Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksMeer duidelijkheid over ‘Dynamic Packaging' door uitspraak Hoge Raad

Je bent hier:
ANVR  >  Nieuws

Persbericht
Meer duidelijkheid over ‘Dynamic Packaging' door uitspraak Hoge Raad

Dinsdag 15 juni 2010
De Hoge Raad heeft op 11 juni uitspraak gedaan in de proefprocedure die de ANVR en SGR gezamenlijk hadden aangespannen om duidelijkheid te krijgen over de aansprakelijkheid van een reisbureau bij ‘Dynamic Packaging'.

De Hoge Raad heeft samengevat geconcludeerd dat het onjuist is alleen op grond van het feit dat een reisbureau op verzoek en initiatief van een reiziger verschillende toeristische diensten van andere reisorganisaties verkoopt of vastlegt, welke diensten tezamen een pakket in de zin van de richtlijn vormen, te concluderen dat het reisbureau de reisorganisator is als bedoeld in de wet op reisovereenkomst.

Er kan namelijk sprake zijn van een pakket volgens de Richtlijn, maar het enkele feit dat een reisbureau op verzoek van de reiziger verschillende toeristische diensten vastlegt, is onvoldoende om het reisbureau vervolgens als reisorganisator te zien. Van belang is hoe het reisbureau zich heeft gepresenteerd aan de klant en of hij/zij vóór het sluiten van de overeenkomst voldoende duidelijk heeft gemaakt dat het gaat om losse diensten van derden, waar hij geen verantwoordelijkheid voor neemt als reisorganisator. Of dit het geval is hangt af van hetgeen zij jegens elkaar hebben verklaard en van hetgeen zij over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden.
SGR en ANVR zijn de procedure al in 2006 gestart om meer duidelijkheid te krijgen over de aansprakelijkheid van reisbureaus in geval van het op initiatief van de klant samenstellen van een reis, bestaande uit door derden geleverde diensten (‘Dynamic Packaging').

ANVR en SGR constateren dat deze duidelijkheid ten dele is gerealiseerd.
Het gaat er om hoe de klant de aanbieder van de diverse losse onderdelen mag zien. Hoe wordt de reis gepresenteerd? Heeft de aanbieder c.q het reisbureau voorafgaande aan de boeking voldoende duidelijk gemaakt dat hij wel of niet de reisorganisator is, en indien hij niet optreedt als reisorganisator de klant begrepen heeft dat hij derhalve het reisbureau niet aansprakelijk kan houden?

De huidige ANVR-richtlijn voor ‘Dynamic Packaging' zal aan de hand van de uitspraak nogmaals worden bezien en in overleg met SGR zo mogelijk worden aangescherpt aan de hand van deze uitspraak. De ANVR zal tevens in overleg treden met de Geschillencommissie Reizen over de aansprakelijkheid bij ‘Dynamic Packaging'.ANVR, SGR / Stichting Garantiefonds Reisgelden