Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksANVR Gedragscode

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR gedragscode

gedragscode voor ANVR-ondernemingen

 • Je weet met wie je zaken doet

Wij zijn lid van de ANVR en informeren jou hierover. In gidsen, op internet en boekingsbevestigingen vermelden wij altijd onze naam, adres, email, telefoonnummer en KvK. Ook buiten kantooruren zijn wij voor jou als klant beschikbaar in geval van nood.
Bij activiteiten buiten het bedrijf geven wij altijd duidelijk aan onder wie zijn verantwoordelijkheid de activiteit plaatsvindt.

 • Eerlijke voorwaarden

Als organisator van reizen voor consumenten (niet-zakelijke reizigers) hanteren wij de actuele ANVR-Reizigersvoorwaarden, de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen. ANVR-autoverhuurders hanteren de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen. Voor overige boekingen hanteren wij de ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten, eventueel aangevuld met de Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden (GRA).
Wij mogen alleen aanvullende, en van de ANVR-Reizigersvoorwaarden afwijkende, voorwaarden hanteren als deze gunstiger zijn voor jou als reiziger/klant.
Voor zakelijke boekingen hanteren wij de ANVR-Reizigersvoorwaarden, tenzij met de klant een raamovereenkomst is gesloten.

 • Reisaanbieding volgens de regels

Wij houden ons met reisaanbiedingen strikt aan de regels van de Reclamecode Reisaanbiedingen en volgen de uitspraken van de Reclame Code Commissie. Ook werken wij overeenkomstig de regels van ACM bij het aanbieden van reizen.

 • Jouw gezondheid, onze zorg

Wij volgen de adviezen op uit het ANVR-Noodplan in geval van een calamiteit. Gezondheid en veiligheid van jou als klant is het belangrijkste voor ons. Voor pakketreizen zijn wij aangesloten bij een Calamiteitenregeling. Wij volgen ook de ANVR-richtlijnen ter voorkoming van Legionella stipt op.

 • Veilig vervoer per bus

Wij werken uitsluitend met touringcarbedrijven die houder zijn van een certificering volgens ISO9001, aangevuld met de bovenwettelijke eisen in het ANVR-Veiligheidsdocument of daaraan gelijkstaan. Veilig vervoer per bus is belangrijk. Het ISO-9001 is een internationaal certificaat.

 • Onafhankelijke Geschillenbeslechting

Natuurlijk proberen wij klachten te voorkomen. Bij een klacht zorgen wij voor een correcte en tijdige afhandeling. Bij een geschil kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Reizen. Uitspraken van deze commissie volgen wij stipt op.

 • Duurzaam

Wij volgen de ANVR-richtlijn om de uitvoering van reizen op een duurzame manier uit te voeren.

 • Deskundige medewerkers

Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers deskundig en bekwaam worden, zijn én blijven, zodat wij onze diensten voor jou goed kunnen uitvoeren.

 • Niet met luchtvaartmaatschappij van zwarte lijst

Wij bieden geen pakketreizen aan, uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen die op de zwarte lijst van de EU (richtlijn 2111/2005) staan.
Tenzij de klant expliciet op de identiteit van de maatschappij is gewezen, de klant geen redelijk alternatief kan worden geboden, dan wel het vervoer plaatsvindt op uitdrukkelijk verzoek van de klant. Deze uitzondering bieden wij alleen aan als in onze aansprakelijkheidsverzekering het vliegen met een dergelijke luchtvaartmaatschappij is gedekt.

 • Helder privacy- en cookiebeleid

Wij beschermen de privacy van jou als klant.
Wij informeren onze klanten en websitebezoekers over de wijze waarop wij omgaan met hun persoonsgegevens via een privacy- en cookiebeleid.
Wij geven klantgegevens alleen door als dit van belang is voor een juiste uitvoering van onze diensten of diensten van door ons ingeschakelde leveranciers. Als klant heb je bij ons het recht op inzage in de door ons verzamelde gegevens van jou. Je hebt het recht op wijziging of verwijdering van deze gegevens.

 • Veilig betalen

Wij zorgen ervoor dat onze klanten op een veilige manier kunnen boeken en betalen door een SSL- versleuteling op onze website. Je herkent dit aan het slotje in de adresbalk (HTTPS).

 • Garantie voor jou als klant bij financieel onvermogen

Wij bieden jou als klant -bij reizen die op grond van de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen worden aangeboden- een passend alternatief als wij of een leverancier van ons in financieel onvermogen raakt.

Als wijzelf, wegens financieel onvermogen, niet meer kunnen voldoen aan onze verplichtingen zorgen wij voor uitvoering van de reis door een ander of terugbetaling van de reissom óf -indien de reis reeds ten dele is genoten- een evenredig deel daarvan.
Wij voldoen tevens aan de wettelijke eisen als wij, bij levering op GRA-voorwaarden, financieel niet meer kunnen voldoen aan onze verplichtingen. Dit kan via SGR of een gelijkwaardig garantiefonds. In onze publicaties en op de ANVR-website staat aangegeven op welke wijze wij deze garantie aan jou als klant geven.

 • Wij zijn goed verzekerd

Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de door de ANVR opgestelde minimumeisen en ook regelmatig door de ANVR wordt gecontroleerd.

Lidmaatschap aanvragen

Deel en print