Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksEven terug in de tijd (3): Wat is er anders in de nieuwe pakketreisregeling?

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Even terug in de tijd (3): Wat is er anders in de nieuwe pakketreisregeling?

Woensdag 22 juli 2020
De komende maanden staan in het teken van de mogelijke herziening van de richtlijn pakketreizen. Uiterlijk op 1 januari 2021 moet de Europese Commissie een rapport met evaluatie sturen aan de Europese Raad en het Europees Parlement. Daar waar nodig zal dat rapport worden vergezeld van een aantal nieuwe wetgevingsvoorstellen. Wij vinden dat nodig en zullen het komende half jaar via zoveel mogelijk kanalen een lobby voeren om m.n. de onevenwichtige verdeling van verantwoordelijkheid in de toeristische keten onder de aandacht te brengen.

​Maar waar komt de richtlijn ook alweer precies vandaan? In 2016/2017 schreven we daar een aantal artikelen over. Deze komende dagen brengen we die nog eens onder de aandacht.

Vandaag over wat er anders is in de nieuwe regeling t.o.v. de oude regeling.    

Verreweg de belangrijkste wijziging is dat de definitie van 'pakketreis' aanzienlijk is verruimd, legt Frank Radstake, portefeuillehouder Consumentenzaken en Sociaal Beleid bij de ANVR, uit.

Alles wat onder de oude regeling onder pakketreis viel, zal dat onder het nieuwe 'regime' ook zijn. Maar … er komen heel veel gevallen bij die nu géén pakketreis zijn en vanaf 1 januari 2018 wel! Reisondernemers krijgen in dat jaar nog even respijt om alles door te voeren, maar per 1 juli 2018 moet aan àlle regels worden voldaan.

In de ambtelijke taal van de Europese Unie, waar we even niet omheen kunnen, heet het: "Deze richtlijn heeft tot doel bij te dragen aan de goede werking van de interne markt en de verwezenlijking van een hoog en zo uniform mogelijk niveau van consumentenbescherming door bepaalde aspecten van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake tussen reizigers en handelaren gesloten overeenkomsten betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen onderling aan te passen."

En wat betekent dit?
"De richtlijn moet consumenten beschermen bij de aankoop van een pakketreis of een gekoppeld reisarrangement," zegt Radstake. Maar waar nog altijd grote onduidelijkheid over bestaat, is een nieuwe juridische constructie binnen de Europese Unie onder de naam 'gekoppeld reisarrangement'. Radstake: "Wij weten nog steeds niet precies wat daaronder wordt verstaan. We hebben het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dat hier in Nederland erover gaat, tijdens een stakeholders meeting gevraagd in Brussel opheldering te krijgen."

De oude Nederlandse regeling heet 'Wet op de reisovereenkomst', gebaseerd op de EU-richtlijn uit 1990, en bestaat uit een paar artikelen. De nieuwe EU-regeling bestaat uit 31 artikelen, met drie bijlagen die weer zijn onderverdeeld in verscheidene hoofdstukken.

"Het is een heel boekwerk geworden, waar de Nederlandse reiswetgeving straks op zal zijn gebaseerd. Het betekent dat er in 2018 veel meer regelgeving bestaat in de Nederlandse wet voor de reisondernemer om rekening mee te houden bij de verkoop van een pakketreis en een gekoppeld reisarrangement, veel meer dan tot nu toe het geval was," aldus Radstake.

Wat is na 2018 óók een pakketreis en nu niet?

Het eigen-naamcriterium verdwijnt! Als een consument vandaag losse reisdiensten koopt, zoals vliegtickets, hotel en excursies, is dat geen pakket. Maar na 2018 wel! Wat ook een pakket wordt -en niet langer zoals nu een methode is om er onderuit te komen-, is de 'carrousel': een ticket, hotel, excursie, maar de consument kan kiezen uit voorgesorteerde onderdelen. Zonder pardon: na 2018 is dit een pakketreis.