Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Je bent hier:
ANVR  >  Nieuws

Persbericht
NMa staakt onderzoek reisbranche - ANVR verduidelijkt art. 11 Alg. Agentuurvoorwaarden (persbericht)

Maandag 9 januari 2012
De NMa heeft haar in januari 2011 gestarte onderzoek naar de reisbranche beëindigd. De NMa heeft in het kader van dit onderzoek geen aanwijzingen gevonden dat de ANVR in strijd handelt met het mededingingsrecht. Dit is voor de ANVR een bevestiging dat zij een juiste en correcte werkwijze hanteert. De ANVR is dan ook tevreden met de uitkomst van dit onderzoek.

Reisbrancheorganisatie ANVR, de belangenbehartiger van zo'n 1550 reisbureaus en 200

touroperators, heeft besloten artikel 11 van haar Algemene Agentuurvoorwaarden te verduidelijken. Deze agentuurvoorwaarden kunnen als model dienen voor de door een reisorganisator met zijn reisagenten te sluiten agentuurovereenkomst. In artikel 11 was bepaald dat de reisorganisator een level playing field hanteert ter zake prijzen, beschikbaarheid en voorwaarden. Hieraan heeft de ANVR nu toegevoegd dat deze bepaling geen verplichtingen voor de reisagent in het leven beoogt te roepen.

Deze wijziging is ingevoerd tegen de achtergrond van gesprekken die tussen de ANVR en de

Nederlandse Mededingingsautoriteit hebben plaatsgevonden in het verlengde van het onderzoek van de NMa naar de reisbranche. Wel heeft de NMa van enkele reisagenten begrepen dat deze in de veronderstelling verkeerden dat artikel 11 van de Algemene Agentuurvoorwaarden een algemeen verbod inhoudt voor reisagenten om kortingen te geven aan reizigers. Dat is echter nooit het doel geweest van deze bepaling.

Om dit misverstand te verhelpen heeft de ANVR besloten aan deze bepaling toe te voegen dat zij geen verplichting aan de reisagent oplegt. Hierdoor wordt verduidelijkt dat zij geen algemeen verbod inhoudt voor de reisagent om kortingen te verlenen bij de verkoop van reizen. Deze verduidelijking vormt voor de NMa met aanleiding om haar onderzoek te staken. Het artikel laat echter onverlet dat een touroperator er zelfstandig voor kan kiezen om - in aanvulling op de Algemene Agentuurvoorwaarden - met zijn reisagenten af te spreken dat deze geen kortingen mogen verlenen. Een touroperator is hiertoe gerechtigd indien deze reisagenten bij het verkopen van zijn reispakketten geen of alleen minimale commerciële risico's dragen.


Deel en print