Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation Links‘Omvang online fraude neemt toe in nabije toekomst’ (Persbericht Shopping 2020)

Je bent hier:
ANVR  >  Nieuws

Persbericht
‘Omvang online fraude neemt toe in nabije toekomst’ (Persbericht Shopping 2020)

Maandag 3 februari 2014
Door de globalisering en stijging van het aantal online kopers neemt de omvang van onveiligheid en fraude op internet toe. Maar ook technologische innovaties leiden tot nieuwe mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan namaakproductie waarvoor 3D-printing wordt ingezet. Tot die conclusies komt de expertgroep Veiligheid en Fraude van Shopping2020 in haar eindrapport.

De expertgroep Veiligheid en Fraude maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Shopping2020, waaraan zestien brancheorganisaties deelnemen. Doel van het onderzoeksprogramma is een visie te ontwikkelen op hoe de consument shopt in 2020. De expertgroep Veiligheid en Fraude heeft de veiligheids- en frauderisico’s en bijbehorende oplossingen in kaart gebracht voor het online shoppen, nu en in het jaar 2020. De experts verwachten dat het winkelproces in het jaar 2020 niet dramatisch zal veranderen. Wel zal online shoppen technologische ontwikkelingen doormaken en een nog omvangrijker, mondialer, karakter krijgen. Door deze ontwikkelingen neemt de omvang van onveiligheid en fraude toe. Technologische innovaties zoals 3D-printing bieden kansen, maar kunnen er ook toe leiden dat criminelen en consumenten producten gaan namaken, omdat bijvoorbeeld de productontwerpen illegaal via internet worden verspreid.

Om in 2020 de online fraudedreigingen te verlagen en de veiligheid te verhogen, is het volgens de experts zaak de digitale weerbaarheid van consumenten, ondernemers en medewerkers te vergroten. John T. Knierem, algemeen directeur van Intermax en gastheer van de expertgroep Veiligheid en Fraude: ‘De digitale weerbaarheid van consumenten, ondernemers en werknemers moet omhoog om de toename van online fraude het hoofd te bieden. Als het aankomt op beveiligingsgevaren zoals identiteitsfraude, phishing en andere frauduleuze middelen, kan veel narigheid in de kiem gesmoord worden met voorlichting. Er moet bewustwording gecreëerd worden. Al plaats ik daarbij wel de kanttekening dat 100 procent veiligheid niet bestaat. Vroeger niet, maar nu en in de toekomst ook niet.’

Cyberrisicoverzekering

Het is volgens de expertgroep voor kleine en middelgrote webshops vaak ondoenlijk om specialisten op het gebied van veiligheid en anti­fraude in dienst te nemen, maar het is wel noodzakelijk dat deze partijen hun veiligheid op orde hebben om online succesvol te kunnen ondernemen. Grote bedrijven kunnen zich al verzekeren tegen cyberrisico’s. Voor kleine ondernemers zijn verzekeringen tegen online fraude in ontwikkeling. Iets dat naar verwachting van de expertgroep ook voor de consument beschikbaar zal worden. John Hermans, Partner KPMG IT Advisory en voorzitter van de expertgroep Veiligheid en Fraude: ‘Wij roepen de belangenvereniging Thuiswinkel.org op om te faciliteren door middel van een handreiking voor veilig online ondernemen, waarin de belangrijkste maatregelen voor online veiligheid en het voorkomen van fraude concreet worden gemaakt. Help de branche te groeien van ‘onbewust onbekwaam’ naar ‘bewust bekwaam’. Dit geldt natuurlijk ook voor de consument, die daarin een eigen verantwoordelijkheid heeft.’

Het gehele rapport van de expertgroep Veiligheid en Fraude van Shopping2020 is voor iedereen gratis te downloaden via shopping2020.nl (https://www.shopping2020.nl/eindresultaten).