Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksReizen en Corona: wanneer kan of moet de reisorganisator annuleren?

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Reizen en Corona: wanneer kan of moet de reisorganisator annuleren?

Vrijdag 12 juni 2020
Met het wijzigen van het reisadvies van een beperkt aantal Europese landen volgende week kunnen veel ANVR-reisondernemingen eindelijk weer heel langzaam aan beginnen met het doen waar zij het best in zijn: het plannen en uitvoeren van mooie reizen en vakanties van hun klanten. Helaas geldt dat nog niet voor alle bestemmingen en dus ook niet voor alle reisondernemingen.

In ons ANVR bericht van 10 juni hebben we je gemeld dat art. 9.9. van de ANVR-reisvoorwaarden voor pakketreizen, de reiziger het recht geeft kosteloos te annuleren als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis.

Annulering door de organisator
Ook de organisator kan beslissen de pakketreis te beëindigen en de reiziger alle voor de pakketreis betaalde bedragen volledig terug te betalen als de organisator de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. Er is dan geen schadevergoeding verschuldigd. Dat is geregeld in art. 12 lid 3 sub b van de richtlijn pakketreizen.

Maar op welk moment kan en mag de organisator om deze reden de pakketreis annuleren? Zeker nu de komende maanden op relatief korte termijn van (hopelijk) steeds meer bestemmingen het reisadvies zal worden aangepast is deze vraag belangrijk.


1. Het is nu al zeker dat de pakketreis niet kan worden uitgevoerd
Op het moment dat het zeker is dat de pakketreis niet kan worden uitgevoerd, moet de organisator besluiten de pakketreis te beëindigen en aan de reiziger alle voor de pakketreis betaalde bedragen terugbetalen (mogelijk in de vorm van een Reisvoucher met SGR-dekking). In die gevallen vraagt de organisator ook geen restantbetalingen meer. De klant heeft geen recht op een aanvullende schadevergoeding.

2. De vertrekdatum is pas over een paar maanden. Maar ik verwacht als organisator niet dat ik de pakketreis kan uitvoeren op die datum. Kan ik de pakketreis annuleren?
Het is mogelijk een pakketreis te annuleren in dat geval. Je moet de reiziger alle voor de pakketreis betaalde bedragen volledig terugbetalen (mogelijk in de vorm van een Reisvoucher met SGR-dekking). Je bent geen schadevergoeding verschuldigd als er zich buitengewone en onvermijdbare omstandigheden voordoen op de bestemming. Aangezien het nog niet duidelijk is of hier al dan niet sprake van is, is het mogelijk dat de reiziger wel recht heeft op een aanvullende schadevergoeding. In dit geval is omboeken waarschijnlijk een beter alternatief.
 

3. De klant moet nu de restantbetaling doen en het is nog onzeker of de pakketreis kan worden uitgevoerd
Zoals geregeld in art. 10.1 van de ANVR- reisvoorwaarden voor pakketreizen spreekt de organisator met de klant af voor het sluiten van de pakketreisovereenkomst wanneer de reissom betaald moet zijn. In de praktijk hanteren nog veel ANVR-reisondernemingen de 6-weken termijn zoals die in een verder verleden in de ANVR-reisvoorwaarden was opgenomen. Die termijn sluit vaak (maar niet altijd) aan op betalingsverplichtingen die je als organisator hebt. Als je daartoe in staat bent, kun je als organisator besluiten de uiterste betalingstermijn voor de klant op te schuiven naar een moment korter voor vertrekdatum. Aangezien het nog onzeker is of de pakketreis kan worden uitgevoerd, is het mogelijk verstandiger in samenspraak met de klant te kijken in hoeverre omboeken naar een later moment een betere optie is.

4. De klant heeft de hele reissom al betaald, de vertrekdatum is over (bijvoorbeeld) twee weken. Het is nog onzeker of de pakketreis kan worden uitgevoerd.
Het is niet wettelijk bepaald wanneer je de klant uiterlijk moet laten weten of de reis doorgang vindt. Tegelijkertijd is het ook niet passend de klant tot op het laatste moment in onzekerheid te laten zitten. De keuze is daarbij onder meer afhankelijk van de signalen die je hebt dat je de pakketreisovereenkomst misschien toch kan uitvoeren. Twee weken is dan niet onredelijk. Het is logisch in ieder geval aan te sluiten bij de termijn bepaald in art. 9.10 van de ANVR-reisvoorwaarden voor pakketreizen, en in geval van onzekerheid tenminste 3 dagen voor vertrek te annuleren.