Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksEven terug in de tijd (1): het hoe en waarom van de richtlijn pakketreizen

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Even terug in de tijd (1): het hoe en waarom van de richtlijn pakketreizen

Woensdag 15 juli 2020
De komende maanden staan in het teken van de mogelijke herziening van de richtlijn pakketreizen. Uiterlijk op 1 januari 2021 moet de Europese Commissie een rapport met evaluatie sturen aan de Europese Raad en het Europees Parlement. Daar waar nodig zal dat rapport worden vergezeld van een aantal nieuwe wetgevingsvoorstellen. Wij vinden dat nodig en zullen het komende half jaar via zoveel mogelijk kanalen een lobby voeren om m.n. de onevenwichtige verdeling van verantwoordelijkheid in de toeristische keten onder de aandacht te brengen.

​Maar waar komt de richtlijn ook alweer precies vandaan? In 2016/2017 schreven we daar een aantal artikelen over. Deze komende dagen brengen we die nog eens onder de aandacht.
Vandaag over het waarom van de vernieuwde richtlijn uit 2018?     


Deel 1: Nieuwe Europese Richtlijn Pakketreizen, waarom?

Er is nog tijd, maar ook weer niet zoveel, dus reisondernemers, let op jullie zaak! Met ingang van 1 januari 2018 wordt, zoals velen van jullie al wel weten, een nieuwe Wet op de reisovereenkomst van kracht. En dat betekent dat jullie niet langer op dezelfde manier kunnen werken als voorheen. Zeker niet als (online) reisagent. De komende dagen zullen we in een serie artikelen nalopen wat alles zal betekenen voor bedrijven die pakketreizen aanbieden.

Officieel gaat het om de Nederlandse vertaling van EU 2015/2302, de richtlijn pakketreizen, die veel veranderingen voor Nederlandse reisondernemingen gaat inhouden.

Het waarom van deze nieuwe richtlijn

Het is een open deur om te zeggen dat de reiswereld de afgelopen twintig jaar, met name door de digitalisering, enorm is veranderd. Het is een transformatie waaraan voorlopig geen einde lijkt te komen. We zijn er al zo aan gewend: boekingen die online of per app worden geregeld. En dat terwijl sommige nieuwigheden - neem de app zelf - amper vijf jaar oud zijn!

Tegelijkertijd werkt de reissector nog steeds met enkele 'prehistorische' middelen, zoals de eerste richtlijn pakketreis, die teruggaat tot 1990! Moeilijk meer voor te stellen, maar destijds viel 98 procent van het uitgaande toerisme onder de pakketreizenrichtlijn. In 2009 was dit percentage gedaald tot onder de 50 en die neerwaartse trend heeft zich doorgezet.

Dat is precies de reden dat de Europese Commissie vindt dat er iets moest gebeuren op het gebied van de regelgeving. De Commissie nam het in 2009 op zich nieuwe regels op te stellen. Deze zijn vorig jaar gepresenteerd in een richtlijn onder de code 2015/2302. De richtlijn is gericht op de consument, die in de ogen van de Commissie door alle veranderingen in de reisbranche minder bescherming genoot dan voorheen.

Doel van de Commissie was de wetgeving, die de rechten en plichten van de reisorganisator zowel als die van de reiziger regelt bij de aankoop van een pakketreis, te moderniseren. De wijzigingen die uit de nieuwe richtlijn voortkomen, gelden straks niet alleen voor Nederland, maar voor àlle lidstaten van de Europese Unie.

De richtlijn is per 1 januari 2016 al van kracht geworden en toch ook weer niet. De afzonderlijke lidstaten hebben namelijk nog twee jaar gekregen om de 31 artikelen een plek te geven in de nationale wetgeving. In Nederland gebeurt dit in het Burgerlijk Wetboek.

Uiterlijk op 1 januari 2018 moeten de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen hebben vastgesteld. Zes maanden later, per 1 juli 2018 dus, moeten àlle reisondernemingen binnen de Unie er naar handelen.

Dan zit jullie tijd er wat invoering van de richtlijn betreft op. Tot die tijd zal de ANVR jullie als leden met raad en daad terzijde staan.