Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation Linksdetail

Je bent hier:
ANVR  >  Reisinformatie

 Reisinformatie

Australië

Ministerie Buitenlandse Zaken
Calamiteitenfonds
Bron: Calamiteitenfonds | Laatst gewijzigd: 07-01-2020

 

Australië, New South Wales – bosbranden: calamiteit vastgesteld

Bron: | 03-01-2020
 

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de evacuaties wegens bosbranden in New South Wales, Australië de volgende besluiten genomen:

-  Vaststelling van een calamiteit op 2 januari 2020 voor die plaatsen in New South Wales, Australië die werden getroffen door bosbranden, als gevolg waarvan de noodtoestand werd uitgeroepen en de overheid startte het kustgebied te evacueren.

-  Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 2 januari 2020 voor die plaatsen in New South Wales, Australië waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie

Reisaanpassing

Deelnemers kunnen voor reizen die op 2 januari 2020 al waren aangevangen en die als gevolg van de evacuatie wegens de bosbranden in New South Wales, Australië niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.

De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Tijdelijke staking

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.

Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.

De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.

Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet-aangevangen reizen

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 2 januari 2020 geldt dat (de gevolgen van) de bosbranden in New South Wales, Australië bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. Zeker zolang de evacuatie van kracht is en een afradend reisadvies geldt.

(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking.

De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.

Noot over camperhuur

Voor reizen waarbij alleen een camper is gehuurd, en de consument niet via de reisorganisator campingplaatsen heeft gereserveerd bestaat de verplichting voortvloeiend uit de reisovereenkomst (als bedoeld in de formulering van de vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie) uit het leveren van de camper.

Wanneer de consument niet de door hem gewenste route kan afleggen maar er wel een gelijkwaardige alternatieve route kan worden gereden kan de reisorganisator aan deze verplichting voldoen. Er is dan geen sprake van een uitkeringsvatbare situatie.

Bij de afwikkeling van schadeclaims zal het bureau hiermee rekening moeten houden.

In grensgevallen zal het bureau zo veel mogelijk ten gunste van de consument handelen.

Aanvullende info
ANVR tegen seksueel misbruik kinderen
Seksuele uitbuiting van kinderen komt in principe overal ter wereld voor; in sommige landen meer (zichtbaar) dan in andere landen. De ANVR voert samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, politie, Koninklijke Marechaussee, ECPAT, Terre des Hommes, Plan Nederland en Free a Girl de campagne ‘Don’t Look Away’, gecoördineerd door ECPAT. ECPAT voert campagne in meer dan 80 landen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden.

ANVR leden:
- mogen zich op geen enkele wijze inlaten met het organiseren en aanbieden van reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben;
- zorgen ervoor dat zij contracten met hotels kunnen opzeggen indien deze gelegenheid geven;
- zullen waar nuttig en/of noodzakelijk informatie over de problematiek van kindermisbruik verstrekken aan reizigers, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de reisleiding.

Bestel hiervoor gratis flyers via info@ecpat.nl of download campagnemateriaal.

Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar, ter plaatse en in Nederland. Ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan, aangifte in Nederland is (nog) mogelijk. Wij roepen iedereen op alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden bij www.meldkindersekstoerisme.nl.
Grensdocumenten
Heb je de juiste (grens)papieren voor jouw bestemming?
Sommige landen eisen een specifieke geldigheidsduur van jouw paspoort. Ook kan het zijn dat je een visum nodig hebt voor dit land, soms afhankelijk van je nationaliteit. Kijk voor meer informatie hierover bij het ministerie van BuZa op deze pagina onder 'Reisdocumenten & visa' of vraag advies bij jouw reisonderneming.
Gezondheid

LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering)

De meest actuele informatie vind je op de website van LCR, met alle algemene gezondheidsaanbevelingen per land plus alle informatie over actuele epidemieën. Jouw reisbestemming, verblijfsduur, soort reis, activiteiten die je onderneemt, jouw gezondheid en leeftijd bepalen welke vaccinaties en maatregelen jij nodig hebt. Laat je daarom altijd persoonlijk adviseren door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD).

Ga je reizen? Ga gezond met ‘Vaccinaties op Reis’!

VaccinatiesOpReis.nl is in Nederland dé specialist voor inentingen en exclusief partner van ANVR. Neem contact op met jouw ANVR-reisondernemer voor een afspraak en ontvang 5% korting op je vaccinaties.

Ga je op reis? Doe mee aan het muggenonderzoek?

ANVR en de bij haar aangesloten reisondernemingen vinden de gezondheid en veiligheid van onze reizigers heel belangrijk. Daarom werken wij graag mee aan het muggenonderzoek ‘One Health travel’ van UMC Utrecht, Leids UMC en Erasmus MC. Maar daar hebben wij jouw hulp bij nodig!
Geïnteresseerd? Ga dan naar www.ohtravel.nl, lees de informatie over muggen en de overdraagbare infecties en als je het onderzoek wil helpen, meld je dan geheel vrijwillig aan! Ga ook ‘muggenwijs’ op reis!

Bron: LCR

Om je de meest actuele informatie te geven, verwijzen wij je naar de website van LCR, het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. Hier vind je alle algemene gezondheidsaanbevelingen per land, plus alle informatie over actuele epidemieën.

Uiteindelijk bepalen jouw reisbestemming, verblijfsduur, soort reis, activiteiten die je onderneemt, jouw gezondheid en leeftijd welke vaccinaties en maatregelen nodig zijn. Laat je daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor jouw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD).
Klimaat

Weerstation ADELAIDE

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  25  10  18 
Februari  25  19 
Maart  23  19 
April  20  17 
Mei  16  10  16 
Juni  13  11  15 
Juli  12  12  14 
Augustus  14  12  13 
September  16  10  14 
Oktober  19  14 
November  22  15 
December  24  17 

Weerstation ALICE SPRINGS

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  32  10 
Februari  31  10 
Maart  28 
April  23 
Mei  18 
Juni  15 
Juli  15 
Augustus  18  10 
September  21  10 
Oktober  25  10 
November  29  10 
December  31  10 

Weerstation BRISBANE

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  26  10  26 
Februari  26  10  26 
Maart  25  11  23 
April  23  23 
Mei  20  22 
Juni  18  21 
Juli  17  20 
Augustus  18  20 
September  20  21 
Oktober  23  22 
November  25  23 
December  26  25 

Weerstation BROOME

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  31  28 
Februari  31  27 
Maart  31  28 
April  30  28 
Mei  27  27 
Juni  24  10  27 
Juli  23  10  24 
Augustus  25  10  24 
September  27  10  24 
Oktober  29  10  27 
November  31  27 
December  31  29 

Weerstation CAIRNS

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  29  11  28 
Februari  29  28 
Maart  28  27 
April  27  26 
Mei  25  26 
Juni  23  23 
Juli  22  23 
Augustus  23  23 
September  25  24 
Oktober  27  10  26 
November  28  27 
December  29  28 

Weerstation CANBERRA

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  23 
Februari  23 
Maart  20 
April  15 
Mei  11 
Juni 
Juli 
Augustus  10 
September  12 
Oktober  15 
November  19 
December  22 

Weerstation DARWIN

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  30  15  28 
Februari  30  13  28 
Maart  30  13  28 
April  30  28 
Mei  29  28 
Juni  28  10  26 
Juli  28  10  25 
Augustus  29  10  25 
September  30  10  27 
Oktober  31  10  28 
November  31  28 
December  31  11  29 

Weerstation HOBART

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  18  10  13 
Februari  18  13 
Maart  17  10  13 
April  14  10  14 
Mei  12  10  13 
Juni  10  12  12 
Juli  13  11 
Augustus  10  13  11 
September  12  13  10 
Oktober  14  13  11 
November  16  12  12 
December  17  10  12 

Weerstation LAUNCESTON

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  18  10 
Februari  19  17 
Maart  17  10  16 
April  13  101 
Mei  10  10  14 
Juni  12  13 
Juli  13  13 
Augustus  13  11 
September  11  13  12 
Oktober  13  13  13 
November  15  12  14 
December  17  10  16 

Weerstation MELBOURNE

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  22  17 
Februari  22  17 
Maart  20  17 
April  17  10  16 
Mei  14  10  15 
Juni  12  12  14 
Juli  11  13  13 
Augustus  12  13  12 
September  14  11  14 
Oktober  17  10  14 
November  19  10  15 
December  21  17 

Weerstation PERTH

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  25  10  20 
Februari  25  10  21 
Maart  22  21 
April  20  21 
Mei  17  11  19 
Juni  15  13  19 
Juli  13  14  19 
Augustus  15  14  19 
September  16  11  17 
Oktober  18  17 
November  21  10  18 
December  22  10  19 

Weerstation SYDNEY

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  23  10  22 
Februari  23  10  23 
Maart  22  10  22 
April  19  10  20 
Mei  16  10  19 
Juni  14  18 
Juli  13  16 
Augustus  14  17 
September  16  17 
Oktober  19  19 
November  21  18 
December  22  10  21 

Weerstation THURSDAY ISLANDS

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  29  16  28 
Februari  29  15  29 
Maart  29  15  28 
April  28  10  28 
Mei  28  28 
Juni  27  27 
Juli  26  26 
Augustus  26  25 
September  27  26 
Oktober  28  27 
November  29  28 
December  30  10  28 

Weerstation TOWNSVILLE

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  29  11  28 
Februari  28  28 
Maart  28  27 
April  26  26 
Mei  24  25 
Juni  22  23 
Juli  21  23 
Augustus  22  23 
September  24  24 
Oktober  26  25 
November  27  27 
December  29  28