Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksEven terug in de tijd (2): Welke verschillen zijn er in de EU?

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Even terug in de tijd (2): Welke verschillen zijn er in de EU?

Vrijdag 17 juli 2020
De komende maanden staan in het teken van de mogelijke herziening van de richtlijn pakketreizen. Uiterlijk op 1 januari 2021 moet de Europese Commissie een rapport met evaluatie sturen aan de Europese Raad en het Europees Parlement. Daar waar nodig zal dat rapport worden vergezeld van een aantal nieuwe wetgevingsvoorstellen. Wij vinden dat nodig en zullen het komende half jaar via zoveel mogelijk kanalen een lobby voeren om m.n. de onevenwichtige verdeling van verantwoordelijkheid in de toeristische keten onder de aandacht te brengen.

​Maar waar komt de richtlijn ook alweer precies vandaan? In 2016/2017 schreven we daar een aantal artikelen over. Deze komende dagen brengen we die nog eens onder de aandacht.
Vandaag over verschillen in wetgeving binnen de Europese Unie.    


Deel 2: Welke verschillen zijn er in de EU?

De verschillen in de huidige wet- en regelgeving tussen de 28 lidstaten van de Europese Unie zijn groot. De Europese Commissie heeft daarom een ruime marge ingebouwd voor de vertaling van de richtlijn naar de nationale wetgeving, namelijk van 1 januari 2016 tot 1 januari 2018.

"Je ziet dat landen ieder hun eigen tempo hanteren. Dat mag natuurlijk, zolang ze die deadline maar halen," zegt Frank Radstake, portefeuillehouder Consumentenzaken en Sociaal Beleid bij de ANVR. "Dat is de hoepel waar we allemaal doorheen moeten. Of een land dat sneller of langzamer doet, moet ieder zelf weten." In landen als Estland en Tsjechië is er bijvoorbeeld nog helemaal geen garantiefonds zoals SGR in Nederland. "Dat moeten ze daar nog helemaal optuigen en ermee klaar zijn op 1 januari 2018," aldus Radstake.
 
Andere landen zijn veel verder in het wetgevingstraject. Duitsland kwam als eerste met eigen 'vertaling' van de richtlijn, toegespitst op de eigen omstandigheden. Nederland heeft inmiddels ook een eigen tekst klaar, waarover in een latere aflevering van deze serie meer.

Groot verschil tussen de situatie nu en die van 1990 is dat de lidstaten in de oude regeling een grote mate van nationale vrijheid hadden. Er bestond toen, zoals dat heet, een 'minimale harmonisatie' op dit gebied tussen de landen van de Europese Unie.
Radstake: "Het stond de lidstaten dus vrij om af te wijken en het niveau van bescherming aan te passen dan wel eigen constructies te maken. Daardoor ontstond er een lappendeken aan wetgeving in de verschillende lidstaten. Er zijn daardoor enorme verschillen ontstaan in de praktijken van lidstaten op basis van de oude richtlijn uit 1990."

In de nieuwe regeling wordt de situatie omgedraaid en zal er juist sprake zijn van een 'maximale harmonisatie'. Lidstaten hebben dan nauwelijks ruimte om af te wijken van de EU-richtlijn. Maar er blijven uitzonderingen, de zogeheten 'mag/kan'-bepalingen die voor bepaalde onderdelen in de wet gelden en waar lidstaten mogen afwijken.
De Nederlandse overheid heeft al, onder meer na advies van de ANVR, besloten alle 'mag/kan'-bepalingen terzijde te schuiven.

Voor reisagenten is het interessant om te weten wat er in andere landen gebeurt, vindt Radstake. "Voor een online reisbureau dat in meerdere landen wil verkopen in de EU - en dat zijn steeds meer bedrijven - is het van belang om te weten wat de regelgeving is in andere landen. We zien dat er leden bij de ANVR komen uit andere landen en omgekeerd dat onze leden in die andere landen aan het verkopen zijn. Grenzen vervagen."