Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Intranet

Skip Navigation LinksToelichting bij de ANVR begroting 2019

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Toelichting bij de ANVR begroting 2019

Donderdag 27 december 2018
Enkele van onze leden hebben over het voorstel van het bestuur van de ANVR voor aanpassing van de contributie vragen gesteld aan de ANVR. Ter nadere toelichting geven wij hieronder de overwegingen van het bestuur om te komen tot de voorgestelde aanpassing. Uitgangspunt is dat we ook in 2019 daarbij willen komen tot een evenwichtige verdeling van de contributielasten.

Ambitieuze ontwikkelagenda
De ANVR heeft voor haar leden een belangrijke rol in een snel veranderende (reis-) wereld. Om daaraan invulling te kunnen geven heeft de ANVR in de afgelopen jaren met en voor haar leden een ambitieuze en noodzakelijke agenda ontwikkeld. Met een klein, wendbaar en flexibel bureau werkt de ANVR op zeer veel verschillende terreinen aan het behartigen van de belangen van de ANVR Ondernemers in Reizen. Deels binnen de wat meer traditionele branchetaken van Trust in Travel en ook steeds meer en welbewust binnen de innovatiekalender van Travel Tomorrow. Onderzoek en kennisontwikkeling zijn twee belangrijke pijlers om hieraan bij te dragen. In de begroting voor 2019 zijn hiervoor dan ook concrete voorstellen opgenomen.  

De inkomsten vanuit contributie zijn de afgelopen 15 jaar in ontvangen euro's praktisch ongewijzigd gebleven (ca. €1,4 miljoen). In een verder verleden lag het contributieniveau zeker 40% hoger!
De basiscontributie is de afgelopen 13 jaar amper gestegen, en zeker ver onder het niveau van de inflatiecorrectie. Het omzetafhankelijke deel van de contributie stijgt niet of nauwelijks. Het wegvallen van contributie-inkomsten is in het verleden altijd gecompenseerd met de aanwas van nieuwe leden. En ondanks dat er nog steeds jaarlijks nieuwe leden bijkomen, stijgen de totale contributie-inkomsten niet. Aan de uitgavenkant heeft het bestuur van de ANVR de begroting al teruggebracht tot een focus op het hoognodige: daar is geen verdere winst te behalen.

Stijging basiscontributie voor iedereen gelijk
Het ANVR contributiesysteem is al 17 jaar in hoofdlijnen ongewijzigd. Door het bestuur is, bovenstaande argumenten overwegend, geconstateerd dat – zonder een volledige en niet nodige fundamentele herziening van het contributiesysteem – ook de extra kosten voor de uitvoering van de ambitieuze ontwikkelagenda op een evenwichtige wijze moeten worden verdeeld. Daarom stelt het bestuur van de ANVR dan ook voor de verhoging van €250,- (ter inflatiecorrectie voor de afgelopen 15 jaar) voor de basiscontributie voor zelfstandige leden ook door te voeren voor deelnemers van aangesloten samenwerkingsverbanden. Een deelnemer van een samenwerkingsverband betaalt aldus net zoveel extra (€250) contributie als een zelfstandig lid. Het invoeren van een dergelijke basiscontributie per SWV-lid acht het bestuur meer dan redelijk.

Basiscontributie van €250,- voor ZRA's vindt het ANVR bestuur een stap te ver.
In 15 jaar tijd is het aantal ZRA's via ZSO's aangesloten bij de ANVR gegroeid naar ongeveer 1000. Anders dan rechtstreekse leden, en anders dan deelnemers van samenwerkingsverbanden, betalen zij op dit moment nog geen basiscontributie. Het bestuur van de ANVR vindt een basiscontributie voor ZRA's van €250,- echter een stap te ver en acht een basiscontributie voor dat op 40% van dat niveau ligt (€100,- per jaar) wel passend.   
Immers, ook ZRA's profiteren wel degelijk van de ANVR. Elke ZRA kan en mag aan (nieuwe) klanten duidelijk maken dat de klant kan beschikken over alle zekerheden van de ANVR (uit onderzoek blijkt dat de ANVR bij meer dan 90% van de reizigers bekend is). Daarbij profiteren ze van alle ANVR voorzieningen: zo worden ze bijvoorbeeld expliciet in de collectieve aansprakelijkheidsverzekering opgenomen. Omgerekend betaalt een ZRA hier ongeveer €25 EUR per jaar (!!) voor. En daarvoor krijgen ze een dekking tot € 6 miljoen zonder uitsluitingen. De regels van de Geschillencommissie, SGR en Calamiteitenfonds zijn (mede) dankzij de inzet van de ANVR op hen toegesneden zonder aanvullende kosten. Ze mogen het ANVR-logo voeren, de op alle wet- en regelgeving aangepaste ANVR voorwaarden gebruiken, kunnen profiteren (b.v. www.vgz.nl/anvr) van branchevoordelen. Ze ontvangen alle info (in 2018 bijvoorbeeld over de nieuwe pakketreizenwetgeving), zijn welkom op bijeenkomsten en worden vertegenwoordigd in platformen. ANVR werkt hard aan een passende invulling van ZRA's in de (vertraagde, maar niet uitgestelde) DBA-wetgeving.