Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
ANVR-enquête: verwacht omzetverlies 2020 75%. NOW en TOGS populair, weinig belangstelling GO.

Dinsdag 19 mei 2020
De ANVR heeft een enquête gehouden naar het gebruik van de door de overheid beschikbaar gestelde regelingen in het kader van COVID’19. Van de 471 leden en deelnemers van samenwerkingsverbanden vulden binnen 1,5 week al 267 de ANVR-enquête in; een goede respons dus. ANVR-leden (85%) hebben goed gebruik gemaakt van de NOW- en de TOGS-regeling. Zij hebben vrij weinig problemen ervaren bij het gebruik van deze regelingen.

​Van de GO-regeling is zeer weinig gebruik gemaakt. Als redenen voerde men aan geen schulden te willen maken, dit nog niet nodig had of er waren problemen met het verkrijgen van een lening via de bank. Tenslotte geven de ondernemers aan dat men gemiddeld 74,5% omzetverlies verwacht in 2020 ten opzichte van 2019. Bijna de helft verwacht 80% of meer omzetverlies.

Enquête onder leden naar overheidsmaatregelen
In de eerste helft van mei heeft de ANVR een enquête onder de ANVR leden gehouden naar het gebruik van de (generieke) overheidsmaatregelen in het kader van Covid-19.
Van de in totaal 471 leden en deelnemers van samenwerkingsverbanden namen er 267 (56,6%) deel aan de enquête. Gelet op de korte termijn waarin de enquête is uitgevoerd (minder dan 1,5 week) is dat een behoorlijke respons.

Hoge deelname aan NOW-regeling
Onder de enquête-deelnemers hebben 231 de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aangevraagd. Met 86,5% is dit een zeer hoog percentage. Meest genoemde redenen om de regeling niet aan te vragen waren: niet van toepassing (b.v. wordt aangevraagd door hoofdkantoor) en: geen personeel in dienst. Gemiddeld is het percentage waarvoor NOW is aangevraagd (d.w.z. het omzetverlies) 95%. Meer dan de helft van de bedrijven heeft de NOW zelfs voor 100% aangevraagd.

 Grafiek 1 DEF jpg.jpg

En hoge deelname aan TOGS
230 (86%) bedrijven vroegen eveneens de Tegemoetkoming schade Covid-19 (TOGS) aan. 37 (14%) vroegen dit niet aan. Meest genoemde redenen:
- kantoor aan huis
- woon in België
- valt onder andere B.V., werkmaatschappij, DGA e.d.
De aanvraag voor de TOGS en NOW komen voor meer dan 85% overeen.

Weinig deelname aan GO-regeling
Slechts 16 (6%) bedrijven nemen deel aan de GO-regeling, waarbij circa 1/3 aangaf toch wel wat problemen te hebben ervaren of waarbij de aanvraag nog loopt. Meer dan 236 bedrijven (88%) geven aan dit niet te hebben aangevraagd. Meest genoemde redenen:
- probleem met of geen goedkeuring door de bank
- (nog) niet nodig
- wil geen lening/schulden/krediet

Verwacht omzetverlies 2020
In een kleine enquête onder de leden begin april bleek al een geschat omzetverlies van 56%. Toen al was echter de inschatting dat met een matige zomer het omzetverlies voor 2020 verder zou oplopen.
Uit de enquête begin mei blijkt dat de geraamde omzetschade voor 2020 nu wordt geschat op 74,5%.

 

 Grafiek 2 DEF jpg.jpg