Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Intranet

Skip Navigation Linkseigenreisondernemingstarten

Je bent hier:
ANVR  >  Zelf je eigen reisonderneming starten

Je eigen reisonderneming starten

Start ook je eigen reisonderneming

Je eigen reisonderneming starten, is misschien wel je droomwens. De ANVR wil jou graag helpen.  Startende bedrijven of met (nog) een kleine omzet kunnen natuurlijk lid worden van de
ANVR, want je hoort er ook bij. We hebben zelfs een speciaal lager instaptarief (ANVR-Contributie). Als nieuw, enthousiast maar nog onbekend bedrijf is het lastig om klanten te overtuigen bij jou te boeken. De zekerheid en het vertrouwen in het ANVR-logo kunnen je daarbij goed helpen. Het is daarom verstandig om als startend bedrijf zo snel mogelijk lid te worden.
De ANVR heeft diverse adviseurs (veelal oud-reisondernemers) die graag nieuwe ondernemers willen helpen. Het is handig om eerst je ideeën in de vorm van een businessplan op te schrijven. Op internet staan voorbeelden hoe je dit moet aanpakken. Neem daarna even contact met ons op via secretariaat@anvr.nl  Wij kijken dan wie je het beste kan helpen. De adviseurs zijn niet gratis, maar een bescheiden vergoeding voor de werkzaamheden wordt in overleg met jou vastgesteld.

Geen bijzondere oprichtingsvereisten
Voor het starten van een (online-) reisonderneming heb je geen specifieke vergunning of diploma nodig, dat is makkelijk. Net als voor andere bedrijven gelden  algemene regels. Kijk welke rechtsvorm (eenmanszaak, VOF, BV) het meest passend is voor jouw bedrijf en schrijf je in bij de Kamer van Koophandel.

Aansprakelijkheid

Neem wel een goede aansprakelijkheidsverzekering. Bij reizen in het buitenland kan er veel mis gaan. Gaat er bij het regelen van een reis iets verkeerd, dan kan de klant (of zijn rechtsbijstandverzekering),  bij letselschade of erger, een forse claim indienen bij de touroperator of zelfs reisagent. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is een ‘must’. De ANVR heeft daarom minimumeisen opgesteld voor zo’n verzekering. In de link over de aansprakelijkheidsverzekering  zie je partijen die specifieke verzekeringen hebben voor reisondernemers.

Reisbemiddeling of reisorganisatie

Bij de KvK moet je opgeven of je aan reisbemiddeling (SBI-categorie 7911) of aan reisorganisatie (SBI 7912) doet. 
Als je echt alleen bemiddelt bij de afname van (toeristische) diensten van verschillende leveranciers door consumenten, dan ben je een reisagent of reisbureau. Dat ben je ook als je alleen bemiddelt bij de totstandkoming van pakketreizen tussen de consument
en een Europese reisorganisator. Het maakt dan niet uit of dit
bij de klant thuis plaatsvindt, op jouw kantoor, in een winkel of via internet. Dat zal alleen niet zo vaak voorkomen.
Als je 2 of meer reisonderdelen (vervoer/verblijf /toeristische dienst) aan een consument verkoopt ben je (reis) organisator en moet je aan tal van wettelijke eisen voldoen. In de  link naar de basisrechten van consumenten staat vermeld wat de consument van je  mag verwachten. Ook de ANVR reisvoorwaarden geven een beeld van de eisen waaraan je moet voldoen richting de reizigers.

Nieuwe Wet op de Pakketreisovereenkomst en Gekoppeld Reisarrangement
Een reisorganisator die op de Nederlandse markt pakketreizen verkoopt, moet (tenminste) voldoen aan de Nederlandse Wet op de Pakketreisovereenkomst en Gekoppeld Reisarrangement (art. 500-513 Boek 7 Titel 7A Burgerlijk Wetboek).
In de Nederlandse Wet op de Pakketreisovereenkomst en Gekoppeld Reisarrangement is onder meer een financiële garantieverplichting opgenomen (art. 7:513 a en 513b BW). Dit houdt in dat de reissom tegenover de consument/reiziger moet zijn gegarandeerd in geval sprake is van financieel onvermogen van de organisator. Ook moet, als de reisbestemming al is bereikt, repatriëring zijn gegarandeerd als het vervoer onderdeel uitmaakt van de reisovereenkomst. Aan deze verplichtingen kun je voldoen door deelname aan een garantiefonds, bijvoorbeeld Stichting Garantiefonds Reisgelden (www.sgr.nl) of Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators (www.stichting-ggto.nl). Er zijn ook buitenlandse garantiefondsen die de reisaankoop in Nederland kunnen garanderen.

EU-regels
Als reisonderneming heb je te maken met een aantal Europese verdragen en verordeningen.
Voorbeelden zijn:
- EU-verordening 261/2004 (DBC) voor luchtvaartpassagiers inzake Denied Boarding
- Verdrag van Montreal voor luchtvaartpassagiers in geval van bagageverlies
- EU-verordening 181/2011 over de rechten van autobus- en touringcarpassagiers.

Oneerlijke handelspraktijken en misleidende reclame
Belangrijk, ook voor reisondernemers, is de wetgeving over oneerlijke handelspraktijken (art. 6:193a e.v. BW). Hiervan is sprake bij onjuist of misleidend handelen of nalaten, al dan niet als gevolg onvoldoende professionaliteit. Je mag ook geen misleidende reclame maken (art. 6:194 e.v.BW).
Voor de reisbranche is daarbij ook de Reclamecode Reisaanbiedingen van belang. De Autoriteit Consument en Markten (ACM) heeft een controlerende taak voor eerlijke concurrentie en consumentenbelangen.
 
BTW-Reisbureauregeling
Voor ondernemers die reishandelingen inkopen en op eigen naam aan reizigers doorverkopen, geldt een bijzonder BTW-belastingregime, de BTW-Reisbureauregeling.
In de praktijk is de  Reisbureauregeling vooral op touroperators van toepassing!
De regels zijn, zeker voor touroperators, best ingewikkeld. Bij de ANVR hebben we goede BTW-deskundigen die je tegen speciale tarieven helder kunnen adviseren. Laat je dus goed voorlichten.

Verkopen van vliegtickets
Als je vliegtickets wil verkopen zijn er twee mogelijkheden:
1. Je wordt zelf IATA-agent, maar dat is niet eenvoudig. IATA stelt forse eisen
aan reisagenten. Ook eist IATA een borg van minimaal €75.000. Op IATA vind je meer informatie. Als je minder dan €2 à €3 mln aan tickets verkoopt, is het niet snel rendabel om IATA-agent te zijn.
2. Je maakt  een afspraak met een zgn. consolidator. Dit is een IATA-agent die tickets kan inkopen bij airlines, hiervoor de vergunning heeft en jou in staat stelt via hem deze tickets aan jouw klanten te verkopen. Tegen een vergoeding stelt de consolidator je in staat snel en eenvoudig via een boekingsengine je tickets te boeken. De consolidator maakt ook vaak deals met airlines waar jij van kunt profiteren. Ook regelt de consolidator voor jou de formaliteiten van IATA en de betaling aan de airlines via het IATA-systeem. Diverse ANVR-leden kunnen als consolidator voor je optreden. Neem hiervoor even contact op met de ANVR (secretariaat@anvr.nl)

Zelfstandig ReisAdviseur (ZRA)
Je kunt er ook voor kiezen om zelfstandig reisadviseur (ZRA) te worden.
Een ZRA verkoopt reizen aan klanten, maar -anders dan een reisbureaumedewerker- is deze niet in loondienst bij een reisonderneming, heeft geen vaste werktijden en werkt niet in een winkel of kantoor van een reisbureau. Zelfstandige reisadviseurs (er zijn er inmiddels meer dan 1000 werkzaam in Nederland) zijn inmiddels een niet-weg-te-denken schakel in de verkoop van reisproducten aan consumenten. De ZRA geeft advies en regelt de reis; bij de ZRA of bij de klant thuis op een door de klant gewenst tijdstip.
Bij het verkopen en afhandelen van een reis komt veel kijken. Vrijwel alle ZRA’s zijn daarom aangesloten bij een Zelfstandige Service Organisatie (ZSO). De ZSO ondersteunt de ZRA en regelt marketing, inkoop, administratie en automatisering. Wat een ZSO precies doet voor de ZRA verschilt per bedrijf. De ZSO regelt ook de aansluiting bij ANVR, SGR, Calamiteitenfonds, etc. De ZSO moet er op toezien dat de ZRA zich houdt aan de regels van ANVR, SGR en Calamiteitenfonds, etc.
De klant van de ZRA boekt en betaalt bij de ZSO, want de ZSO is aansprakelijk
en verantwoordelijk.