Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Ontbinding van de reisovereenkomst en (al of niet) terugbetaling van de reissom door de agent.

Vrijdag 12 juni 2020
De ANVR krijgt verschillende vragen over het annuleren van reizen en terugbetaling van de (aan) betalingen via de reisagent. Het komt regelmatig voor dat een reis wordt geannuleerd en de door de klant gedane (aan)betaling nog niet aan de reisorganisator door de reisagent is doorbetaald . De organisator weet vaak niet of en zo ja welke (aan)betaling op de reis heeft plaats gevonden via de reisagent. Met de annulering van de reis, verkeert de organisator in de veronderstelling dat de reis hiermee volledig is afgehandeld. Dit is niet automatisch het geval!

Niet doorgestorte bedragen
Immers, alle door de reisagent voor de organisator geïncasseerde gelden behoren toe aan de organisator.  Onder geïncasseerde gelden worden ook begrepen de gelden, die de reisagent had behoren te incasseren, maar voor de betaling waarvan hij aan de reiziger uitstel heeft verleend (artikel 9 lid 2 agentuurvoorwaarden ANVR). Als de reisagent geld heeft ontvangen van consumenten die hij niet afdraagt aan de organisator dan geldt dat de organisator verantwoordelijk blijft voor de terug betaling  ook in het geval de organisator geen betaling van de doorverkoper heeft ontvangen. Van die aansprakelijkheid kan de reisorganisator niet af door te verklaren dat de reisovereenkomst is ontbonden. SGR zal de organisator zo nodig houden aan de zgn. verklaring leveringsplicht.

Afgifte vouchers
Wanneer de organisator een reis annuleert waarop hij geen (aan)betalingen heeft ontvangen , zal de organisator uiteraard geen voucher afgeven. De reisagent dient dan de ontvangen (en nog niet doorgestorte) (aan)betalingen) terug te storten aan de klant.. Conform het aanvullend bestuursbesluit van 28 april 2020 is het ook aan SGR deelnemende doorverkopers zowel in zijn rol als zuivere bemiddelaar als ook als samensteller van reizen dus als reisorganisator toegestaan om voor de totale aan de consument in rekening gebrachte diensten voor zover die diensten vallen onder de SGR garantieregeling een voucher onder SGR dekking uitschrijven en de van de SGR organisator ontvangen voucher onder zich houden. Een doorverkoper/handelaar mag evenwel geen vouchers uitschrijven van niet onder de SGR dekking vallende diensten en of van diensten van niet bij SGR aangesloten organisatoren.