Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksANVR: NOW 2.0. biedt reisondernemers omzethoofdbrekens, maar ook meer flexibiliteit

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
ANVR: NOW 2.0. biedt reisondernemers omzethoofdbrekens, maar ook meer flexibiliteit

Dinsdag 30 juni 2020
In de week van 22 juni jl. heeft de overheid de regeling voor de tweede tijdelijke noodmaatregel voor behoud van werkgelegenheid gepubliceerd (NOW 2.0). De aanvraag voor de subsidie kan worden gedaan vanaf maandag 6 juli a.s. tot en met maandag 31 augustus 2020. De tegemoetkoming in de loonkosten is bedoeld voor bedrijven die een omzetdaling van tenminste 20% verwachten.

Omzetvergelijking loopt mank
"De berekening vindt plaats op basis van de loonsom van maart 2020. De looptijd van de NOW 2.0. is met 4 maanden een maandje langer dan de NOW 1.0. De periode op basis waarvan omzet wordt vergeleken mag beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, maar moet wel aansluiten bij de periode die je als reisondernemer eventueel hebt gekozen voor de NOW 1.0.", zegt Frank Radstake van de ANVR. "Het probleem is alleen voor veel reisbedrijven met een enorme piek in de omzet gedurende de zomer, dat het vergelijk van de omzet de komende periode met het gemiddelde van vorig jaar niet goed uitpakt. Daar waar die reisbedrijven bij de NOW 1.0. er daardoor in veel gevallen juist positief uitsprongen, hebben sommigen gedurende de zomermaanden helemaal geen recht op een NOW-subsidie, terwijl de omzet wel fundamenteel lager ligt dan in dezelfde periode vorig jaar. Vorige week er is al een brandbrief namens een aantal sectoren uitgegaan aan de Minister. We hopen dat hij – net als bij de NOW 1.0. – open staat voor aanpassingen die voor een goede uitwerking van de regeling echt nodig zijn".

Voorschotten en afrekening    
Als je wel in aanmerking komt voor de NOW 2.0-subsidie, dan krijg je het voorschot van 80% van het totale subsidiebedrag uitgekeerd in 2 i.p.v. 3 voorschotten. De definitieve vaststelling volgt achteraf. Voor de NOW 1.0. kan je die aanvraag doen vanaf 7 oktober 2020, voor de NOW 2.0. kan dat na 15 november 2020. Die laatste datum geldt ook voor werkgevers die in één keer een aanvraag tot vaststelling voor beide periodes willen doen. De opslag voor aanvullende loonkosten is bij de NOW 2.0 gestegen van 30% naar 40%.

Ontslagboete verlaagd, meer flexibiliteit mogelijk
De ontslagboete van 50% uit de NOW 1.0 is verdwenen. Als je als werkgever gedurende de looptijd van NOW 2.0. een ontslagaanvraag indient voor minimaal 20 werknemers (collectief ontslag) dan kort het UWV het totale subsidiebedrag op het moment van subsidievaststelling met 5%. In art. 35 van de cao reisbranche is geregeld dat als er sprake is van een situatie van collectief ontslag (art 1 lid 3 van de Wmco), bij meer dan 20 gedwongen ontslagen in Nederland er overleg met de vakbonden zal plaatsvinden. Dat zijn op dit moment FNV en CNV Vakmensen. Dat overleg kan overigens ook in het voordeel van de werkgever zijn, omdat genoemde korting van 5% niet geldt als er een akkoord met de vakbonden is gesloten over de ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen.

Naast de korting van 5%, geldt ook dat het UWV het volledige loon van de betroffen medewerkers aftrekt van de totale loonsom van het subsidiebedrag. Dat laatste geldt ook voor bedrijfseconomisch ontslag dat geen collectief ontslag is: in die situatie geldt echter niet de extra korting van 5%.

Geen uitkering dividend, geen uitbetaling bonussen
Als de totale voorschotten meer dan €100.000,- of de totale subsidie meer dan €125.000,- bedragen, geldt hetgeen bepaald in art. 17. van de regeling. Kort samengevat (maar lees vooral het artikel) betekent het dat in die situatie gedurende 2020 (tot moment vaststelling jaarrekening in 2021) geen dividenden mogen worden uitgekeerd aan aandeelhouders of bonussen aan de Raad van bestuur, bestuur of directie.
Mocht er sprake zijn dat je bedrijf hiermee te maken krijgt, raden we je aan daarvoor – indien nodig – externe expertise in te schakelen.