft de (aan)betaling terug. Wat betekent dat voor mijn commissie?

 Indien de organisator de (netto) aanbetaling terugbetaalt zal de agent de (bruto) aanbetaling, moeten terugstorten aan de klant. De agent heeft in dat geval dus geen recht op provisie, aangezien de organisator zich met succes kan beroep op art 10, lid 10 van de ANVR Agvw. De reisovereenkomst kan immers niet worden uitgevoerd, door omstandigheden die de organisator niet kunnen worden toegerekend. Als agent moet je de terugbetaling terstond (d.w.z. direct) terugbetalen aan de klant. Wanneer je dit niet doet, loopt een organisator het risico – bij faillissement van de agent – hiervoor aansprakelijk te worden gesteld. De organisator kan daarom een bewijs van doorbetaling aan de klant vragen.

  • Ik bemiddel voor een buitenlandse reisorganisator. De organisator is niet-SGR of heeft geen afspraken met SGR gemaakt.

Wanneer je bemiddelt voor een buitenlandse reisorganisator is de garantieregeling van de buitenlandse organisator geldig. Is deze garantie op één of andere manier toch onvoldoende dan kan de klant het reisbureau aanspreken. Of, als het reisbureau failliet gaat, zelfs SGR. De SGR-locatiedekking garandeert dat alle pakketten die in een reisbureau worden verkocht uiteindelijk SGR-dekking hebben. Deze omzet valt dus onder de risicodragende omzet van het reisbureau.
Indien de reisovereenkomst -door corona- wordt ontbonden, moet de buitenlandse organisator de door de klant betaalde reissom via de reisagent terugbetalen aan de klant. Indien de buitenlandse reisorganisator dit niet kan, zal de organisator wellicht een voucher uitgeven, maar als niet-SGR deelnemer kan de organisator geen CV uitgeven. Ook de reisagent kan geen CV uitgeven aangezien de onderliggende reisovereenkomst niet door een SGR-deelnemer is uitgegeven. Indien de buitenlandse organisator een (niet-corona)voucher uitgeeft, kan de agent dit voucher doorgeven aan de klant. Voor de eigen extra marge en extra's die zijn toegestaan (zie hiervoor het aanvullend SGR-besluit) kan de agent wél een los aanvullend CV uitgeven.

  • Ik bemiddel voor een buitenlandse reisorganisator. De organisator is niet-SGR maar valt wél onder de lijst van buitenlandse organisaties met de vrijstelling bij SGR.

In dat geval bemiddelt de agent voor een buitenlandse reisorganisatie, maar deze omzet telt dan niet mee voor bepaling van de risicodragende omzet. Ook nu geldt dat de organisator als niet-SGR-deelnemer, geen CV kan uitgeven en dat de reisagent geen CV hiervoor kan uitgeven aangezien de onderliggende reisovereenkomst niet door een SGR-deelnemer is uitgegeven. Ook in dit geval kan de agent voor de evt. eigen extra marge en  extra's die zijn toegestaan (zie hiervoor het aanvullend SGR-besluit) wél een los aanvullend CV uitgeven.

  • Ik heb zelf met de klant een reisovereenkomst gesloten. Eén van de reisonderdelen is een pakket van een buitenlandse organisator. Mag ik een CV uitgeven?

In dit geval treedt je gewoon op als reisorganisator met een SGR garantie naar de klant. Jij moet zelf dus de reis ontbinden en bent hiervoor aansprakelijk richting klant. Het is jouw risico om alle gelden volledig en op tijd weer van de leveranciers terug te krijgen en als dat niet lukt, is dat jouw risico. Jij mag in dat geval een CV uitgeven aan de klant.

  • Er zijn meerdere leveranciers betrokken in de overeenkomst. Wat moet ik op de voucher invullen?

Alle leveranciers van reisdiensten zoals die op de oorspronkelijke boeking van de klant stonden moeten op de voucher worden genoemd. Dit geldt ook als de oorspronkelijke leverancier de boeking kosteloos heeft geannuleerd.