Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksVoucherbank: goede voortgang maar nog niet rond

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Voucherbank: goede voortgang maar nog niet rond

Vrijdag 6 november 2020
Met de SGR/ANVR voorstellen voor een Voucherbank wordt goede voortgang geboekt, maar er zijn nog enkele hobbels te nemen. Dit bleek in de ledenvergadering van de ANVR die gisteren digitaal werd gehouden.

Nog een aantal hobbels te nemen
Het uitgangspunt van de Voucherbank is dat de Staat aan de reisbedrijven een lening geeft voor uitbetaling van vouchers aan consumenten. Dit gaat niet rechtstreeks maar via een aparte entiteit waarbij SGR de regierol heeft. SGR zal hiervoor een aparte entiteit oprichten. Deze entiteit ziet toe op de verstrekking/aflossing lening, en de terugbetaling van vouchers aan klanten.
Er is naar schatting meer dan 900 mln aan voucher uitgegeven aan klanten maar dit zal niet leiden aan een gelijk bedrag aan leningen. Naar verwachting komt er een maximum bedrag dat per bedrijf kan worden geleend, maar ook zal slechts een nader te bepalen percentage van de voucher voor een lening in aanmerking komen. Ook zullen niet alle bedrijven kunnen of willen deelnemen aan de voucherbank. Er moet nog over veel zaken een besluit worden genomen zoals:
- de looptijd van de lening
- het rentepercentage en opslag voor kosten.
- de voorwaarden voor het verkrijgen van een lening
- het maximum bedrag dat per bedrijf kan worden geleend
- het percentage  dat per voucher kan worden geleend

In ieder geval politiek steun
Belangrijk evenwel is  in ieder geval de politieke steun voor de voucherbank. Niet alleen heeft het kabinet de afgelopen week aangegeven verder te willen met de voorstellen van de voucherbank, maar ook in de Tweede Kamer is een motie voor invoering van de voucherbank kamerbreed aangenomen. De verwachting is dat eind november de gesprekken hierover met de Ministeries van EZK en Financiën kunnen worden afgerond. Daarna moet  goedkeuring in Brussel worden gevraagd.  SGR zal intussen een entiteit opzetten om het proces van terugbetaling van de vouchers, de controle hierop, alsmede de registratie en afbetaling van leningen zo doelmatig mogelijk in te richten. Het tijdpad is nog onzeker maar bij goedkeuring ergens eind januari/begin februari, kan de voucherbank daarna starten. Nogmaals: er moet nog veel geregeld worden dus dit kan anders worden.

Per  1/1/2021 heffing van €5 per persoon per boeking
Op de ledenvergadering is tevens gemeld  dat SGR/SGRZ/CF aan haar deelnemers op 5 november een brief heeft geschreven waarin wordt aangekondigd dat er vanaf 1 januari 2021 een bijdrage van €5 per persoon wordt ingevoerd. Deze bijdrage is overigens niet voor de voucherbank maar vanwege het feit dat er meer faillissementen met hoger schades zullen ontstaan doordat Covid-19 vouchers onder de dekking van SGR zijn gebracht. Hiervoor is reeds eerder door SGR een faciliteit van de Nederlandse Staat ontvangen, maar om zeker te zijn dat ook in de toekomst aan de garantieverplichtingen kan worden voldaan, wordt deze heffing ingevoerd. Over de details van de consumentenbijdrage volgt binnenkort een uitgebreid bericht van SGR. ​