Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation Linksdetail

Je bent hier:
ANVR  >  Reisinformatie

 Reisinformatie

Nieuw-Zeeland

Ministerie Buitenlandse Zaken
Calamiteitenfonds
Bron: Calamiteitenfonds | Laatst gewijzigd: 02-04-2019

Hieronder tref je drie berichten aan, even doorscrollen naar beneden voor de berichten van 2-04-2019 en 29-03-2019

Nieuw- Zeeland (Zuidereiland)- overstromingen: calamiteit vastgesteld d.d. 06-12-2019

De Calamiteitencommissie heeft voor de overstromingen op het Zuidereiland van Nieuw Zeeland de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 6 december 2019 voor die delen van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland die werden getroffen door overstromingen en aardverschuivingen na hevige regenval.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 6 december 2019 als gevolg van deze calamiteit(en) voor die delen van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit(en) – en de hierdoor aangetaste infrastructuur - niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie. De einddatum van de uitkeringsvatbare situatie zal naar verwachting worden vastgesteld op de datum waarop alle reizen in uitvoering zijn aangepast.
Uitvoeringsinstructie
Reisaanpassingen
Deelnemers kunnen voor reizen naar het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland die op 6 december 2019 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die als gevolg van de natuurramp niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. 
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

 
(Tijdelijke) staking van reizen
Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.
 
Gedwongen langer verblijf
Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten dan een beroep doen op hun reisverzekeraar.
 
Nog niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 6 december 2019  geldt dat de (gevolgen van) de overstromingen en aardverschuivingen op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. 
(De gevolgen van) deze natuurramp(en) vormen geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

 Nieuw-Zeeland (Zuidereiland) - overstromingen: calamiteit vastgesteld d.d. 02-04-2019

De Calamiteitencommissie heeft voor de overstromingen op het Zuidereiland van Nieuw Zeeland (aan de westkust) de volgende besluiten genomen:
 • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 26 maart 2019 voor die delen van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland (aan de westkust) die werden getroffen door overstromingen na hevige regenval.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 26 maart 2019 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland (aan de westkust) waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit – en de hierdoor aangetaste infrastructuur - niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deel-nemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteiten-fonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland (westkust) die op 26 maart 2019 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de natuurramp - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. 
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 26 maart 2019 geldt dat de (gevolgen van) de overstromingen op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland (aan de westkust) bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. 
De gevolgen van deze natuurramp vormen dan geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten dan een beroep doen op hun reisverzekeraar.


----------
Nieuw-Zeeland (Christchurch) - molest: calamiteit vastgesteld  d.d. 29-03-2019

De Calamiteitencommissie heeft voor het recente molest in Nieuw-Zeeland (de aanslagen op moskeeën in Christchurch) de volgende besluiten genomen:
 • Vaststelling van een calamiteit vanaf 15 maart 2019 voor Christchurch, Nieuw-Zeeland op basis van molest.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 15 en 16 maart 2019 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Christchurch waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit, en de hierdoor aangetaste infrastructuur, niet langer in staat zijn hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  De aangetaste infrastructuur wordt veroorzaakt door de afsluiting van een gedeelte van de stad, zodat o.a. hotels niet bereikbaar waren.
Uitvoeringsinstructie
De uitkeringsvatbare situatie geldt voor die delen van Christchurch waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

Deelnemers kunnen voor reizen die op 15 maart 2019 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van het molest - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. 
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.
 
Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen – c.q. van de repatriëring - aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. 
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 15 maart 2019 (na de aanslagen) geldt dat de (gevolgen van) het molest in Christchurch, Nieuw-Zeeland bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. 
(De gevolgen van) dit molest vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.
Aanvullende info
Bron: LCR | Laatst gewijzigd: 03-07-2019

New Zealand- eVisum vanaf 1 oktober verplicht
De NZeTA (New Zealand Electronic Travel Authority) kan vanaf midden juli worden aangevraagd en is verplicht vanaf 1 oktober 2019. De verplichting geldt voor alle reizigers en cruisepassagiers uit zgn. visa waiver landen en transitpassagiers via Auckland.

Wie kunnen een NZeTA aanvragen?

 • Alle reizigers uit zgn. visa waiver landen (waaronder Nederland) voor een maximaal verblijf van 3 maanden
 • Passagiers van cruiseschepen uit visa waiver landen.
 • Transitpassagiers via Auckland uit visa waiver landen (en transit visa waiver landen).

Wat en wanneer?

 • Voor een toeristische reis naar Nieuw Zeeland of bezoek aan familie/vrienden is het vanaf 1 oktober as. Verplicht een NZeTA te kunnen tonen.
 • Dit is mogelijk voor een maximaal verblijf van 3 maanden (Britten max. 6 maanden)
 • De NZeTA is 2 jaar geldig vanaf aanvraag en kan voor meerdere inreizen worden gebruikt
 • Bij vertrek vanaf de luchthaven zal de airline hierop controleren en kan een reiziger die niet bezit is van een NZeTA worden geweigerd op de vlucht.  

Kosten?

 • Via App : NZD$ 9 (ong € 6)
 • Via online boekingssysteem : NZD$ 12 (ong. € 7,50)
 • Mogelijk moet ook een vorm van toeristenbelastin direct bij aanvraag NZeTA worden betaald. Dit is de IVL (International Visitors Conservation and Tourism Levy) : NZD$ 35 (ong. € 21)

Aanvraag?

 • Uiterlijk 72 uur voor vertrek
 • Als alles in orde is kan de aanvraag in 10 minuten worden afgerond

Informatie over de NZeTA:
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta


ANVR tegen seksueel misbruik kinderen
Seksuele uitbuiting van kinderen komt in principe overal ter wereld voor; in sommige landen meer (zichtbaar) dan in andere landen. De ANVR voert samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, politie, Koninklijke Marechaussee, ECPAT, Terre des Hommes, Plan Nederland en Free a Girl de campagne ‘Don’t Look Away’, gecoördineerd door ECPAT. ECPAT voert campagne in meer dan 80 landen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden.

ANVR leden:
- mogen zich op geen enkele wijze inlaten met het organiseren en aanbieden van reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben;
- zorgen ervoor dat zij contracten met hotels kunnen opzeggen indien deze gelegenheid geven;
- zullen waar nuttig en/of noodzakelijk informatie over de problematiek van kindermisbruik verstrekken aan reizigers, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de reisleiding.

Bestel hiervoor gratis flyers via info@ecpat.nl of download campagnemateriaal.

Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar, ter plaatse en in Nederland. Ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan, aangifte in Nederland is (nog) mogelijk. Wij roepen iedereen op alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden bij www.meldkindersekstoerisme.nl.
Grensdocumenten
Heb je de juiste (grens)papieren voor jouw bestemming?
Sommige landen eisen een specifieke geldigheidsduur van jouw paspoort. Ook kan het zijn dat je een visum nodig hebt voor dit land, soms afhankelijk van je nationaliteit. Kijk voor meer informatie hierover bij het ministerie van BuZa op deze pagina onder 'Reisdocumenten & visa' of vraag advies bij jouw reisonderneming.
Gezondheid

LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering)

De meest actuele informatie vind je op de website van LCR, met alle algemene gezondheidsaanbevelingen per land plus alle informatie over actuele epidemieën. Jouw reisbestemming, verblijfsduur, soort reis, activiteiten die je onderneemt, jouw gezondheid en leeftijd bepalen welke vaccinaties en maatregelen jij nodig hebt. Laat je daarom altijd persoonlijk adviseren door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD).

Ga je reizen? Ga gezond met ‘Vaccinaties op Reis’!

VaccinatiesOpReis.nl is in Nederland dé specialist voor inentingen en exclusief partner van ANVR. Neem contact op met jouw ANVR-reisondernemer voor een afspraak en ontvang 5% korting op je vaccinaties.

Ga je op reis? Doe mee aan het muggenonderzoek?

ANVR en de bij haar aangesloten reisondernemingen vinden de gezondheid en veiligheid van onze reizigers heel belangrijk. Daarom werken wij graag mee aan het muggenonderzoek ‘One Health travel’ van UMC Utrecht, Leids UMC en Erasmus MC. Maar daar hebben wij jouw hulp bij nodig!
Geïnteresseerd? Ga dan naar www.ohtravel.nl, lees de informatie over muggen en de overdraagbare infecties en als je het onderzoek wil helpen, meld je dan geheel vrijwillig aan! Ga ook ‘muggenwijs’ op reis!

Bron: LCR

Om je de meest actuele informatie te geven, verwijzen wij je naar de website van LCR, het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. Hier vind je alle algemene gezondheidsaanbevelingen per land, plus alle informatie over actuele epidemieën.

Uiteindelijk bepalen jouw reisbestemming, verblijfsduur, soort reis, activiteiten die je onderneemt, jouw gezondheid en leeftijd welke vaccinaties en maatregelen nodig zijn. Laat je daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor jouw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD).
Klimaat

Weerstation AUCKLAND

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  21  18 
Februari  21  19 
Maart  20  19 
April  18  11  18 
Mei  15  14  17 
Juni  13  15  16 
Juli  11  15  15 
Augustus  12  14  14 
September  14  12  14 
Oktober  15  13  14 
November  17  11  16 
December  19  17 

Weerstation CHRISTCHURCH

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  18  14 
Februari  18  15 
Maart  15  16 
April  14  14 
Mei  10  13 
Juni  10  12 
Juli  10  11 
Augustus  11 
September  11  11 
Oktober  14  12 
November  16  12 
December  17  14 

Weerstation DUNEDIN

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  16  13 
Februari  16  14 
Maart  14  13 
April  12  12 
Mei  12 
Juni  10  11 
Juli  10  11 
Augustus  11 
September  10  10 
Oktober  12  11 
November  14  11 
December  15  12 

Weerstation QUEENSTOWN

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  18 
Februari  18 
Maart  16 
April  15 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September  10 
Oktober  13 
November  15 
December  17 

Weerstation WELLINGTON

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  18  16 
Februari  18  17 
Maart  17  17 
April  15  10  16 
Mei  12  12  14 
Juni  11  13  13 
Juli  10  13  12 
Augustus  10  13  12 
September  12  11  12 
Oktober  13  10  13 
November  15  10  14 
December  17  16