Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Intranet

Skip Navigation Linksdetail

Je bent hier:
ANVR  >  Reisinformatie
Ministerie BuZa
Calamiteitenfonds
Aanvullende info
Grensdocumenten
Gezondheid
Klimaat

 Reisinformatie

St. Maarten

Ministerie Buitenlandse Zaken
Er is voor deze bestemming geen info beschikbaar.
Zie voor meer informatie over reisadviezen buitenlandse zaken: Rijksoverheid.
Calamiteitenfonds
Bron: Calamiteitenfonds | Laatst gewijzigd: 13-09-2017

Orkaan Irma: calamiteit vastgesteld d.d. 13-09-2017

De Calamiteitencommissie heeft op 12 september 2017 voor orkaan Irma en Sint-Maarten de volgende besluiten genomen:
  • Vaststelling van een (dreigende) calamiteit vanaf 5 september 2017 voor Sint-Maarten, vanwege de passage van orkaan Irma;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 5 september 2017 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor Sint-Maarten, omdat de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  • Het voor vergoeding in aanmerking laten komen van de redelijke kosten voor de preventief uitgevoerde repatriëring van reizigers met een pakketreis.
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar Sint-Maarten die op 5 september 2017 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die op Sint-Maarten als gevolg van de passage van orkaan Irma niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.
Er is sprake van reisaanpassing indien de klanten zijn geëvacueerd van Sint-Maarten en hun vakantie op een ander eiland, zoals Curaçao, hebben kunnen voortzetten.

Er zijn reizen definitief gestaakt.
Klanten verbleven op Sint-Maarten in shelters tot aan hun repatriëring.
Bij staking van de reis heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf.
Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen naar Sint-Maarten vanaf 5 september 2017 geldt dat (de gevolgen van) orkaan Irma bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. (De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert.
Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking.
De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Klanten kunnen hiervoor mogelijk een beroep doen op hun reisverzekeraar.​
Aanvullende info
Bron: LCR | Laatst gewijzigd: 05-03-2015

Extra Gezondheidsinformatievan LCR

Zika-virus (d.d. 3-3-2016)
Het zika-virus is voor de eerste keer geïntroduceerd op St Maarten. Zie voor meer informatie de nieuwspagina van LCR.


ANVR tegen seksueel misbruik kinderen
Seksuele uitbuiting van kinderen komt in principe overal ter wereld voor; in sommige landen meer (zichtbaar) dan in andere landen. De ANVR voert samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, politie, Koninklijke Marechaussee, ECPAT, Terre des Hommes, Plan Nederland en Free a Girl de campagne ‘Don’t Look Away’, gecoördineerd door ECPAT. ECPAT voert campagne in meer dan 80 landen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden.

ANVR leden:
- mogen zich op geen enkele wijze inlaten met het organiseren en aanbieden van reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben;
- zorgen ervoor dat zij contracten met hotels kunnen opzeggen indien deze gelegenheid geven;
- zullen waar nuttig en/of noodzakelijk informatie over de problematiek van kindermisbruik verstrekken aan reizigers, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de reisleiding.

Bestel hiervoor gratis flyers via info@ecpat.nl of download campagnemateriaal.

Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar, ter plaatse en in Nederland. Ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan, aangifte in Nederland is (nog) mogelijk. Wij roepen iedereen op alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden bij www.meldkindersekstoerisme.nl.
Gezondheid
Bron: LCR | Laatst gewijzigd: 05-09-2016

Deze informatie wordt samengesteld door en is afkomstig van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Persoonlijk advies
Deze informatie is van algemene aard. Uiteindelijk bepalen uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd welke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD). Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico’s loopt door activiteiten of beroep. Zie ook Aanvullende info.

Gele koorts Komt niet voor. Vaccinatie verplicht als men vanuit een gele koorts gebied komt. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
DTP Vaccinatie aanbevolen.
Hepatitis A Vaccinatie aanbevolen.
Muggen Ziekten die door muggen worden overgedragen komen voor zoals zika, chikungunya en dengue koorts/knokkelkoorts. Bescherm u goed tegen muggenbeten.
Schistosomiasis In dit land is er een risico op schistosomiasis bij contact met zoet oppervlaktewater.
Klimaat
Er is geen klimaatinformatie beschikbaar.