Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation Linksdetail

Je bent hier:
ANVR  >  Reisinformatie

 Reisinformatie

Bolivia

Ministerie Buitenlandse Zaken
Calamiteitenfonds
Bron: Calamiteitenfonds | Laatst gewijzigd: 05-11-2019

​Bindend besluit d.d. 5-11-2019: Molest Bolivia

De Calamiteitencommissie heeft voor het recente molest in Bolivia de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een dreigende calamiteit met ingang van 22 oktober 2019 voor die plaatsen in Bolivia die werden getroffen door dreigend molest. Het betreft gewelddadige stakingen dan wel gewelddadige wegblokkades als protest tegen sociale ongelijkheid en prijsstijgingen.
 • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 1 november 2019 voor die plaatsen in Bolivia die werden getroffen door bovengenoemd molest.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang 22 oktober 2019 voor die plaatsen in Bolivia waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie

Reisaanpassingen

Deelnemers kunnen voor reizen die op 22 oktober 2019 al waren aangevangen en die als gevolg van het molest in niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

(Tijdelijke) staking van reizen

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Definitieve staking van reizen en repatriëring

Indien tijdelijke staking van reizen geen reële optie is, omdat hervatting van de uitvoering van de reisovereenkomst op korte termijn niet mogelijk is, dan kunnen in overleg met het Calamiteitenfonds reizen definitief worden gestaakt en klanten eerder dan gepland teruggehaald worden naar Nederland.
De redelijke kosten voor deze repatriëring komen – onder de voorwaarde dat hierover is overlegd met het Calamiteitenfonds – voor vergoeding in aanmerking.
Claims voor reizen die definitief zijn gestaakt voordat dit besluit werd gepubliceerd worden in goed overleg met de betrokken deelnemer in de geest van dit besluit afgewikkeld. In grensgevallen zal het bureau zo veel mogelijk ten gunste van de consument handelen.

Gedwongen langer verblijf

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.

Nog niet aangevangen reizen

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 22 oktober 2019 (maar zie ook de voetnoot hieronder) geldt dat (de gevolgen van) het molest in Bolivia bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.
(De gevolgen van) deze molestsituatie vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking.
De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Voetnoot

 • De vaststelling van een dreigende calamiteit - met ingang van 22 oktober 2019 - voor die plaatsen in Bolivia die werden getroffen door dreigend molest - ziet uitsluitend op de situatie op dat moment. Wanneer op een latere datum in een ander gebied een nieuwe molestsituatie (zoals een nieuwe wegblokkade) ontstaat, is dit een nieuwe calamiteit. Er is immers eigenlijk sprake van elkaar opvolgende calamiteiten, zowel in tijd als ook in plaats.
  Dit laat zich lastig in één besluit vangen, en is pas achteraf precies te bepalen.
  Wij zullen bij de afwikkeling van schadeclaims telkens rekening houden met de situatie op het moment van aanvang van de reis, en de gebeurtenissen tijdens de reis.

  Reisorganisatoren die na 22 oktober 2019 reizen naar Bolivia laten aanvangen gaan voor aanvang van de reis na of de verplichtingen uit de reisovereenkomst kunnen worden nagekomen. Zijn de geboekte accommodaties bereikbaar en beschikbaar?

  Wanneer dit zo is, en tijdens de uitvoering van de reis doen zich problemen voor wegens een nieuwe molestsituatie, dan is sprake van een nieuwe calamiteit waarvoor onze garantieregeling geldt. Immers, de (nieuwe) molestsituatie is dan een abnormale en onvoorziene gebeurtenis die zich pas tijdens de reis voordoet.

  Het fonds geeft geen dekking voor reisaanpassingen wegens molest op een specifieke locatie die voor aanvang van de reis al bekend waren. Immers, die situaties vormen een risico inherent aan de reis. In grensgevallen zal het bureau zo veel mogelijk ten gunste van de consument handelen.

 

Aanvullende info
ANVR tegen seksueel misbruik kinderen
Seksuele uitbuiting van kinderen komt in principe overal ter wereld voor; in sommige landen meer (zichtbaar) dan in andere landen. De ANVR voert samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, politie, Koninklijke Marechaussee, ECPAT, Terre des Hommes, Plan Nederland en Free a Girl de campagne ‘Don’t Look Away’, gecoördineerd door ECPAT. ECPAT voert campagne in meer dan 80 landen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden.

ANVR leden:
- mogen zich op geen enkele wijze inlaten met het organiseren en aanbieden van reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben;
- zorgen ervoor dat zij contracten met hotels kunnen opzeggen indien deze gelegenheid geven;
- zullen waar nuttig en/of noodzakelijk informatie over de problematiek van kindermisbruik verstrekken aan reizigers, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de reisleiding.

Bestel hiervoor gratis flyers via info@ecpat.nl of download campagnemateriaal.

Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar, ter plaatse en in Nederland. Ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan, aangifte in Nederland is (nog) mogelijk. Wij roepen iedereen op alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden bij www.meldkindersekstoerisme.nl.
Grensdocumenten
Heb je de juiste (grens)papieren voor jouw bestemming?
Sommige landen eisen een specifieke geldigheidsduur van jouw paspoort. Ook kan het zijn dat je een visum nodig hebt voor dit land, soms afhankelijk van je nationaliteit. Kijk voor meer informatie hierover bij het ministerie van BuZa op deze pagina onder 'Reisdocumenten & visa' of vraag advies bij jouw reisonderneming.
Gezondheid

LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering)

De meest actuele informatie vind je op de website van LCR, met alle algemene gezondheidsaanbevelingen per land plus alle informatie over actuele epidemieën. Jouw reisbestemming, verblijfsduur, soort reis, activiteiten die je onderneemt, jouw gezondheid en leeftijd bepalen welke vaccinaties en maatregelen jij nodig hebt. Laat je daarom altijd persoonlijk adviseren door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD).

Ga je reizen? Ga gezond met ‘Vaccinaties op Reis’!

VaccinatiesOpReis.nl is in Nederland dé specialist voor inentingen en exclusief partner van ANVR. Neem contact op met jouw ANVR-reisondernemer voor een afspraak en ontvang 5% korting op je vaccinaties.

Ga je op reis? Doe mee aan het muggenonderzoek?

ANVR en de bij haar aangesloten reisondernemingen vinden de gezondheid en veiligheid van onze reizigers heel belangrijk. Daarom werken wij graag mee aan het muggenonderzoek ‘One Health travel’ van UMC Utrecht, Leids UMC en Erasmus MC. Maar daar hebben wij jouw hulp bij nodig!
Geïnteresseerd? Ga dan naar www.ohtravel.nl, lees de informatie over muggen en de overdraagbare infecties en als je het onderzoek wil helpen, meld je dan geheel vrijwillig aan! Ga ook ‘muggenwijs’ op reis!

Bron: LCR

Om je de meest actuele informatie te geven, verwijzen wij je naar de website van LCR, het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. Hier vind je alle algemene gezondheidsaanbevelingen per land, plus alle informatie over actuele epidemieën.

Uiteindelijk bepalen jouw reisbestemming, verblijfsduur, soort reis, activiteiten die je onderneemt, jouw gezondheid en leeftijd welke vaccinaties en maatregelen nodig zijn. Laat je daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor jouw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD).
Klimaat

Weerstation CHARANA

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  11  21 
Februari  11  16 
Maart  10  14 
April  10 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November  11 
December  11  11 

Weerstation COBIJA

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  28  11 
Februari  28  11 
Maart  28  11 
April  27  10 
Mei  26 
Juni  26 
Juli  26 
Augustus  28 
September  29 
Oktober  29 
November  28  11 
December  28  11 

Weerstation COCHABAMBA

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  20  24 
Februari  20  22 
Maart  20  16 
April  20 
Mei  18 
Juni  17 
Juli  17 
Augustus  19 
September  20 
Oktober  22 
November  22  11 
December  21  21 

Weerstation CONCEPTION

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  26  11 
Februari  27  10 
Maart  26 
April  25 
Mei  23 
Juni  23 
Juli  21 
Augustus  24 
September  27 
Oktober  28 
November  27  10 
December  27  10 

Weerstation LA PAZ

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  13  21 
Februari  13  18 
Maart  13  16 
April  13 
Mei  12 
Juni  10 
Juli  10 
Augustus  11 
September  12 
Oktober  13 
November  14  11 
December  14  18 

Weerstation PUERTO SUAREZ

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  30 
Februari  29 
Maart  29 
April  26 
Mei  23 
Juni  24 
Juli  23 
Augustus  24 
September  27 
Oktober  29 
November  29 
December  29 

Weerstation RIBERALTA

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  28  13 
Februari  28  13 
Maart  28  13 
April  27  10 
Mei  26 
Juni  27 
Juli  27 
Augustus  27 
September  29 
Oktober  29 
November  28  11 
December  29  12 

Weerstation ROBORE

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  29  10 
Februari  29 
Maart  28 
April  26 
Mei  23 
Juni  25 
Juli  23 
Augustus  25 
September  27 
Oktober  29 
November  28 
December  29  10 

Weerstation RURRENABAQUE

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  28  14 
Februari  29  14 
Maart  28  12 
April  27 
Mei  25 
Juni  25 
Juli  25 
Augustus  24 
September  27 
Oktober  29 
November  28  10 
December  29  12 

Weerstation SAN IGNACIA VELASCO

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  25  11 
Februari  24  11 
Maart  25  10 
April  24 
Mei  23 
Juni  23 
Juli  23 
Augustus  22 
September  26 
Oktober  27 
November  26 
December  27  10 

Weerstation SAN JOAQUIN

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  30  11 
Februari  30  12 
Maart  30  11 
April  30 
Mei  27 
Juni  29 
Juli  29 
Augustus  29 
September  31 
Oktober  31 
November  29  11 
December  29  12 

Weerstation SANTA CRUZ

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  27  11 
Februari  27 
Maart  27 
April  24 
Mei  23 
Juni  21 
Juli  21 
Augustus  23 
September  26 
Oktober  26 
November  27 
December  28  10 

Weerstation SUCRE

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  14  25 
Februari  14  22 
Maart  15  16 
April  14 
Mei  13 
Juni  12 
Juli  12 
Augustus  14 
September  15 
Oktober  15 
November  16  16 
December  16  21 

Weerstation TARIJA

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  23  23 
Februari  26  24 
Maart  24  17 
April  23 
Mei  22 
Juni  20 
Juli  20 
Augustus  21 
September  22 
Oktober  23 
November  23  16 
December  23  24 

Weerstation TRINIDAD

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  28  14 
Februari  28  14 
Maart  28  12 
April  27 
Mei  26 
Juni  24 
Juli  26 
Augustus  27 
September  27 
Oktober  29 
November  28  11 
December  28  13