Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksANVR is tegen stapeling van belastingen

Je bent hier:
ANVR  >  Nieuws

Persbericht
ANVR is tegen stapeling van belastingen

Dinsdag 16 september 2008
De ANVR is een voorstander van de voorgenomen EU-plannen om in 2012 emissiehandel (ETS) in te voeren voor de luchtvaart, maar dan wel als vervanging van de huidige vliegbelasting zoals die nu nog is opgenomen in de Miljoenennota 2009.

Reisbrancheorganisatie ANVR ondersteunt de invoering, echter het mag niet zo zijn dat de consument vanaf 2012 dubbele luchtvaartbelasting moet gaan betalen.

De maatregelen van de emissiehandel stimuleren luchtvaartmaatschappijen te investeren in zuiniger en schoner vliegen, omdat zo de heffing bij de (vervuilende) bron plaatsvindt en niet direct bij de eindverbruiker, de consument. De huidige vliegbelasting daarentegen leidt niet tot een vermindering van uitstoot van broeikasgassen. Tevens vindt de heffing van deze vliegbelastingheffing op nationaal niveau plaats waardoor de positie van Nederlandse bedrijven en passagiers verslechtert ten opzichte van ons omringende landen. "Dit, terwijl het Coalitieakkoord van 2007 zegt dat de noodzaak van een Europees gelijk speelveld hierbij niet uit het oog zal worden verloren", aldus Frank Oostdam, directeur reisbrancheorganisatie ANVR. "Met de invoering van de ETS en het opheffen van de vliegbelasting, zoals ANVR bepleit, wordt voor de vliegende consument een stapeling van belastingen vermeden".

De reissector heeft zelf al sinds enkele jaren tal van maatregelen genomen om de schadelijke (vlieg)effecten van toerisme of zakenreizen te beperken via voorlichting en het stimuleren van klimaatcompenserende maatregelen.


Deel en print
Gerelateerde Tags