Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation Linksdetail

Je bent hier:
ANVR  >  Reisinformatie
Ministerie BuZa
Calamiteitenfonds
Aanvullende info
Grensdocumenten
Gezondheid
Klimaat
8c89d244-6348-42d3-88bf-b47dae502c06

 Reisinformatie

Marokko

Ministerie Buitenlandse Zaken
Calamiteitenfonds
Bron: Calamiteitenfonds | Laatst gewijzigd: 11-09-2023

​11 september 2023

Marokko (Marrakesh) - aardbeving: calamiteit vastgesteld


De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de aardbeving in de omgeving van Marrakesh, Marokko de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 8 september 2023 23:00 lokale tijd, (Nederlandse tijd 9 september 00:00) voor die gebieden in de omgeving van Marrakesh, Marokko die werden getroffen door de aardbeving;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 9 september 2023 voor die gebieden in de omgeving van Marrakesh, Marokko waar deelnemers als gevolg van deze calamiteit en de hierdoor aangetaste infrastructuur, en/of gevaar voor de consument, hun verplichtingen uit de gesloten overeenkomst in redelijkheid niet konden nakomen.

Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie. 

Uitvoeringsinstructie


Reisaanpassingen
Deelnemers kunnen voor boekingen naar de getroffen gebieden in de omgeving van Marrakesh, Marokko die op 9 september 2023 al waren aangevangen en die als gevolg van de natuurramp niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Tijdelijke staking van de reis
Indien reisaanpassing (gewijzigde voortzetting van de reis) niet direct mogelijk bleek en de reis tijdelijk moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Definitieve staking van de reis en repatriëring
Indien een reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis na een tijdelijke staking niet kon worden hervat dan is sprake van definitieve staking van de reis en van repatriëring.
De consument heeft recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen en van de repatriëring aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Repatriëringsbesluit
De touroperator bepaalt zelf welke reizigers gerepatrieerd moeten worden afhankelijk van de situatie. Kosten voor repatriëring worden vergoed zolang de touroperator de repatriëring nodig acht na verkregen toestemming van het Calamiteitenfonds. Reizigers die veilig zijn hoeven niet gerepatrieerd te worden zolang de touroperator of de overheid dit niet nodig acht.

Niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 9 september 2023 c.q. overeenkomsten van verblijf met een ingangsdatum vanaf 9 september 2023 geldt dat de (gevolgen van) de aardbeving in Marokko bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. (Het gevolg van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis of het verblijf manifesteert. Het is voor aanvang van de reis of het verblijf bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reis- of verblijfsovereenkomst aansprakelijk. 

Aanvullende info
Bron: LCR | Laatst gewijzigd: 27-06-2008

ANVR tegen seksueel misbruik kinderen
De campagne tegen seksuele uitbuiting van kinderen wordt internationaal gecoördineerd door ECPAT (www.ecpat.nl) en gesteund door de ANVR en de internationale reisindustrie. ECPAT voert campagne in meer dan 60 landen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden.

ANVR leden:
- mogen zich op geen enkele wijze inlaten met het organiseren en aanbieden van reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben;
- zorgen ervoor dat zij contracten met hotels kunnen opzeggen indien deze gelegenheid geven;
- zullen waar nuttig en/of noodzakelijk informatie over de problematiek van kindermisbruik verstrekken aan reizigers, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de reisleiding.

Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar, ter plaatse en in Nederland. Ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan, aangifte in Nederland is (nog) mogelijk.

ANVR tegen seksueel misbruik kinderen
Seksuele uitbuiting van kinderen komt in principe overal ter wereld voor; in sommige landen meer (zichtbaar) dan in andere landen. De ANVR voert samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, politie, Koninklijke Marechaussee, ECPAT, Terre des Hommes, Plan Nederland en Free a Girl de campagne ‘Don’t Look Away’, gecoördineerd door ECPAT. ECPAT voert campagne in meer dan 80 landen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden.

ANVR leden:
- mogen zich op geen enkele wijze inlaten met het organiseren en aanbieden van reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben;
- zorgen ervoor dat zij contracten met hotels kunnen opzeggen indien deze gelegenheid geven;
- zullen waar nuttig en/of noodzakelijk informatie over de problematiek van kindermisbruik verstrekken aan reizigers, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de reisleiding.

Bestel hiervoor gratis flyers via info@ecpat.nl of download campagnemateriaal.

Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar, ter plaatse en in Nederland. Ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan, aangifte in Nederland is (nog) mogelijk. Wij roepen iedereen op alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden bij www.meldkindersekstoerisme.nl.
Grensdocumenten
Heb je de juiste (grens)papieren voor jouw bestemming?
Sommige landen eisen een specifieke geldigheidsduur van jouw paspoort. Ook kan het zijn dat je een visum nodig hebt voor dit land, soms afhankelijk van je nationaliteit. Kijk voor meer informatie hierover bij het ministerie van BuZa op deze pagina onder 'Reisdocumenten & visa' of vraag advies bij jouw reisonderneming.

Gezondheid

LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering)

De meest actuele informatie vind je op de website van LCR, met alle algemene gezondheidsaanbevelingen per land plus alle informatie over actuele epidemieën. Jouw reisbestemming, verblijfsduur, soort reis, activiteiten die je onderneemt, jouw gezondheid en leeftijd bepalen welke vaccinaties en maatregelen jij nodig hebt. Laat je daarom altijd persoonlijk adviseren door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD).

Ga je reizen? Ga gezond met ‘Vaccinaties op Reis’!

VaccinatiesOpReis.nl is in Nederland dé specialist voor inentingen en exclusief partner van ANVR. Neem contact op met jouw ANVR-reisondernemer voor een afspraak en ontvang 5% korting op je vaccinaties.

Ga je op reis? Doe mee aan het muggenonderzoek?

ANVR en de bij haar aangesloten reisondernemingen vinden de gezondheid en veiligheid van onze reizigers heel belangrijk. Daarom werken wij graag mee aan het muggenonderzoek ‘One Health travel’ van UMC Utrecht, Leids UMC en Erasmus MC. Maar daar hebben wij jouw hulp bij nodig!
Geïnteresseerd? Ga dan naar www.ohtravel.nl, lees de informatie over muggen en de overdraagbare infecties en als je het onderzoek wil helpen, meld je dan geheel vrijwillig aan! Ga ook ‘muggenwijs’ op reis!

Bron: LCR

Om je de meest actuele informatie te geven, verwijzen wij je naar de website van LCR, het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. Hier vind je alle algemene gezondheidsaanbevelingen per land, plus alle informatie over actuele epidemieën.

Uiteindelijk bepalen jouw reisbestemming, verblijfsduur, soort reis, activiteiten die je onderneemt, jouw gezondheid en leeftijd welke vaccinaties en maatregelen nodig zijn. Laat je daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor jouw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD).
Klimaat

Weerstation AGADIR

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  16  17 
Februari  17  17 
Maart  18  10  17 
April  18  10  18 
Mei  20  10  19 
Juni  21  10  21 
Juli  23  10  23 
Augustus  23  22 
September  23  21 
Oktober  22  20 
November  19  19 
December  16  18 

Weerstation CASABLANCA

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  14  17 
Februari  15  16 
Maart  16  18 
April  17  17 
Mei  20  19 
Juni  22  10  20 
Juli  24  10  22 
Augustus  24  10  22 
September  24  22 
Oktober  21  21 
November  17  20 
December  15  18 

Weerstation MARRAKECH

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  14 
Februari  16 
Maart  18 
April  20 
Mei  23 
Juni  26  11 
Juli  31  12 
Augustus  31  11 
September  28 
Oktober  23 
November  18 
December  14 

Weerstation TANGER AIRPORT

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  14  16 
Februari  14  16 
Maart  16  15 
April  17  16 
Mei  20  10  17 
Juni  23  11  19 
Juli  26  12  21 
Augustus  26  11  23 
September  25  10  21 
Oktober  21  20 
November  17  18 
December  15  17