Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Intranet

Skip Navigation Linkskeurmerk

Je bent hier:
ANVR  >  Bedrijven  >  Keurmerk criteria

Procedures en eisen​​​​

Hoe word ik lid van de ANVR?

Als je lid wilt worden van de ANVR moet je aan een aantal eisen voldoen. ANVR-leden moeten naar klanten voldoen aan de Gedragscode voor ANVR-leden. Ook zijn nog enkele vereniging specifieke eisen. Hieronder vind je de voorwaarden voor het lidmaatschap. Check éérst of je daaraan kunt en wil vold​oen.

Vul vervolgens het Aanvraagformulier Lidmaatschap (zie downloads via link) in en stuur/mail dit met de gevraagde documenten naar de ANVR. Zodra wij de aanvraag ontvangen, sturen wij een (openbare) nieuwsbrief naar de ANVR-leden dat jouw aanvraag (incl. KvK-nummer) is ontvangen. Leden hebben dan een week de tijd om evt. bezwaren in te dienen. Zijn er geen bezwaren en is de aanvraag compleet én goedgekeurd dan ontvang je een week na aanvraag een bevestigingsbrief met jouw ANVR-lidnummer en toelatingscodes voor het ledendeel van www.anvr.nl. Daarna moet je natuurlijk je voorwaarden e.d. aanpassen overeenkomstig de ANVR-regels. Na korte tijd sturen we je dan de contributienota naar rato van het nog resterende kalenderjaar. 

TIP: Wij adviseren je de aanvraag voor het lidmaatschap ook in te dienen als aan één of enkele noodzakelijke eisen nog niet kan worden voldaan. Als na een week alsnog aan de eis kan worden voldaan en er geen bezwaren van de leden zijn, wordt door ons gelijk het ANVR-lidmaatschap verstrekt. Uiteraard duurt de procedure langer als je niet aan de eisen voldoet of in het geval er bezwaren zijn tegen het lidmaatschap.

Voorwaarden ANVR-lidmaatschap
Wij toetsen op basis van de Gedragscode voor ANVR-leden.
Wij geven hieronder aan hoe je hieraan kan of moet voldoen, incl. enkele aanvullende voorwaarden uit de ANVR-regels.

Eisen uit de ANVR Gedragscode

Je weet met wie je zaken doet
Vermelding van naam, adres, email, telefoonnummer en KvK.
Deze gegevens bij alle uitingen van het bedrijf vermelden. 
Opgeven van noodnummers, ook aan ANVR.
KvK-uittreksel voegen bij aanvraagformulier.

Eerlijke voorwaarden
Hanteren van actuele voorwaarden.

Reisaanbieding volgens de regels
Handelen conform de eisen van de Reclamecode Reisaanbiedingen, Reclame Code Commissie en ACM.

Jouw gezondheid, onze zorg
Handelen conform ANVR-Noodplan.
Organisator? Kopie aangesloten bij Calamiteitenfonds of Nederlandse Calamiteitenverzekering.
Opvolgen richtlijn voorkomen Legionella.

Veilig vervoer per bus
Zelf klanten vervoeren per touringcar vanuit Nederland:
Houder van SKTB óf ISO 9001-certificering plus vermelding van ANVR-Veiligheidsdocument
Laat je klanten vervoeren per touringcar vanuit Nederland:
Alleen door bedrijven die SKTB-houder zijn of over ISO 9001-certificering beschikken.
Voor busreizen buiten Nederland: handelen conform eis.

Onafhankelijke Geschillenbeslechting
Als ANVR-lid ben je automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Reizen
Je hebt intern een klachtenprocedure.
Je volgt de uitspraken stipt op als een klant een klacht voorlegt aan de Geschillencommissie.

Duurzaam 
Handelen conform de ANVR-richtlijn.

Deskundige medewerkers
Je zorgt voor medewerkers die beroeps bekwaam zijn en blijven. Bij twijfel kan de ANVR hierop toetsen.

Niet met luchtvaartmaatschappij van zwarte lijst
Handelen conform deze eisen.

Helder privacy- en cookiebeleid
Handelen conform deze eisen.
Duidelijke verklaring hierover in alle uitingen.
Verwerken bestanden met persoonsgegevens melden bij het CBP.

Veilig betalen
SSL-versleuteling als klanten op de website kunnen boeken en/of betalen.

Garantie voor de klant bij financieel onvermogen
Als je organisator bent, of losse accommodaties verkoopt of hiervoor bemiddelt: kopie deelnemerschap SGR, GGTO of een hiermee vergelijkbare garantie.

Wij zijn goed verzekerd
Een aansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de minimumverzekeringseisen van de ANVR.
Je kunt ook een verzekeringsofferte indienen die ingaat bij goedkeuring van het ANVR-lidmaatschap.
Reisagenten kunnen deelnemen aan de ANVR Collectieve Verzekering voor Reisagenten.
Meer informatie bij minimumverzekeringseisen van de ANVR.

Aanvullende eisen
Wij (onderneming, aandeelhouders, bestuurders) staan te goeder naam en faam bekend
Voor eenmanszaken: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van eigenaar.
Voor rechtspersonen/VOF: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor rechtspersonen.
Formulieren op www.anvr.nl, toelichting op https://www.justis.nl/producten/vog/

Geen bezwaren van leden. Geen schulden bij huidige leden vanwege faillissement in afgelopen 3 jaar.
Er zijn geen bezwaren van leden ingediend binnen een week na publicatie van de aanvraag.

Jaaromzet minimaal € 250.000 of een realistische prognose hiervoor. Uitzicht op gezonde bedrijfsvoering.
Jaarcijfers of startbalans (bedrijven jonger dan 2 jaar) overeenkomstig deze eis.
Ondernemingsplan bij startende bedrijven.

Deelname aan door ledenvergadering verplicht gestelde enquêtes
Handelen conform deze eis.

Overname failliete reisagent: NAW-gegevens van geboekte reizigers beschikbaar stellen aan betrokken touroperators (art. 4 lid 3 HHR)
Handelen conform deze eis.

Machtiging geven aan ANVR voor omzetopgave door SGR / GGTO
Ondertekenen van deze machtiging bij aanmelding lidmaatschap.

Duidelijk maken namens wie wordt gehandeld als verkoop buiten kantoor plaatsvindt
Handelen conform deze eisen.

Voldoen aan overige eisen in statuten en HHR, zoals doorgeven wijzigingen, betalen contributie, etc.
Handelen conform deze eisen.