Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Aanpassing financiële criteria IATA: vanaf juli 2021 weekbetaling met forse verlichting eisen.

Woensdag 21 oktober 2020
In de afgelopen maanden hebben agenten en airlines onderhandeld over aanpassing van de financiële eisen die IATA stelt aan agenten, dit naar aanleiding van de coronacrisis. Overeengekomen is dat de jaarcijfers van 2020 niet wordt gebruikt in 2021 en dat tevens wordt overgestapt op de lichtere eisen zoals die in België gelden. Daar tegenover staat dat agenten in juli 2021 moeten overstappen op weekbetaling.

IATA.gif


Noodzaak tot aanpassing financiële eisen.

In de afgelopen maanden hebben agenten intensief overleg gevoerd met airlines om te komen tot aanpassing van de financiële eisen die aan agenten worden gesteld. Wanneer agenten 2 jaar lang voldoen aan de Locale Financiële Criteria (LFC) die voor Nederland gelden, hoeven zij geen bankgarantie meer te stellen. Walter Schut van de ANVR "Door de huidige corona-crisis dreigen echter veel IATA-agenten de LFC-eisen van IATA niet te halen zodat ze een bankgarantie moeten stellen. Juist op dit moment is het een groot probleem om als reisbedrijf een bankgarantie te krijgen. Reden dus voor de ANVR om IATA te verzoeken tot aanpassing van de eisen te komen gelet op de Covid-crisis."
De reactie van airlines was dat men hierover best wil de praten, maar wel met als voorwaarde dat agenten zouden overstappen op weekbetaling (i.p.v. betaling per twee weken nu). Op deze wijze beperken airlines hun risico.
De wens om tot weekbetaling over te gaan leeft bij airlines al jaren. Reeds kort na de afschaffing van de maandbetaling in 2016 werd door airlines al het voorstel gedaan om tot weekbetaling over te gaan. In vele andere landen hebben airlines inmiddels de weekbetaling er doorgedrukt. Agenten in NL gaven aan hierover wel te willen spreken indien airlines met garanties zouden komen voor agenten bij faillissement van airlines. Dit laatste leidde echter tot niets; reden voor de ANVR om samen met de Consumentenbond/SGR/ANWB een vliegticketgarantiefonds bij de overheid te bepleiten.
Echter de regels van IATA geven aan dat agenten niet eindeloos zich kunnen verzetten tegen aanpassingen van de regels. Een goed voorbeeld hierbij is België: ondanks verzet van agenten werd de weekbetaling in 2019 door de airlines doorgedrukt.
Gelet op dit risico zijn agenten daarom het overleg gestart om met airlines te komen tot aanpassing van de huidige financiële criteria. In augustus  https://www.anvr.nl/lists/anvrnieuws/artikel.aspx?ID=794  is de ANVR-leden gevraagd om hun reactie. De meeste agenten gaven aan geen grote problemen te hebben met overgang naar weekbetaling. Velen zitten overigens al op weekbetaling, gelet op de hiervoor noodzakelijk lagere bankgarantie.  

De aanpassingen zijn de afgelopen week in het lokale Nederlandse overleg tussen agenten en airlines goedgekeurd en het voorstel wordt nu naar de mondiale IATA vergadering gezonden voor finale goedkeuring. Dit is echter een formaliteit.

Inhoud van aanpassingen.
Walter Schut: "Wij hebben wat betreft onze voorstellen sterk gekeken naar de huidige eisen die in België worden gesteld. Deze eisen zijn zelfs één-op-één overgenomen. Ook zijn de corona-aanpassingen die in België zijn voorgesteld overgenomen. De reden is dat deze voorstellen zeker voor airlines te accepteren zijn (veel airlines bedienen agenten in NL en BE vanuit één kantoor), maar ook voor agenten die een Benelux organisatie hebben, kan dit handig zijn". Dit resulteert in de volgende aanpassingen (zie bijgevoegd het voorstel voor de PAConf: de mondiale IATA vergadering)

Vanaf 2021, bevriezing van de financiële beoordelingen van de reisbureaus:

a. Reisbureaus zullen hun jaarrekening 2020 aan IATA indienen.

b. IATA zal de analyse van de balansen voor 2020 niet uitvoeren.

c. Voor de financiële analyse van de rekeningen voor 2020 die in 2021 moeten worden uitgevoerd, zullen de cijfers 2019 worden genomen.

d. Deze maatregel is van toepassing op alle reisbureaus (na twee jaar accreditatie) met uitzonderingen van nieuwe aanvragers. Voor hen gelden de normale, huidige criteria.

e. Het bedrag van de financiële zekerheid wordt berekend op basis van de laatste 12 maanden omzet.

f. Als je toch voor 2021 de cijfers van 2020 wil laten gebruiken, moet je contact opnemen met IATA.

g. De bovengenoemde maatregelen gaan per 1 januari 2021 in voor een periode van één jaar.

h. IATA zal de bedragen van de financiële zekerheid monitoren en APJC Nederland zal de situatie

in de markt via financiële werkgroepen (daar zitten ANVR agentenvertegenwoordigers in) die op kwartaalbasis zullen worden georganiseerd om het bovenstaande (indien nodig) te herzien.

 

Vanaf Juli 2021:
- Overgang naar weekbetaling: d.w.z. in plaats van 2x per maand moeten agenten IATA 4x per maand betalen.
- Het minimum bedrag voor Financial Zekerheid (nu €75.000) wordt verlaagd naar €50.000.
- Het aantal "days at risk" (bepalend voor de hoogte van de te leveren garantie) wordt voor eenmanszaken verlaagd naar 21 dagen (bij weekbetaling).

Vanaf 2022

- Verlaging equityratio (solvency-rate) van 20% naar 12%.
- bedrijven moeten een positief werkkapitaal hebben.
- current ratio moet minimaal 1 zijn (geldt nu ook al in NL).
- Er moet een winst na belasting zijn in minimaal 2 van de laatste 3 jaar (tot nu toe moet je in NL elk jaar winst na belasting hebben om te voldoen aan de financiële criteria).


Beoordeling
"Per saldo een alleszins redelijk resultaat. Tegenover de weekbetaling medio 2021 staat een permanente verlichting van de financiële eisen. Daarbij geldt een freeze van de cijfers voor 2021 op basis van 2019. Mochten de cijfers in 2021 nog niet positief zijn, dan kan je voor 2022 gebruik maken van de mogelijkheid 1x in de 3 jaar een verliesjaar te hebben. Heb je in 2022 nog niet het lek boven tafel, dan zal je vanaf juli 2023 een bankgarantie moeten leveren. Kortom: tijd genoeg dus voor reorganisatie en aanpassing van je bedrijf. Groot nadeel is uiteraard de eis dat agenten frequenter en dus sneller moeten betalen. Dit gaat ten koste van de liquiditeit. Als airlines dit éénzijdig hadden doorgedrukt, hadden we echter niks in ruil gehad" aldus Walter Schut.  Gelijk de verhoging van de betalingsfrequentie in 2016 zal wederom aan corporate clients een beroep worden gedaan om de betalingen sneller/frequenter te doen.  Wellicht kan in 2021 tot verdere integratie van de LFC eisen van NL en BE wordt gekomen. ​

Meer informatie vind je op het ledendeel van onze site.