Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Intranet

Skip Navigation Linksdetail

Je bent hier:
ANVR  >  Reisinformatie

 Reisinformatie

Filipijnen

Ministerie Buitenlandse Zaken
Calamiteitenfonds
Bron: Calamiteitenfonds | Laatst gewijzigd: 18-09-2018

Filipijnen (en Hong Kong China) - orkaan Mangkut: calamiteit vastgesteld d.d  18-09-2018
De Calamiteitencommissie heeft voor orkaan Mangkut en Luzon, Filipijnen respectievelijk Hong Kong, China de volgende besluiten genomen:
  • Vaststelling van een dreigende calamiteit op 14 september 2018 voor Luzon, Filipijnen, vanwege de naderende passage van orkaan Mangkut;
  • Vaststelling van een calamiteit op 15 september 2018 voor Luzon, Filipijnen, vanwege de passage van orkaan Mangkut;
  • Vaststelling van een calamiteit op 16 september 2018 voor Hong Kong, China, vanwege orkaan Mangkut;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang 14 september 2018 tot nader besluit voor Luzon, Filipijnen en 
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 16 september 2018 tot nader besluit als gevolg van deze calamiteit voor Hong Kong, China
    in beide gevallen voor die gebieden waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar Luzon, Filipijnen die op 14 september 2018 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) respectievelijk voor reizen naar Hong Kong, China die op 16 september 2018 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse als gevolg van de natuurramp niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. 
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. 
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 14 september 2018 geldt dat de (gevolgen van) orkaan Mangkut in Luzon, Filipijnen bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. 
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 16 september 2018 geldt dat de (gevolgen van) orkaan Mangkut in Hong Kong, China bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. 
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.
Aanvullende info
ANVR tegen seksueel misbruik kinderen
Seksuele uitbuiting van kinderen komt in principe overal ter wereld voor; in sommige landen meer (zichtbaar) dan in andere landen. De ANVR voert samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, politie, Koninklijke Marechaussee, ECPAT, Terre des Hommes, Plan Nederland en Free a Girl de campagne ‘Don’t Look Away’, gecoördineerd door ECPAT. ECPAT voert campagne in meer dan 80 landen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden.

ANVR leden:
- mogen zich op geen enkele wijze inlaten met het organiseren en aanbieden van reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben;
- zorgen ervoor dat zij contracten met hotels kunnen opzeggen indien deze gelegenheid geven;
- zullen waar nuttig en/of noodzakelijk informatie over de problematiek van kindermisbruik verstrekken aan reizigers, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de reisleiding.

Bestel hiervoor gratis flyers via info@ecpat.nl of download campagnemateriaal.

Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar, ter plaatse en in Nederland. Ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan, aangifte in Nederland is (nog) mogelijk. Wij roepen iedereen op alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden bij www.meldkindersekstoerisme.nl.
Gezondheid
Bron: LCR | Laatst gewijzigd: 01-04-2017

Deze informatie wordt samengesteld door en is afkomstig van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Persoonlijk advies
Deze informatie is van algemene aard. Uiteindelijk bepalen uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd welke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD). Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico’s loopt door activiteiten of beroep.

Gele koortsKomt niet voor. Vaccinatie verplicht als men vanuit een gele koorts gebied komt.Raadpleeg (huis)arts / GGD.
DTPVaccinatie aanbevolen.
BuiktyfusVaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
MazelenVerhoogd risico. Vaccinatie aanbevolen voor iedereen die vanaf 1965 is geboren en geen mazelen heeft doorgemaakt of niet volgens het Rijksvaccinatieprogramma is ingeënt. Vaccinatie ook aanbevolen voor kinderen ouder dan 6 maanden die nog geen BMR vacinatie volgens het Rijksvaccinatieprogramma hebben ontvangen.
Hepatitis AVaccinatie aanbevolen.
Hepatitis BVaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
TuberculoseVerhoogd risico op TBC. Raadpleeg (huis) arts / GGD of vaccinatie/controle op besmetting voor u zinvol is.
RabiesKan bij zoogdieren voorkomen. Vermijd contact met zoogdieren. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Japanse EncefalitisKomt (mogelijk) voor. Vaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
MuggenZiekten die door muggen worden overgedragen komen voor zoals zika, chikungunya en dengue koorts/knokkelkoorts. Bescherm u goed tegen muggenbeten.
Schistosomiasis

In dit land is er een risico op schistosomiasis bij contact met zoet oppervlaktewater.

​MalariaKomt voor. Bescherm u goed tegen muggenbeten. U wordt geadviseerd een noodkuur mee te nemen voor het geval u malaria krijgt. Middel dat wordt geadviseerd is persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Klimaat

Weerstation BAGIO

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  19 
Februari  20 
Maart  21 
April  22 
Mei  22  13 
Juni  21  16 
Juli  20  19 
Augustus  20  19 
September  20  18 
Oktober  20  13 
November  21 
December  20 

Weerstation CAGAYAN DE ORO

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  28  26 
Februari  28  27 
Maart  29  28 
April  30  28 
Mei  30  29 
Juni  29  10  28 
Juli  29  10  28 
Augustus  30  10  28 
September  29  10  28 
Oktober  29  28 
November  29  28 
December  28  28 

Weerstation CUYO

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  28  26 
Februari  28  27 
Maart  29  27 
April  30  28 
Mei  31  29 
Juni  30  29 
Juli  29  28 
Augustus  29  28 
September  29  28 
Oktober  29  28 
November  29  28 
December  28  27 

Weerstation DAVAO AIRPORT

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  28  27 
Februari  28  27 
Maart  29  28 
April  29  28 
Mei  29  10  28 
Juni  28  10  29 
Juli  28  28 
Augustus  28  28 
September  28  28 
Oktober  29  28 
November  29  28 
December  28  27 

Weerstation DUMAGUETE

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  27  26 
Februari  28  27 
Maart  28  28 
April  29  28 
Mei  30  28 
Juni  29  12  28 
Juli  29  13  28 
Augustus  29  11  28 
September  29  11  28 
Oktober  29  13  28 
November  29  13  28 
December  28  12  27 

Weerstation MACTAN

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  28  11  26 
Februari  28  27 
Maart  29  27 
April  30  28 
Mei  31  29 
Juni  30  12  29 
Juli  29  12  28 
Augustus  29  11  28 
September  29  14  28 
Oktober  29  15  28 
November  29  12  28 
December  28  12  27 

Weerstation MANILA

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  20  26 
Februari  21  26 
Maart  22  27 
April  24  28 
Mei  25  28 
Juni  25  11  29 
Juli  25  15  28 
Augustus  24  22  28 
September  24  18  28 
Oktober  23  13  28 
November  21  27 
December  20  26 

Weerstation PUERTO PRINCESA

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  28  26 
Februari  28  27 
Maart  29  27 
April  30  28 
Mei  30  29 
Juni  29  29 
Juli  29  28 
Augustus  29  28 
September  29  10  28 
Oktober  29  28 
November  29  28 
December  28  27 

Weerstation TAGBILARAN

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  27  26 
Februari  28  27 
Maart  28  28 
April  29  28 
Mei  30  28 
Juni  29  29 
Juli  29  29 
Augustus  30  28 
September  29  28 
Oktober  29  28 
November  29  28 
December  28  27