Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation Linksminimumeisen

Je bent hier:
ANVR  >  Bedrijven  >  ANVR Lid worden

informatie
aansprakelijkheidsverzekering

Bedrijven die lid zijn van de ANVR moeten een aansprakelijkheidsverzekering hebben en in stand houden. Deze verzekering moet voldoen aan een aantal minimumeisen die door de ANVR zijn opgesteld.

Minimumeisen

 • Het verzekerd bedrag dient door het ANVR-bedrijf zelf te worden bepaald aan de hand van haar risicoprofiel. Minimaal dient verzekerd te zijn: € 6.000.000,-- per gebeurtenis of € 6.000.000,-- per claim/reeks van claims, voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en minimaal € 6.000.000,-- per verzekeringsjaar.
 • De verzekering moet de aansprakelijkheid dekken die voortvloeit uit de wet, waaronder de Wet op de Reisovereenkomst. De verzekering moet de aansprakelijkheid dekken die voortvloeit uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor Pakketreizen; Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden (GRA-Voorwaarden) en ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten) en de ANVR Zakelijke Voorwaarden.
 • De verzekering moet de aansprakelijkheid dekken wegens schade als gevolg van eigen handelen of nalaten, alsmede de aansprakelijkheid wegens schade als gevolg van handelen of nalaten van hulppersonen, zoals vervoerders, lokale agenten, accommodatieverschaffers etc. De verzekering dient tevens de aansprakelijkheid te dekking die verband houdt met het bemiddelen bij het tot stand komen van aan reis gerelateerde verzekeringen.
 • Onder schade wordt verstaan: dood, letsel van personen (incl. legionella) en beschadiging en/of tenietgaan van zaken, incl. zaken van reizigers die het ANVR-bedrijf onder zich heeft. Tevens wordt onder schade verstaan: gederfd vakantiegenot en overige in de privésfeer geleden puur financiële schade die niet het gevolg is van dood, letsel en/of zaakschade.
 • Het dekkingsgebied dient alle geboekte/te boeken reizen en/of alle georganiseerde/te organiseren reizen te omvatten. Een uitsluiting voor aanspraken, gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada, is toegestaan.
 • De verzekering moet tevens de aansprakelijkheid dekken als werkgever ten opzichte van zijn ondergeschikten.
 • Een lager verzekerd bedrag voor de aansprakelijkheid wegens gederfd vakantiegenot en overige puur financiële schade die niet het gevolg is van dood, letsel en/of zaakschade is toegestaan. Een lager verzekerd bedrag voor de aansprakelijkheid wegens schade aan zaken van reizigers die het ANVR-bedrijf onder zich heeft, is toegestaan.
 • Beperkingen ten aanzien van avontuurlijke reizen, gevaarlijke sporten zijn niet toegestaan.

Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering voor ANVR-Reisagenten
Reisagenten kunnen deelnemen aan een Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering voor ANVR-Reisagenten. Deelname is mogelijk indien meer dan 50% van de totale omzet via wederverkopen van pakketreizen en losse reisonderdelen wordt gerealiseerd.

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor ANVR-touroperators
Er zijn thans drie verzekeraars die een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunnen aanbieden die voldoet aan de ANVR minimumeisen. Vraag specifiek dus om de ANVR-polis!
De drie verzekeraars bieden hun verzekering uitsluitend aan via een onafhankelijke intermediair.

 • MS Amlin Insurance S.E. Contact: liabilityuw.nl@msamlin.com  Tel: 020 5031750.
 • Allianz , contact via je intermediair
 • Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., contact: zakelijkschade@nn.nl , tel. 070-5130828.

Voor informatie en offerte kun je contact opnemen met:

Advies over aansprakelijkheidsverzekeringen
De ANVR keurt jaarlijks de verzekeringspolissen. De ANVR laat zich hierbij adviseren door dhr. Cor Daalder. Leden worden verzocht een kopie van hun polis voor goedkeuring te zenden naar dhr. Daalder via verzekeringen@anvr.nl. ANVR leden kunnen voor algemene vragen over de aansprakelijkheidsverzekering rechtstreeks met dhr. Daalder contact opnemen.Of met je eigen intermediair

Tenslotte nog het volgende:

 • Leg offertes (ook van de hierboven genoemde verzekeraars) ter beoordeling aan de ANVR voor via verzekeringen@anvr.nl.
 • Wij adviseren je pas een verzekering te sluiten nadat de offerte door de ANVR via verzekeringen@anvr.nl is goedgekeurd. Zeg daarna pas je huidige verzekering op.
 • Goedgekeurd door de ANVR betekent dat de verzekering voldoet aan de Minimum ANVR-eisen. Dit wil niet automatisch zeggen dat het een goede/goedkope/adequate verzekering voor specifiek jouw bedrijf is. Laat je daarom goed adviseren over je aansprakelijkheidsrisico’s, risicoprofiel en te verzekeren bedrag.
 • Bij wijziging of oversluiten van je lopende verzekering mogen geen “gaten” ontstaan in de aansluiting van dekking. Let hier op.
 • Meld (bij oversluiten van je lopende verzekering) alle bij jou bekende aanspraken vóór de royementsdatum bij je oude verzekeraar. Dit geldt ook voor omstandigheden die nog tot een aanspraak zouden kunnen leiden.
Deel en print