Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksAgentuurvoorwaarden en doorbetaling reisagent

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Agentuurvoorwaarden en doorbetaling reisagent

Donderdag 9 juli 2020
In het ANVR bericht van 12 juni hebben we de leden geïnformeerd over het probleem dat terug betalingen met betrekking tot door reisorganisatoren geannuleerde reizen, waarvoor door de klant (aan)betalingen zijn gedaan aan de retailer, niet bij de klant terechtkomen. In sommige situaties worden deze gelden niet zoals voorgeschreven in de agentuurvoorwaarden terstond (onmiddellijk) door retailers terug betaald aan de klant. Bij faillissement van een retailer kan en zal een reisorganisator door SGR als die de klant schadeloos stellen hier alsnog op worden aangesproken.

Niet wezenlijk anders is de situatie indien een reisorganisator tot terugbetaling van de voucher aan de klant overgaat via de agent. Art 9, Lid 13, van de  ANVR Agentuurvoorwaarden , stelt:  "De doorverkoper zal deze gelden terstond aan de reiziger doorbetalen eventueel onder aftrek van de provisie waarop hij recht heeft in het kader van de opgezegde reisovereenkomst".  Opgezegde overeenkomsten als gevolg van corona (en waarvoor een voucher is verstrekt) wordt beschouwd als overmacht vanwege omstandigheden die de organisator niet kunnen worden aangerekend. Op grond van art 10, lid 10, heeft de doorverkoper helaas dan geen recht op provisie. Het volledige bedrag (incl. de mogelijk reeds ingehouden commissie) zal dus aan de klant moeten worden gerestitueerd.

Een reisorganisator mag aan de reisagent bewijs vragen van de doorbetaling aan de klant. Het zijn gelden van de organisator die via en door de reisagent terugbetaald moeten worden aan de klant. Indien een  reisagent hiervoor geen overtuigend bewijs kan of wil leveren, kan dit voor de organisator een reden zijn tot een directe opzegging van de agentuur (conform art. 2, lid 3 en 4 va de ANVR Agentuurvoorwaarden, alsmede art 7: 439 BW). Niet doorbetaling aan de klant kan immers tot grote financiële schade leiden bij de organisator gelet op zijn aansprakelijkheid richting klant. Het kan tevens reden zijn elke verdere terugbetaling via deze agent op te schorten (op grond van de onzekerheidsexeptie) en de klantgegevens op te vragen t.b.v.  directe doorbetaling aan de klant.

Dit zijn uiteraard draconische maatregelen. Ter vermijding hiervan worden leden dringend verzocht tot directe doorbetaling aan klanten en, indien hierom wordt gevraagd door de reisorganisator, bewijs hiervoor aan te leveren.

Het bericht van 12 juni jongstleden vind je hier.