Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksANVR: "Voeg vakantiereizen toe aan uitgangspunten Luchtvaartnota"

Je bent hier:
ANVR  >  Nieuws

Persbericht
ANVR: "Voeg vakantiereizen toe aan uitgangspunten Luchtvaartnota"

Woensdag 17 april 2019
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft, voorafgaand aan het opstellen van de Luchtvaartnota, een zgn. 'notitie reikwijdte en detailniveau' (NRD) opgesteld. Deze NRD beschrijft de onderwerpen (reikwijdte) en diepgang waarop vervolgens planMER zich richt. In PlanMER, de milieu-effectrapportage, worden de gevolgen van het nieuwe luchtvaartbeleid voor de leefomgeving in kaart gebracht. Vóór dat dit project is afgerond, wil de ANVR daarbij het belang van vakantiereizen -leisure travel- sterk benadrukken. Als deze reizen nu niet worden meegenomen in de NRD en in planMER is de kans groot dat deze een ondergeschikte plaats krijgen in de Luchtvaartnota.

In de NRD worden de 7 belangrijkste thema's voor de Luchtvaartnota beschreven. "Maar volgens ons", aldus Walter Schut, adj.-directeur ANVR en verantwoordelijk voor 'luchtvaart', "ontbreekt de vraag waarom Nederlanders reizen en hiervoor dan kiezen voor vervoer per vliegtuig."
Voor business travel is de noodzaak duidelijk. Als handelsnatie moet de klant worden bezocht en overleg worden gevoerd met buitenlandse vestigingen. Terecht wordt business travel dan ook als één van de belangrijkste thema's genoemd.

Schut: "Maar meer dan de helft van de passagiers heeft, zowel bij netwerkcarriers als bij point-to-point vervoer per vliegtuig, een leisure motief. Zo zijn maar liefst meer dan 2/3 van alle passagiers op Schiphol leisure passagiers. En dit leisure vervoer is groeiende in volume én in percentage. Vreemd genoeg ontbreekt dit leisure reismotief volledig in de NRD." 

De keuze voor het vliegtuig is niet voor niets. Zowel voor 'vrije tijd' als voor business is vliegen de snelste, veiligste en economisch meest voordelige oplossing. En voor bestemmingen buiten Europa vrijwel altijd zelfs de enige transportmogelijkheid. Juist dankzij de combinatie leisure en business kunnen deze bestemmingen rendabel worden gevlogen. 

Meer geluk dan bezit
Het belang van leisure is evident: 83% van de Nederlanders gaat jaarlijks op vakantie, waarvan 56% van de vakanties in het buitenland worden doorgebracht. Het aandeel buitenlandse vakanties van Nederlanders is hoger dan in vele andere Europese landen. Nederlandse vakantiegangers ondernemen jaarlijks gemiddeld meer dan 2,8 vakanties per persoon.
Voor Nederlanders is vakantie zeer belangrijk; het geeft immers -in welke vorm ook- de mogelijkheid tot ontspanning. Ook draagt vakantie bij aan reflectie en afstand nemen tot het werk. En kom je tijdens het reizen in aanraking met andere volken en culturen. Onderzoek toont dan ook aan dat reizen je verrijkt en meer bijdraagt aan je geluk dan bezit. Niet voor niets zijn vakantiedagen en vakantiegeld wettelijk vastgelegd.

Economische bijdrage
Leisure travel levert ook een belangrijke economische bijdrage aan Nederland. Eerder onderzoek van ANVR en ABN-AMRO[1] wijst uit dat uitgaand toerisme voor € 7 miljard bijdraagt aan de Nederlandse economie (1% van het bruto binnenlands product) en 40.000 werknemers voorziet van werkgelegenheid[2] . Van de totale uitgaven die Nederlanders doen voor een buitenlandse reis blijft 29% ín Nederland; dat is hoger dan bij menig consumptiegoed.
Ook het geld van leisure reizigers wordt in het buitenland goed besteed. Met een bijdrage van gemiddeld meer dan 10% aan het GDP behoort toerisme mondiaal tot de top 3 van belangrijkste sectoren. In derdewereldlanden is toerisme zelfs de sterkst groeiende bron van werkgelegenheid[2] . Bestedingen van toeristen dragen daar direct en 100% bij aan de economische groei van ontwikkelingslanden.

Voorstel ANVR
Vanwege het belang van business én leisure -bron en reden van luchtvervoer van passagiers- heeft brancheorganisatie ANVR daarom voorgesteld om slim en duurzaam vervoer van Nederlanders naar familie/vrienden of vakantiebestemming toe te voegen aan de belangrijkste thema's voor de luchtvaart in Nederland in de periode 2020-2050.

[1] https://www.anvr.nl/publicatie/BrochureEconomie_envakantieLR.pdf pag. 2.

[2] http://www2.unwto.org/press-release/2018-10-08/tourism-trade-and-wto-joint-communication-unwto-wto-itc-and-wttc


Deel en print