Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksIATA-leden ANVR: je mening gevraagd over aanpassing van de financiële IATA eisen in NL

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
IATA-leden ANVR: je mening gevraagd over aanpassing van de financiële IATA eisen in NL

Donderdag 13 augustus 2020
IATA agenten in NL zonder bankgarantie moeten jaarlijks voldoen aan zware financiële eisen van IATA. Zeker voor 2020 gaat dit een uitdaging worden. Door agenten is in het overleg met airlines (APJC) ingebracht om de lichtere Belgische eisen over te nemen. De voorwaarde van airlines is echter dat agenten dan op weekbetaling moeten over gaan. De ANVR vraagt je mening hierover.

                     iatalogo_verkleind.jpg
Nederlandse LFC-eisen

IATA agenten die voldoen aan de Nederlandse Local Financial Criteria (LFC) hoeven na 2 jaar geen bankgarantie meer te leveren. De LFC zijn echter streng: Je vind de eisen in het  Travel Agents Handbook pagina 464:  De belangrijkste criteria:

- Solvencyrate > 20%

- Liquiditeitsratio >1

- Winst voor belasting moet >0 en

- Cash flow moet positief zijn.

Op dit moment levert 61% van de IATA-deelnemers in NL geen bankgarantie aan. Om 2020 met winst af te sluiten en/of een solvencyrate te hebben van meer dan 20% zal voor vrijwel alle bedrijven een probleem zijn, met als gevolg de verplichting tot het leveren van een bankgarantie. De huidige betaaltermijn voor bedrijven verschilt maar meer dan de helft van de IATA-bedrijven in NL zitten op wekelijkse IATA-Betaling mede vanwege dan lagere bankgarantie. Het betreft hier gemiddeld kleinere bedrijven want 65% van de cashsales wordt 2x per maand  betaald.

Belgische eisen met weekbetaling
Door de airlines is al enkele jaren aangedrongen op wekelijkse betaling. Agenten kunnen dit tijdelijk tegenhouden, maar inmiddels kunnen airlines dit éénzijdig doordrukken. Gelet op de situatie waarin airlines zelf de terugbetaling van niet gevlogen tickets hebben vertraagd, uitgesteld of in het geheel hebben stopgezet, zal een eenzijdige actie de relatie met agenten tot het 0-punt doen dalen. Maar nogmaals: het kan eenzijdig doorgedrukt worden.

Door agenten in NL is voorgesteld de Belgische (en Luxemburgse)  LFC te hanteren. In BeLux zijn de belangrijkste eisen (zie het handboek pag. 260): 

- een equityratio > 12%

- werkkapitaal moet positief zijn

 - Current ratio (liquiditeit) >1

 - in 2 van de 3 jaar moet een winst na belasting worden gerealiseerd.

Kortom: een veel lagere equityratio en éénmalig kan een boekjaar worden afgesloten met een verlies zonder dat dit gelijk leidt tot het aanleveren van een bankgarantie (een oplossing dus voor boekjaar 2020) . De bankgarantie voor bedrijven die 2x per maand betalen gaat bij weekbetaling omlaag en gelijke criteria is natuurlijk wel handig voor bedrijven die in NL en Belux werken.

De voorwaarde van de airlines is echter dat agenten dan (gelijk in België) overgaan op weekbetaling. Dit betekent een verminderde cashpositie en een ieder weet: cash is king op dit moment.  De weekbetaling in Belux is overigens (onder protest van agenten) éénzijdig door airlines doorgedrukt en per 1 april jl. ingevoerd.
Airlines zijn tenslotte bereid tot een tijdelijke aanpassing.

Samengevat:
de agentenvertegenwoordigers in de APJC moeten besluiten of men voor 2021 akkoord moet gaan met:

  • de lagere Belux criteria voor equityratio en de mogelijkheid 1x in de 3 jaar verlies te leiden zonder dat gelijk een bankgarantie moet worden aangeleverd. Of
  • vasthouden aan de huidige tweemaandelijkse betalingen, maar dan dus ook de huidige hoge solvencyratio en elk boekjaar met winst af te sluiten; wie hieraan niet voldoet moet een bankgarantie aanleveren. Overigens blijft dan het risico dat  airlines  (zie Belux) alsnog éénzijdig de weekbetaling afdwingen.
  • de overstap naar de Belux kan tijdelijk

Wij vernemen graag je reactie uiterlijk 28 augustus via luchtvaart@anvr.nl