Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Intranet

Skip Navigation LinksCor Daalder neemt controlewerkzaamheden aansprakelijkheidsverzekering over van Gerard Kers

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Cor Daalder neemt controlewerkzaamheden aansprakelijkheidsverzekering over van Gerard Kers

Donderdag 10 januari 2019
Alle leden van de ANVR moeten beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de door de ANVR gestelde voorwaarden. De controle hierop vereist grote deskundigheid.

Deze minimumeisen voor de ANVR aansprakelijkheidsverzekering  regelen b.v. dat bedrijven minimaal verzekerd dienen te zijn voor € 6 mln per gebeurtenis. De verzekering moet niet alleen het eigen handelen maar ook het handelen of nalaten van hulppersonen (belangrijk bij pakketreizen) dekken.
Uiteraard wordt door de ANVR scherp op de juiste verzekering gelet. Het komt regelmatig voor dat verzekeraars eisen stellen t.a.v. bijv. landen, type reizen of sporten die niet in overeenstemming zijn met de door de ANVR gestelde eisen. Deskundige beoordeling van de vaak ondoorzichtige verzekeringsregels is dus noodzakelijk.
Voor reisagenten wordt jaarlijks door de ANVR een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. In de onderhandelingen hierover wordt de ANVR bijgestaan door een verzekeringsdeskundige.

In de afgelopen 15 jaar heeft Gerard Kers zowel de controletaken als de advisering voor de 'collectieve' uitgevoerd. Hij heeft echter aangegeven zijn werkzaamheden te willen beëindigen ultimo 2018. Door de ANVR is dhr. Cor Daalder gevraagd deze werkzaamheden over te nemen. Cor heeft jarenlang gewerkt bij Marsh en is mede grondlegger van de collectieve aansprakelijkheidsverzekering  voor reisagenten.  
Gelijk met de overstap is het hele archief gedigitaliseerd. Leden worden daarom verzocht vanaf 2019 de polissen gescand te sturen naar verzekeringen@anvr.nl. Via dit mailadres kan ook contact worden opgenomen bij vragen over bestaande polissen.
 
Rest ons nog dhr. Gerard Kers te bedanken voor de uitstekende wijze waarop jarenlang nauwgezet de polissen zijn gecontroleerd, alsmede de deskundige wijze waarop leden én ANVR zijn geadviseerd!

Op de foto links vertrekkend adviseur Gerard Kers, rechts Cor Daalder.
Verzekeringsmannen.jpg