Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksAPJC: 2 maanden uitstel voor aanlevering jaarrekening

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
APJC: 2 maanden uitstel voor aanlevering jaarrekening

Vrijdag 26 juni 2020
In de APJC van 25/6 is op voorstel van agenten afgesproken dat agenten vanwege de COVID 19 de jaarrekening 2 maanden later mogen indienen. Voor de meeste agenten was begin juli de deadline voor inlevering. Dit is dus verschoven naar 1 september. Agenten met een boekjaar van april-april (en dus 1 oktober uiterlijk moeten aanleveren) krijgen ook 2 maanden uitstel, maar uitstel wordt alleen gegeven in het jaar 2020.

Andere besproken punten
- Door agenten is tevens voorgesteld de solvabiliteitscriteria en winst criterium aan te passen In Nederland is de solvabiliteits eis 20% of meer en moet er een profitability zijn van groter dan 0. Aangezien wij voorzien dat over het boekjaar 2020 dat niet gehaald wordt, is voorgesteld aan de eisen in België op deze aspecten over te nemen Hier wordt een iets lagere solvabiliteitseis gehanteerd en geldt dat in 2 van 3 jaar winst moet worden gehaald. Als agenten deze eisen niet halen moeten bankgaranties worden gesteld.  Airlines stelden hier tegenover dat men "in ruil" naar wekelijkse betaling willen. Alle tegenargumenten ten spijt (airlines betalen zelf niet terug maar geven vouchers; geen garanties bij airline-faillissementen, ect) blijft men hier aan vast houden. Uiteindelijk is besloten dan een financiële commissie eea op een rij gaat zetten. Ook  de te leveren bankgaranties worden hierbij betrokken. Uiterlijk 15 oktober zal er een advies aan IATA mondiaal moeten worden gestuurd ter goedkeuring.

Dramatische daling verkoop door Covid
- Covid 19 hakt er bij airlines genadeloos in. De grafiek laat zien dat de impact vele malen groter is dan 9/11, SARS of de crisis in 2008.

grafiek.png

 

Agentenrisio voor airlines zeer laag.

- In Nederland betaalt 47% van de agenten 2x per maand. 42% 4x per maand en 11% betaalt dagelijks. Kijkend naar de BSP cash sales blijkt dat m.n. de kleinere agenten frequenter betalen. 65% van de totale cash sales wordt 2x per maand betaald, 32% 4x per maand en slechts 3% van de cash sales vindt dagelijks plaats.
- Van de agenten heeft 61% een riskstatus A. Zij voldoen aan de local financial criteria en hoeven dus geen bankgarantie te geven. 30% heeft risk status B: zij moeten wél een bankgarantie geven. 8% heeft riskstatus C: zij moeten een bankgarantie leveren én hebben de hoogste betaalfrequentie.
- In totaal 5 agenten konden in 2017 niet aan de financiële IATA regels kon voldoen zonder overigens schade voor de airlines. In 2018 was de schade van airlines in Nederland een €115.000 veroorzaakt door 11 agenten. De schade in 2019 was nog geen € 16.000 veroorzaakt door een 5-tal agenten. Tot nu is er in 2020 slechts één agent  "in default" gezet met per saldo € 0,- aan schade. Let wel:  In 2019 werd er bijna €1,9 mld door agenten cash via BSP betaald. Het schadebedrag voor airlines is dus 3x niks en zet uiteraard grote twijfels bij het argument van de airlines om met frequentere betaling de risico's te beperken.