Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksANVR: Voorstellen voor transparantie in provisie reisverzekeringen schieten door"

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
ANVR: Voorstellen voor transparantie in provisie reisverzekeringen schieten door"

Woensdag 12 augustus 2020
In de reactie van de ANVR op de Internetconsultatie over het voorgenomen Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2021 keert de ANVR zich tegen de door de Minister van Financiën voorgestelde actieve transparantie over de provisie-inkomsten op schadeverzekeringen waaronder reis- en annuleringsverzekeringen. De ANVR geeft aan dat geen sprake is van een eerlijk speelveld aangezien aan direct sellers geen transparantie-eisen worden opgelegd. Op verzoek kan de klant nu al inzage krijgen. Er gaat op dit punt niks mis. Daarbij kan een verdere, doorgeschoten transparantie er toe leiden dat er minder in plaats van méér reisverzekeringen worden afgesloten. Dit is niet in het belang van de klant.

Door het Ministerie van Financiën is onlangs het Wijzigingsbesluit Financiële Markten gepubliceerd. In het besluit wordt voorgesteld om t.a.v. schadeverzekeringen voor consumenten actieve transparantie te verplichten. Dit betekent dat bij de verkoop van reis- en annuleringsverzekeringen vooraf precies moet worden aangeven wat de provisie is voor de bemiddelaar. Op dit moment is sprake van passieve transparantie waarbij het reisbureau, op verzoek van de klant, hierover inzicht moet geven.

Walter Schut, adjunct directeur ANVR: "het is natuurlijk makkelijk scoren om transparantie in verdiensten te bepleiten. Een reisverzekering is echter geen levensverzekering. Het is onduidelijk welk probleem met dit voorstel wordt opgelost en de eisen gaan veel verder dan wat volgens de Europese regels nodig is.  Als dit er ook nog bijkomt, kan ertoe leiden dat de reissector zich terugtrekt uit het aanbieden van verzekeringen en daarmee geen rol meer neemt in het controleren of de klant goed verzekerd op reis gaat, met grote risico's voor de klant tot gevolg".  

Ook is sprake van ongelijke behandeling: "De direct sellers onder de verzekeraars hebben hoge acquisitiekosten. Een klant komt niet spontaan op je website. Zij hoeven echter geen inzicht te geven in deze kosten. De Minister heeft aangegeven een eerlijk speelveld belangrijk te vinden maar doet op dit punt niets", aldus Schut.
Met de invoering van de IDD  (de Europese Insurance Distribution Directive) in 2018 werden de verdiensten voor reisbedrijven al afgetopt op een Europees maximum. Voor de hele dure reizen leidde dit er toe dat de reisondernemer hiervoor geen verzekering kan/wil aanbieden, met als gevolg dat klanten onverzekerd of volstrekt onvoldoende verzekerd op reis gaan. In het voorgenomen besluit is overigens niet precies duidelijk waar de vrijgestelde bemiddelaars (reisbedrijven vallen in deze categorie) nu precies onder gaan vallen. In de ANVR-reactie op de Internetconsultatie wordt gevraagd hier duidelijkheid over te geven.