Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksEven terug in de tijd (6): Gekoppeld reisarrangement, wat is het?

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Even terug in de tijd (6): Gekoppeld reisarrangement, wat is het?

Vrijdag 31 juli 2020
De komende maanden staan in het teken van de mogelijke herziening van de richtlijn pakketreizen. Uiterlijk op 1 januari 2021 moet de Europese Commissie een rapport met evaluatie sturen aan de Europese Raad en het Europees Parlement. Daar waar nodig zal dat rapport worden vergezeld van een aantal nieuwe wetgevingsvoorstellen. Wij vinden dat nodig en zullen het komende half jaar via zoveel mogelijk kanalen een lobby voeren om m.n. de onevenwichtige verdeling van verantwoordelijkheid in de toeristische keten onder de aandacht te brengen.

​Maar waar komt de richtlijn ook alweer precies vandaan? In 2016/2017 schreven we daar een aantal artikelen over. Deze komende dagen brengen we die nog eens onder de aandacht.

Vandaag over de vraag wat het gekoppeld reisarrangement eigenlijk is?!   

In de tekst van de EU staat gekoppeld reisarrangement omschreven als: "Ten minste twee verschillende soorten reisdiensten die voor dezelfde reis of vakantie worden aangekocht, welke geen pakketreis vormen en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met de verschillende reisdienstverleners."

Frank Radstake, bij de ANVR portefeuillehouder Consumentenzaken en Sociaal Beleid, zegt: "Het gekoppelde reisarrangement is het meest ingewikkelde gedeelte voor Nederland in de nieuwe richtlijn, omdat het iets nieuws is. Het probleem zit ook in de manier waarop het is geformuleerd."

Bovenstaande omschrijving van het verschijnsel vindt Radstake nog wel te volgen, maar daarna spreekt de wettekst over "een handelaar" die "op gerichte wijze de aankoop van ten minste één aanvullende reisdienst bij een andere handelaar faciliteert waarbij uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst een overeenkomst met die andere handelaar wordt gesloten."

'Op gerichte wijze' is geen juridische term en geen handelsterm, zegt Radstake. "Het is een volledige nieuw constructie, maar wij weten niet goed wat ze ermee bedoelen." Hij interpreteert het gekoppelde reisarrangement nu als volgt: "De eerste handelaar wordt de facilitator en dit betekent dat die eerste handelaar zichzelf moet verzekeren tegen financieel onvermogen. Bij een pakketreis verzeker je het hele pakket en bij een gekoppeld reisarrangement alleen de eerste stap."

Radstake geeft een voorbeeld. Een klant heeft een driedaagse reis geboekt op KLM.nl naar Istanbul en krijgt daarna een advertentie te zien voor hotel Topkapi tijdens dezelfde drie dagen. "De klant klikt op de advertentie en boekt: is dat een gekoppeld reisarrangement? Wij weten het niet. KLM kan die ruimte hebben aangeboden aan een online travel agent of een banner-bank, op basis van contracten. Of de ruimte is niet door KLM gegeven, maar was vrijgekomen voor Google om in te vullen. In dat geval is het zeker geen gekoppeld reisarrangement, maar hoe kom je er achter?"

De ANVR wil van de Europese Commissie weten wat 'op gerichte wijze' betekent. "Brussel moet zo snel als mogelijk duidelijk maken wanneer het wel en wanneer het niet een gekoppeld reisarrangement is," zegt Frank Radstake. "De Fransen hebben al gezegd in hun eigen wetgeving zo duidelijk mogelijk te zullen omschrijven wat het is. Ze gaan het zelf uitleggen. De Duitsers daarentegen zeggen: 'We pennen het over, prettige wedstrijd, zoek het maar uit. We zien de jurisprudentie wel verschijnen de komende jaren.' Geen van beide lijkt me een goede optie. Betere richtlijnen vanuit de Commissie zouden dat – met alle juridische bezwaren van dien – wel kunnen zijn."

Radstake zegt dat 'gekoppeld reisarrangement' zoals het nu is omschreven niet voldoet aan de drie criteria die de ANVR van cruciaal belang vindt voor de branche: gelijk speelveld, helderheid voor de consument en werkbaarheid voor de reisonderneming.

Ter illustratie van de kritische houding tegenover het onderwerp die ook in Haagse kringen kan worden beluisterd, verwijst Radstake naar een verantwoordelijk ambtelijk jurist. "We hebben een best vergaande opmerking gehad van de penvoerende wetgevingsjurist van het Ministerie van Veiligheid & Justitie die in formeel overleg zei het 'vermoeden' te hebben dat de Europese wetgever bij het formuleren van de tekst over het gekoppeld reisarrangement 'onvoldoende inzicht had in de praktische problemen' van het onderwerp. Dat komt in normale mensentaal neer op: 'Ze hadden geen goed idee waar ze het over hadden in Brussel'."