Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Intranet

Skip Navigation LinksANVR Gedragscode

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR gedragscode

​ANVR gedragscode

Onderstaande gedragscode wordt onderschreven door alle ANVR-ondernemingen. De ANVR ziet er op toe dat de gedragscode door de leden wordt nageleefd.

Weten met wie je zaken doet
Wij zijn lid van de ANVR en informeren je hierover. Wij vermelden in gidsen, op internet en boekingsbevestigingen altijd onze naam, adres, email, telefoonnummer en KvK waar wij ingeschreven staan. Wij zorgen dat we ook buiten kantooruren beschikbaar zijn voor de klant in geval van nood. Bij activiteiten buiten het bedrijf of kantoor geven wij altijd duidelijk aan onder wiens verantwoordelijkheid de activiteit plaatsvindt.

Eerlijke voorwaarden
Als touroperator hanteren wij de actuele ANVR-Reisvoorwaarden. Voor overige niet-zakelijke boekingen hanteren wij de actuele ANVR-Boekingsvoorwaarden. Wij mogen aanvullende, afwijkende voorwaarden hanteren, maar alleen wanneer dit ten gunste is van de klant. ANVR autoverhuurders bieden aan onder ANVR Reisvoorwaarden. Voor zakelijke boekingen hanteren wij de actuele ANVR-B2B-voorwaarden, waarbij met de wederpartij overeengekomen afwijkingen zijn toegestaan.

Reisaanbiedingen volgens de regels
Wat betreft reisaanbiedingen houden wij ons strikt aan de regels van de Reclamecode Reisaanbiedingen en volgen wij de uitspraken van de Reclame Code Commissie. Tevens werken wij overeenkomstig de regels van de ACM voor het aanbieden van reizen.

Jouw gezondheid onze zorg
Wij hebben een noodplan in het geval een calamiteit plaats vindt en volgen wij de adviezen uit het ANVR-Noodplan op. Voor pakketreizen zijn wij aangesloten bij een Calamiteitenregeling. De ANVR-richtlijnen ter voorkoming van Legionella volgen wij stipt op.

Veilig vervoer per bus
Veilig vervoer per bus is belangrijk. Wij werken uitsluitend met touringcarbedrijven die houder zijn van het Keurmerk Touringcarbedrijf of houder van een certificering volgens ISO9001 plus het daaraan gekoppelde ANVR-Veiligheidsdocument. In landen waar deze keurmerken niet bekend zijn, zien wij toe op een zo veilig mogelijke uitvoering van zelfstandige reisonderdelen, zoals excursies ter plekke of lokale transfers.

Onafhankelijke Geschillenbeslechting
Wij proberen klachten te voorkomen. Bij een klacht zorgen wij voor een correcte en tijdige klachtafhandeling. Bij een geschil kan de klant de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen. Uitspraken van de Geschillencommissie zullen door ons stipt worden opgevolgd.

Duurzaam
Wij volgen de ANVR-richtlijn om de uitvoering van reizen op een duurzame wijze uit te voeren.

Deskundige medewerkers
Voor een goede uitvoering van onze diensten zorgen wij er voor dat onze medewerkers beroepsbekwaam worden, zijn en blijven.

Niet met luchtvaartmaatschappijen op een zwarte lijst
Wij bieden geen pakketreizen aan, uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen die op de zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen staan van de EU (richtlijn 2111/2005), tenzij de klant, expliciet op de identiteit van de maatschappij is gewezen, de klant geen redelijk alternatief kan worden geboden, dan wel het vervoer plaatsvindt op uitdrukkelijk verzoek van de klant. Deze uitzondering zullen wij alleen aanbieden indien in onze aansprakelijkheidsverzekering het vliegen met een dergelijke luchtvaartmaatschappij is gedekt.

Helder privacy- en cookiebeleid
Wij beschermen de privacy van de klant. Wij informeren onze klanten en websitebezoekers over de wijze waarop wij omgaan met hun persoonsgegevens via een privacy- en cookie policy. Wij geven klantgegevens slechts door indien dit van belang is voor een juiste uitvoering van onze diensten of diensten van door ons ingeschakelde leveranciers. Als klant heb je bij ons het recht op inzage van de door ons van jou verzamelde gegevens. Je hebt tevens het recht op wijziging en verwijdering van deze gegevens.

Veilig betalen
Wij zien er op toe dat onze klanten op een veilige manier kunnen boeken en betalen door eenSSL-versleuteling op onze website. Je herkent dit aan het slotje in de adresbalk (HTTPS).

Garantie voor de klant bij financieel onvermogen
Voor pakketreizen en losse accommodaties bieden wij de klanten een passend alternatief indien een leverancier in financieel onvermogen raakt. Indien wij zelf wegens financieel onvermogen niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zorgen wij voor de uitvoering van een reis door een ander, terugbetaling van de reissom, of indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Dit kan via een garantiefonds of vergelijkbaar. In onze publicaties en ANVR-website is aangegeven op welke wijze wij deze garantie aan de klant geven.

Wij zijn goed verzekerd
Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de door de ANVR opgestelde minimumeisen en die bij voortduring gecontroleerd wordt door de ANVR.

Deel en print