Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Intranet

Skip Navigation LinksANVR Gedragscode

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR gedragscode

gedragscode voor ANVR-ondernemingen

Deze gedragscode wordt onderschreven door ons en alle andere ANVR-ondernemingen; de ANVR ziet erop toe dat wij deze naleven.

 • Je weet met wie je zaken doet

Wij zijn lid van de ANVR en informeren jou hierover. Wij vermelden in gidsen, op internet en boekingsbevestigingen altijd onze naam, adres, email, telefoonnummer en KvK waar wij ingeschreven staan. Wij zorgen dat we ook buiten kantooruren beschikbaar zijn voor jou als klant in geval van nood.
Bij activiteiten buiten het bedrijf of kantoor geven wij altijd duidelijk aan onder wiens verantwoordelijkheid de activiteit plaatsvindt.

 • Eerlijke voorwaarden

Als organisator van reizen voor consumenten (niet-zakelijke reizigers) hanteren wij de actuele ANVR-Reizigersvoorwaarden, paragraaf ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen. ANVR-autoverhuurders hanteren de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen. Voor overige boekingen hanteren wij de ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten, eventueel aangevuld met de Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden (GRA).
Wij mogen alleen aanvullende, en van de ANVR-Reizigersvoorwaarden afwijkende, voorwaarden hanteren als deze gunstiger zijn voor jou als reiziger/klant.
Voor zakelijke boekingen hanteren wij de ANVR-Reizigersvoorwaarden, tenzij met de klant een raamovereenkomst is gesloten.

 • Reisaanbieding volgens de regels

Wij houden ons met reisaanbiedingen strikt aan de regels van de Reclamecode Reisaanbiedingen en volgen de uitspraken van de Reclame Code Commissie. Ook werken wij overeenkomstig de regels van ACM bij het aanbieden van reizen.

 • Jouw gezondheid, onze zorg

Wij volgen de adviezen uit het ANVR-Noodplan op in geval van een calamiteit. Want de gezondheid en de veiligheid van jou als klant is het belangrijkste voor ons. Voor pakketreizen zijn wij aangesloten bij een Calamiteitenregeling. De ANVR-richtlijnen ter voorkoming van Legionella volgen wij stipt op.

 • Veilig vervoer per bus

Wij werken uitsluitend met touringcarbedrijven die houder zijn van het Keurmerk Touringcarbedrijf of van een certificering volgens ISO9001 plus het daaraan gekoppelde ANVR-Veiligheidsdocument. Want veilig vervoer per bus is belangrijk.
In landen waar deze keurmerken niet bekend zijn, zien wij toe op een zo veilig mogelijke uitvoering van zelfstandige reisonderdelen, zoals excursies ter plekke of lokale transfers.

 • Onafhankelijke Geschillenbeslechting

Natuurlijk proberen wij klachten te voorkomen. Bij een klacht zorgen wij voor een correcte en tijdige afhandeling. Bij een geschil kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Reizen. Uitspraken van deze Geschillencommissie worden stipt door ons opgevolgd.

 • Duurzaam

Wij volgen de ANVR-richtlijn om de uitvoering van reizen op een duurzame manier uit te voeren.

 • Deskundige medewerkers

Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers deskundig en beroepsbekwaam worden, zijn én blijven, zodat wij onze diensten goed kunnen uitvoeren.

 • Niet met luchtvaartmaatschappij van zwarte lijst

Wij bieden geen pakketreizen aan, uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen die op de zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen staan van de EU (richtlijn 2111/2005).
Tenzij de klant expliciet op de identiteit van de maatschappij is gewezen, de klant geen redelijk alternatief kan worden geboden, dan wel het vervoer plaatsvindt op uitdrukkelijk verzoek van de klant. Deze uitzondering bieden wij alleen aan als in onze aansprakelijkheidsverzekering het vliegen met een dergelijke luchtvaartmaatschappij is gedekt.

 • Helder privacy- en cookiebeleid

Wij beschermen de privacy van jou als klant. Wij informeren onze klanten en websitebezoekers over de wijze waarop wij omgaan met hun persoonsgegevens via een privacy- en cookiebeleid. Wij geven klantgegevens alleen door als dit van belang is voor een juiste uitvoering van onze diensten of diensten van door ons ingeschakelde leveranciers. Als klant heb je bij ons het recht op inzage in de door ons verzamelde gegevens van jou. Je hebt het recht op wijziging of verwijdering van deze gegevens.

 • Veilig betalen

Wij zorgen ervoor dat onze klanten op een veilige manier kunnen boeken en betalen door een SSL- versleuteling op onze website. Je herkent dit aan het slotje in de adresbalk (HTTPS).

 • Garantie voor jou als klant bij financieel onvermogen

Wij bieden jou als klant -bij reizen die op grond van de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen worden aangeboden- een passend alternatief als wij of een leverancier van ons in financieel onvermogen raakt.

Als wijzelf, wegens financieel onvermogen, niet meer kunnen voldoen aan onze verplichtingen zorgen wij voor uitvoering van de reis door een ander of terugbetaling van de reissom óf -indien de reis reeds ten dele is genoten- een evenredig deel daarvan.
Wij voldoen tevens aan de wettelijke eisen als wij, bij levering op GRA-voorwaarden, financieel niet meer kunnen voldoen aan onze verplichtingen. Dit kan via SGR of een gelijkwaardig garantiefonds. In onze publicaties en op de ANVR-website staat aangegeven op welke wijze wij deze garantie aan jou als klant geven.

 • Wij zijn goed verzekerd

Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de door ANVR opgestelde minimumeisen en regelmatig door de ANVR wordt gecontroleerd.

Deel en print