Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksCommissieverlaging Air India

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Commissieverlaging Air India

Vrijdag 11 december 2020
Een aantal van onze leden hebben eind november bericht ontvangen van Air India dat zij de basiscommissie verlagen van 1% naar 0% per 30 oktober 2020. Vanzelfsprekend hebben wij hier tegen geprotesteerd bij de luchtvaartmaatschappij, omdat de wettelijke termijn voor een dergelijke wijziging 6 maanden is en alleen tegen het einde van een kalendermaand. De eerstvolgende ingangsdatum hiervan zou dus pas op 1 juni 2021 kunnen plaatsvinden.

​De reactie van Air India is verbazingwekkend. Zij kiezen er bewust voor om de wettelijke termijnen te negeren en houden vast aan de oorspronkelijke datum van invoering. Het gedrag van Air India is daarmee te bestempelen als een onbetrouwbare partner voor ANVR-leden. Hieruit kun je zelf de nodige commerciële conclusies trekken.

 Advies aan ANVR (IATA) leden

 1. Het is ons niet duidelijk of Air India het e-mail bericht heeft verstuurd aan alle IATA agenten. Controleer dit eventueel. Heeft Air India jouw kantoor niet geïnformeerd over de commissiewijziging? Dan kun je dit bericht voorlopig negeren en opnieuw ter hand nemen als de luchtvaartmaatschappij jouw organisatie wel formeel in kennis stelt van de commissieverlaging.
 2. In andere gevallen geldt het volgende:
 1. Juridisch beschouwd is de agentuurovereenkomst met Air India per 30-10-2020 geëindigd onder gelijktijdige voortzetting van een (voor het grootste deel normale overeenkomst van opdracht. Je kunt nu bijvoorbeeld zelf je marge (de verkoopprijs) van ieder Air India ticket vaststellen.
 2. Voor alle tickets die tot 1 juni 2021 worden verkocht is Air India schadeplichtig ter hoogte van de basisprovisie die niet wordt uitgekeerd.
 3. Wij weten niet welke maatregelen Air India neemt om de nieuwe hoogte van de basisprovisie af te dwingen. Zij kan bijvoorbeeld overgaan tot het aanpassen van de commissietabellen in de CRS, zij kan ADM's sturen voor wel ingehouden commissie, maar kan ook de maximum provisie in BSP instellen op 0%. In dit laatste geval zal ieder ticket dat met een basisprovisie is uitgegeven in de CRS alsnog en automatisch gecorrigeerd worden naar 0%. Afhankelijk van de gekozen werkwijze zal dit vervolgens leiden tot het disputen van de ADM en een eventuele PBD, dan wel per transactie of per periode een rekening sturen aan Air India van de gemiste basisprovisie (schadevergoeding). Op grond van de Nederlandse wetgeving kun je hieraan een redelijke vergoeding koppelen voor het achterhalen van de schade (administratiekosten). Dit geldt ook voor eventuele ADM's die dus ten onrechte door AI zijn uitgegeven.
 4. Wij adviseren leden op individuele basis schriftelijk aan Air India te melden dat:
 • De agentuurovereenkomst is geëindigd en wordt voortgezet als overeenkomst van opdracht op basis van de relevante IATA Resoluties.
 • Eventuele eigen voorwaarden van toepassing worden verklaard op welke wijze jouw organisatie de diensten aan Air India zal uitvoeren.
 • Air India schadeplichtig is, waarbij wordt vermeld op welke wijze deze schade bij Air India zal worden verhaald.

  Gezien de inhoud van de brief en de individuele keuzes die hierin gemaakt moeten worden, kunnen wij als ANVR geen voorbeeldbrief verstrekken. Wij adviseren je, als hierbij hulp gewenst is, nader advies in te winnen.

Wij merken als laatste hierbij op dat, gezien de huidige marktomstandigheden, de verkopen voor Air India tot een minimum beperkt zullen blijven. Een eventuele schadeberekening is daarom te overzien. Door de recente eenzijdige opzegging van Air India en voortzetting van de overeenkomst is echter wel nu het moment om de toekomstige samenwerking met Air India nader in te vullen.​

Voor meer informatie kun je een e-mail sturen aan het secretariaat Luchtvaart: luchtvaart@anvr.nl