Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksJe hulp is nodig! Wat zijn je ervaringen met de Go-C, BMKB en KKC regelingen?

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Je hulp is nodig! Wat zijn je ervaringen met de Go-C, BMKB en KKC regelingen?

Maandag 28 september 2020
Naast de NOW, TOGS en de TVL subsidies zijn door de overheid vanwege de corona-crisis nog andere financieringsmiddelen beschikbaar gesteld aan ondernemers. De indruk is dat hier veel minder gebruik van wordt gemaakt. ANVR en SGR vernemen graag waarom.

​Door het kabinet zijn miljarden aan het bedrijfsleven beschikbaar gesteld om er voor te zorgen dat Nederland goed door de Corona-crisis heen komt.

De inventarisatie van de ANVR  naar het gebruik van de diverse overheidsregelingen in april 2020 liet zien dat er goed gebruik werd gemaakt van de NOW, en de TOGS-regeling. Maar bijv. niet van de GO-C.

ANVR en SGR voeren op dit moment overleg met de Ministeries van EZK en Financiën om te komen tot een voucherbank voor de reisbranc​he. Eén van de vraagstukken hierbij is waarom reisbedrijven geen gebruik maken van de huidige garantie mogelijkheden voor overheidsfinanciering. Concreet gaat het hierbij om:

1. Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C)
Met deze regeling specifiek voor de coronacrisis maakt de overheid het makkelijker een krediet te krijgen bij de bank. Met de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C)  kan de bank 80% of 90% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico. Meer informatie over de GO-C en hoe je dit kan aanvragen treft je hier aan.

2.  Borgstelling MKB-kredieten met uitbreiding voor corona (BMKB-C)
Dit is een regeling voor ondernemers die te weinig onderpand hebben om geld te lenen. De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) vergroot het onderpand en daarmee de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst omdat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant staat voor bedrijven die een lening willen afsluiten. De BMKB bestaat al langer, maar is tijdens de coronacrisis sterk uitgebreid. Meer informatie over deze  BMKB-C en hoe je dit kan aanvragen tref je hier aan.

3. Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)
Dit is een regeling voor de kleinere bedrijven met een door de coronacrisis relatief kleine financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000
Meer informatie over deze KKC-regeling en hoe je dit kan aanvragen tref je hier aan.

ANVR/SGR vernemen graag wat jouw ervaringen zijn. Dit kan eenvoudig door een mail te sturen (met in de kop "ervaringen met Go-C en BMKB") met daarin een antwoord op de volgende vragen. Graag sturen naar ledeninfo@anvr.nl t/m uiterlijk a.s. donderdag 1 oktober. Deel je ervaring en help ons zo met goede argumenten.

Vragen over gebruik van overheidsfinanciering:

1.       Go-C
Heb je Go-C financiering aangevraagd?  Ja/Nee


Zo ja: wat is jouw ervaring met de bank, de aanvraagprocedure, doorlooptijd, etc.? Is de aanvraag toe/afgewezen of loopt de aanvraag nog? Waarom?

 

Zo nee: waarom heb je dit niet aangevraagd?

2.       BMKB-C
Heb je BMKB-C financiering aangevraagd?  Ja/Nee


Zo ja: wat is jouw ervaring met de bank, de aanvraagprocedure, doorlooptijd, etc.? Is de aanvraag toe/afgewezen of loopt de aanvraag nog? Waarom? 


Zo nee: waarom heb je dit niet aangevraagd?

3.       KKC
Heb je KKC financiering aangevraagd?  Ja/Nee


Zo ja: wat is jouw ervaring met de bank, de aanvraagprocedure, doorlooptijd, etc.? Is de aanvraag toe/afgewezen of loopt de aanvraag nog? Waarom? 


Zo nee: waarom heb je dit niet aangevraagd?