Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksEven terug in de tijd (4): Valt ook de zakenreiziger onder de nieuwe regeling?

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Even terug in de tijd (4): Valt ook de zakenreiziger onder de nieuwe regeling?

Vrijdag 24 juli 2020
De komende maanden staan in het teken van de mogelijke herziening van de richtlijn pakketreizen. Uiterlijk op 1 januari 2021 moet de Europese Commissie een rapport met evaluatie sturen aan de Europese Raad en het Europees Parlement. Daar waar nodig zal dat rapport worden vergezeld van een aantal nieuwe wetgevingsvoorstellen. Wij vinden dat nodig en zullen het komende half jaar via zoveel mogelijk kanalen een lobby voeren om m.n. de onevenwichtige verdeling van verantwoordelijkheid in de toeristische keten onder de aandacht te brengen.

​Maar waar komt de richtlijn ook alweer precies vandaan? In 2016/2017 schreven we daar een aantal artikelen over. Deze komende dagen brengen we die nog eens onder de aandacht.

Vandaag over de vraag of ook de zakenreiziger onder de nieuwe regeling valt.   

Ja, in principe wel, want de zakenreiziger kan ook een consument zijn en daar is de regeling voor! Maar we moeten er meteen een vraag aan vastkoppelen: wat ís een zakenreiziger?

"Het onderscheid tussen consumenten en vertegenwoordigers van kleine ondernemingen of beroepsbeoefenaren die een zaken- of dienstreis boeken via dezelfde boekingskanalen als consumenten, is niet altijd even duidelijk," staat in de tekst van de EU-richtlijn. En zo is het precies.

De vervlechting van zakelijk en privé-verkeer (toerisme) is helemaal van deze tijd. Om te beginnen zijn er in Nederland heel veel kleine zelfstandigen (ZZP'ers) die vaak reizen boeken, ook zakelijk, op hun privé-account. "Die reizigers hebben vaak een vergelijkbaar beschermingsniveau nodig," zegt de EU. En werknemers van grote ondernemingen combineren hun zakenreis nogal eens met vakantie (bleisure of business tourism genoemd). Als ze dat apart hebben geboekt, vallen ze dus onder de EU-regeling.

Frank Radstake, portefeuillehouder Consumentenzaken en Sociaal Beleid bij de ANVR, zegt hierover: "Als een consument naar een reisagent gaat, zakenreiziger of niet, dan valt hij onder de werkingssfeer, zelfs als hij een zakelijke trip gaat ondernemen of deels zakelijk op reis gaat en dat zelf betaalt. Dus een ZZP'er die op reis gaat en betaalt met een persoonlijke creditcard valt onder de richtlijn. Maar als de factuur naar de eigen bv gaat, zou de regeling niet meer van toepassing moeten zijn."

'Zou', want dit heeft de ANVR er niet doorheen gekregen in Den Haag. De overheid vindt het weliswaar een 'passende manier', maar voegde eraan toe dat de Europese richtlijn geen aanknopingspunten bood voor de Nederlandse wetgeving. De overheid zoekt nog naar een oplossing.

De ANVR vindt dat als een zakenreiziger zich presenteert als consument de richtlijn van toepassing is, maar het moet ook werkbaar blijven. Radstake: "Je moet oppassen dat je niet heel veel business to business aan het regelen bent. Een klein bedrijf met tien personeelsleden die wel 25 zakenreizen per jaar maken, zou wat ons betreft niet onder de richtlijn moeten vallen."

De ANVR wil ook dat de definitie van 'vrije beroepsbeoefenaren' nog wordt aangescherpt. Radstake: "We moeten volstrekt helder krijgen wat binnen en buiten de richtlijn valt. Zoals het er nu staat is het niet werkbaar. We moeten onduidelijkheid en rare constructies voorkomen."

Wat na 2018 hetzelfde blijft, is de status van reizen die het middel- en grootbedrijf afsluit via een Travel Management Company (TMC) middels een raamovereenkomst waar alle zakelijke tickets en arrangementen onder vallen. Dit zijn de 'klassieke' zakenreizen die buiten de werkingssfeer van de richtlijn vallen. De TMC hoeft dus ook niet te voldoen aan de inhoud van de richtlijn, nu niet en na 2018 ook niet.

Maar ook hier is weer onduidelijkheid in de regelgeving geslopen, zegt Frank Radstake. In de richtlijn staat namelijk: "Er zijn bedrijven of organisaties die reisarrangementen boeken op basis van een algemene overeenkomst die vaak voor verscheidene reisarrangementen of voor een specifieke periode met bijvoorbeeld een reisagentschap is afgesloten. Voor laatstgenoemde soort reisarrangementen is niet hetzelfde beschermingsniveau vereist als voor consumenten."

Radstake: "In Nederland is de juridische term raamovereenkomst gebruikelijk, maar wat is een 'algemene overeenkomst'? Wij weten het niet en proberen daar alsnog opheldering over te krijgen."