ANVR logo
Header afbeelding
Header afbeelding
Header afbeelding
Header afbeelding
Header afbeelding
Header afbeelding

Onbezorgd op reis

  • Eerlijke voorwaarden
  • Jouw geld in goede handen
  • Veilig reizen
  • Verantwoord en met kwaliteit op reis
  • Jouw gegevens veilig
  • Zekerheid bij klachten
Erkende ANVR reisbedrijven
Bekijk alle leden

Alles wat je moet weten voor je op reis gaat

Veelgestelde vragen

Waar kan ik terecht als ik een klacht heb over een reclame uiting?

Je kunt een klacht aanhangig maken bij de Reclame Code Commissie (www.reclamecode.nl).

De Reclamecode Reisaanbiedingen wordt als Bijzondere Reclamecode gezien van de Nederlandse Reclame Code. Mocht de klacht gegrond worden verklaard dan zal de commissie een "aanbeveling" doen om de gewraakte uiting te staken en niet meer op een dergelijke manier reclame te maken. Deze aanbevelingen kunnen onderhands of openbaar (persbericht) zijn.

Als de overtreder de uitspraak van de Reclame Code Commissie naast zich neerlegt kan de Autoriteit Consument en Markt (ACM www.acm.nl) worden ingeschakeld. De ACM is in het leven geroepen om toezicht te houden op consumentenrechten en eerlijke handel. Deze autoriteit kan boetes opleggen tot € 450.000, per overtreding.

Wat is een uitkeringsvatbare situatie en wat wordt vergoed?

Een uitkeringsvatbare situatie kan uitsluitend worden vastgesteld door de Calamiteitencommissie. Deze commissie moet de overtuiging hebben dat de reisorganisator niet langer de mogelijkheid heeft om de reis uit te voeren vanwege een calamiteit (een abnormale gebeurtenis). De commissie stelt vast of voor een bepaald gebied en/of bepaalde tijd een uitkeringsvatbare situatie bestaat of heeft bestaan op basis van:
- gevaar voor de persoon en / of de goederen van de consument
- aantasting van de infrastructuur
- nakoming van reisovereenkomst door de reisorganisator.

Het Calamiteitenfonds zal de schade, die reizigers op een bepaalde bestemming hebben geleden als gevolg van een calamiteit of een dreigende calamiteit, in dat geval vergoeden. (Artikel 13 lid 1 Statuten Calamiteitenfonds en artikel 3.1 Garantieregeling Stichting Calamiteitenfonds Reizen; zie www.calamiteitenfonds.nl)

Als dit fonds een uitkeringsvatbare situatie voor jouw bestemming heeft uitgevaardigd, worden de eventuele extra kosten van repatriëring en het deel van de reissom evenredig met het niet genoten deel van jouw reis, vergoed (Garantieregeling Stichting Calamiteitenfonds Reizen artikel 6.1.).

Waarom zou ik een reis- en annuleringsverzekering afsluiten?

Een annuleringsverzekering moet worden afgesloten bij boeking en geeft vanaf dat moment dekking op aan de reisorganisatie te betalen annuleringskosten als de reis moet worden geannuleerd vanwege een onverwachte gebeurtenis die in de polisvoorwaarden van de (doorlopende reis-) annulerings-verzekering gedekt wordt. De annuleringsverzekering loopt door tijdens jouw reis. Als de reis onverhoopt moet worden afgebroken, krijg je dan de niet genoten vakantiedagen vergoed. Ook dekken de meeste annuleringspolissen gemiste vakantiedagen bij een langdurige vertraging bij vertrek naar de vakantiebestemming.

Als je een reis samenstelt of laat samenstellen bestaande uit losse overeenkomsten met verschillende dienstverleners dan kan een annuleringsverzekering met een clausule voor een samengestelde reis dekking bieden. Hiermee kan je een mogelijk aansluitrisico afdekken, bijvoorbeeld als de vlucht uitvalt en de eerste hotelovernachting moet worden geannuleerd. Meerdere verzekeringsmaatschappijen bieden hiervoor een aparte clausule.

Een reisverzekering gaat in op de dag van vertrek naar jouw bestemming en kan nog vlak voor vertrek worden afgesloten. De Reisverzekering biedt dekking voor allerhande gebeurtenissen die zich tijdens de reis kunnen voordoen en inbreuk maken op de reisovereenkomst. Bijvoorbeeld als je tijdens de vakantie een been breekt en niet met de reguliere vlucht mee terug kunt betaald de reisverzekering de alternatieve vlucht. De ziektekostenverzekering dekt niet alle medische kosten in het buitenland, de reisverzekering biedt hier uitkomst.

Jouw ANVR-reisorganisatie kan je informeren over de mogelijkheden.

Kan ik als reiziger mijn klacht voorleggen aan de ANVR?

Nee, de ANVR is een brancheorganisatie en bemiddelt niet tussen consumenten en ANVR-reisondernemingen. De ANVR-voorwaarden voorzien in een klachtenprocedure.
Afbeelding

Waar wil je heen?

Zoek op bestemming
Afbeelding

Heb je reistips voor me?

Bekijk onze tips