Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Even terug in de tijd (5): wat is de rol van de ANVR in relatie tot de Richtlijn Pakketreizen?

Woensdag 29 juli 2020
De komende maanden staan in het teken van de mogelijke herziening van de richtlijn pakketreizen. Uiterlijk op 1 januari 2021 moet de Europese Commissie een rapport met evaluatie sturen aan de Europese Raad en het Europees Parlement. Daar waar nodig zal dat rapport worden vergezeld van een aantal nieuwe wetgevingsvoorstellen. Wij vinden dat nodig en zullen het komende half jaar via zoveel mogelijk kanalen een lobby voeren om m.n. de onevenwichtige verdeling van verantwoordelijkheid in de toeristische keten onder de aandacht te brengen.

Maar waar komt de richtlijn ook alweer precies vandaan? In 2016/2017 schreven we daar een aantal artikelen over. Deze komende dagen brengen we die nog eens onder de aandacht.

Vandaag over de vraag wat de rol van de ANVR in relatie tot de richtlijn pakketreizen is?!   

De Europese Unie werkt sinds 2009 op verschillende niveaus samen met de lidstaten aan een vernieuwing van de regels voor pakketreizen, die in de hele EU moeten gelden. "De echte versnelling in het traject kwam vanaf 1 januari 2014", zegt Frank Radstake, portefeuillehouder Consumentenzaken en Sociaal Beleid bij de ANVR. Daarna ging het snel. In november 2015 was de definitieve, Europese versie klaar en is verstuurd naar de lidstaten.

De ANVR schoof vanaf het begin aan om de belangen van de leden te behartigen. "Al in 2014 en 2015 zijn we betrokken geweest bij verschillende concepten. Dat is heel vaak simpelweg op artikelniveau. Uiteindelijk komt er een compromistekst uit, dat heb je altijd in dergelijke situaties," aldus Radstake.

De Nederlandse tekst verscheen in eerste concept op 15 september dit jaar. Op 28 september was er een stakeholdersbijeenkomst waar de ANVR bij aanwezig was. We kregen dus twee weken de tijd om de tekst te beoordelen en vervolgens de kans om onze opmerkingen kenbaar te maken bij de twee ministeries die erover gaan: het Ministerie van Veiligheid & Justitie en dat van Economische Zaken.

De ANVR werkt, net als bijvoorbeeld de ANWB en de Consumentenbond, vanaf dit jaar voortdurend aan vervolmaking van de Nederlandse wettekst, waarbij ook met 'Brussel' weer overleg is geweest.

Radstake: "We willen volstrekte helderheid voor de consument, werkbaarheid voor de reisonderneming en een zo breed mogelijk gelijk speelveld, zowel tussen lidstaten als tussen typen verkopers van reisproducten. Het principe 'gelijke monniken, gelijke kappen' moet gelden."

In de wirwar van kanalen van het Brusselse moet de ANVR haar weg vinden. De lobby richt zich op het Europese Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad van Ministers - deze drie zijn in gemeenschappelijkheid verantwoordelijk voor het beleid. De ANVR benadert dan weer in het bijzonder de Nederlandse leden van het Europese parlement.

 Tegelijkertijd lobbyt de ANVR ook via de ECTAA, de overkoepelende Europese organisatie van reisondernemingen, waar de ANVR lid van is. Een derde niveau van belangenbehartiging is het initiatief om met landen waar de reisbranche vergelijkbaar is met die van Nederland samen op te trekken. De ANVR praat daarom regelmatig met haar zusterorganisaties in Duitsland, België, Groot-Brittannië en de Scandinavische landen.