Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Intranet

Skip Navigation Linksdetail

Je bent hier:
ANVR  >  Reisinformatie
Ministerie BuZa
Calamiteitenfonds
Aanvullende info
Grensdocumenten
Gezondheid
Klimaat

 Reisinformatie

Noorwegen

Ministerie Buitenlandse Zaken
Calamiteitenfonds
Bron: Calamiteitenfonds | Laatst gewijzigd: 06-08-2019

Bindend besluit:

Noorwegen- aardverschuiving- calamiteit vastgesteld d.d. 30 juli 2019  

 

De Calamiteitencommissie heeft voor de recente aardverschuivingen in Joelster, provincie Sogn og Fjordane, Noorwegen de volgende besluiten genomen:
  • Vaststelling van een calamiteit op 30 juli 2019 voor het door de aardverschuiving getroffen gebied in de provincie Sogn og Fjordane in Noorwegen, in elk geval de door aardverschuivingen geblokkeerde wegen nabij de plaats Joelster;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 30 juli tot en met 3 augustus 2019 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van de provincie Sogn og Fjordane in Noorwegen waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Dit betreft in elk geval de door aardverschuivingen geblokkeerde wegen nabij de plaats Joelster.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar het getroffen deel van Noorwegen die op 30 juli 2019 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de natuurramp - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 30 juli 2019 geldt dat de (gevolgen van) de aardverschuiving in de provincie Sogn og Fjordane in Noorwegen bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.
(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Aanvullende info
ANVR tegen seksueel misbruik kinderen
Seksuele uitbuiting van kinderen komt in principe overal ter wereld voor; in sommige landen meer (zichtbaar) dan in andere landen. De ANVR voert samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, politie, Koninklijke Marechaussee, ECPAT, Terre des Hommes, Plan Nederland en Free a Girl de campagne ‘Don’t Look Away’, gecoördineerd door ECPAT. ECPAT voert campagne in meer dan 80 landen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden.

ANVR leden:
- mogen zich op geen enkele wijze inlaten met het organiseren en aanbieden van reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben;
- zorgen ervoor dat zij contracten met hotels kunnen opzeggen indien deze gelegenheid geven;
- zullen waar nuttig en/of noodzakelijk informatie over de problematiek van kindermisbruik verstrekken aan reizigers, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de reisleiding.

Bestel hiervoor gratis flyers via info@ecpat.nl of download campagnemateriaal.

Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar, ter plaatse en in Nederland. Ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan, aangifte in Nederland is (nog) mogelijk. Wij roepen iedereen op alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden bij www.meldkindersekstoerisme.nl.
Grensdocumenten
Heb je de juiste (grens)papieren voor jouw bestemming?
Sommige landen eisen een specifieke geldigheidsduur van jouw paspoort. Ook kan het zijn dat je een visum nodig hebt voor dit land, soms afhankelijk van je nationaliteit. Kijk voor meer informatie hierover bij het ministerie van BuZa op deze pagina onder 'Reisdocumenten & visa' of vraag advies bij jouw reisonderneming.
Gezondheid
Bron: LCR | Laatst gewijzigd: 21-02-2018

Deze informatie wordt samengesteld door en is afkomstig van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Persoonlijk advies
Deze informatie is van algemene aard. Uiteindelijk bepalen uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd welke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD). Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico’s loopt door activiteiten of beroep.

Teken encefalitisKomt (mogelijk) voor. Vaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Klimaat

Weerstation BERGEN / FLESLAND

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  16 
Februari  14 
Maart  12 
April  14 
Mei  12  11 
Juni  14  13  11 
Juli  17  15  13 
Augustus  16  15  14 
September  13  17  13 
Oktober  19  11 
November  16 
December  18 

Weerstation ISFJORD RADIO

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -10 
Februari  -10 
Maart  -11 
April  -8 
Mei  -2 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober  -2  10 
November  -5 
December  -8 

Weerstation OSLO/FORNEBU AIRPORT

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  -4  10 
Februari  -3 
Maart 
April 
Mei  13 
Juni  17  12 
Juli  19  10  14 
Augustus  18  15 
September  13  14 
Oktober  11 
November  10 
December  -1  11