Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksANVR/ECTAA eisen betere herziening CRS

Je bent hier:
ANVR  >  Nieuws

Persbericht
ANVR/ECTAA eisen betere herziening CRS

Vrijdag 16 november 2007
De lobby over de computerreserveringssystemen (CRS) in de afgelopen maanden heeft op een aantal punten zijn vruchten afgeworpen. Belangrijke voorstellen die de Europese lobbyorganisatie ECTAA, waarvan de ANVR deel uitmaakt, heeft aange-dragen, zijn door de EU overgenomen.

Op het belangrijkste punt, neutraliteit van CRS-systemen, achten ANVR/ECTAA betere waarborgen voor de consument noodzakelijk.

De zogenoemde CRS Code of Conduct, die sinds 1989 wordt gehanteerd en regels stelt aan airlines op welke wijze zij tarieven moeten aanleveren aan CRS-en zoals Galileo, Worldspan, Amadeus en Sabre, lag de afgelopen maanden onder vuur.
Luchtvaartmaatschappijen pleitten voor totale afschaffing van de CRS zoals ook in de Verenigde Staten, reisagenten daarentegen wilden de CRS handhaven, maar in vereenvoudigde vorm.

In contact met de EU zijn, om te komen tot een herziening van de CRS Code of Conduct, diverse speerpunten onder de aandacht gebracht en deze hebben ook op belangrijke punten gehoor gevonden.
Als eerste belangrijke stap heeft de EU besloten, zoals ook door de ANVR gewenst, de Code te handhaven en het level playing field te willen bewaren.
 
Vervolgens heeft de EU, dankzij de lobby, de regels aangescherpt met betrekking tot de bescherming van gegevens van verkoopdata. Zowel de privacy van de reis-agent als die van de klant wordt hiermee gewaarborgd, zodat verkoopboekingen op individueel niveau niet kunnen herleiden tot het identificeren van reisbureaus, personen of bedrijven.
ANVR/ECTAA betwijfelen of de invloed die ‘parent carriers' (airlines die na het privatiseren van de CRS-en toch nog zeggenschap hebben) eventueel uitoefenen op CRS-en door de EU voldoende is beteugeld.

Reisagenten, die over het algemeen via één CRS werken, moeten kunnen vertrouwen op de informatie die het CRS hen biedt. Airlines moeten om die reden via het CRS niet alleen de juiste informatie verstrekken, maar ‘full content service' bieden en niet aan diverse CRS-en verschillende tarieven aanleveren of discrimineren. Met andere woorden reisagenten moeten de beschikking hebben over àlle gegevens. Zij mogen niet worden gedwongen verschillende CRS-en te moeten raadplegen voor het boeken van een vliegticket.

De ANVR is, evenals de ECTAA, dan ook niet blij met de mogelijke liberalisatie van de content van CRS-en, waardoor het mogelijk wordt te differentiëren in prijs en voorwaarden. De ECTAA zal via haar lobby bij de EU aandringen op het belang van het waarborgen, het behouden van neutraliteit waar het de content betreft in het belang van de consument.


Deel en print
Gerelateerde Tags